Energietoeslag

Huishoudens met een laag inkomen ontvangen in 2022 een eenmalige tegemoetkoming om rekeningen voor energiekosten te betalen.

Alleen inwoners van West Maas en Waal

Werkzaak betaalt de energietoeslag alleen voor inwoners van West Maas en Waal. Woon je niet in West Maas en Waal? Vraag dan de energietoeslag aan via de website van de gemeente waar je woont.

Automatisch uitbetaald aan mensen met een bijstandsuitkering of lopende regeling

Aan inwoners uit West Maas en Waal met een bijstandsuitkering of een regeling waarvan het draagkrachtjaar nog loopt, is op 13 mei 2022 de energietoeslag automatisch overgemaakt. Je hoeft de energietoeslag dus niet meer aan te vragen via het aanvraagformulier op Mijn Werkzaak.

Ontvang je geen bijstandsuitkering maar heb je wél een laag inkomen?

Woon je in West Maas en Waal en is je inkomen onder 120% van het van het sociaal minimum? Dan kun je bij Werkzaak de energietoeslag aanvragen.

Wat is het netto bedrag van een laag inkomen?
In onderstaande tabel zie je de netto bedragen van 120% van het sociaal minimum.

Voor 65 plussers komt daar een vrijlatingsbedrag bij van € 21,50 per maand voor alleenstaanden en € 43,00 per maand voor gehuwden of samenwonenden.

tabel inkomen 120

Voor het aanvragen van de energietoeslag heb je DigiD nodig. 

Hulp Nodig?

Ben je inwoner van West Maas en Waal en heb je hulp nodig bij achterstallige betaling of heb je andere problemen? Neem dan contact op met: VraagWijzer West Maas en Waal

Heb je vragen? Neem contact op met VraagWijzer West Maas en Waal