Detacheren

Deel deze pagina:

Zoekt u flexibel inzetbare medewerkers? Detacheren via Werkzaak Rivierenland biedt u deze mogelijkheid.

 • Detacheren via Werkzaak

  Werkzaak zoekt voor u in de regio naar medewerkers die naadloos passen binnen uw bedrijf of organisatie.

  De algemene voorwaarden voor detacheren via Werkzaak zijn geregeld in:

  1.       Algemene voorwaarden detachering Werkzaak
  2.       Algemene verkoopvoorwaarden Werkzaak

 • Kwaliteit en flexibel

  Wij zijn gespecialiseerd in de inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met u zorgen wij ervoor dat u in uw behoefte aan personeel wordt voorzien.

  Uw voordelen van detachering via Werkzaak:

  • Directe beschikbaarheid van de juiste medewerkers
  • Opvang van uw productiepieken.
  • Het grootste aanbod van middelbaar-, laag- en ongeschoold werkzoekenden uit Rivierenland
  • Detachering van groepen of individuele medewerkers voor kortere en langere periodes of seizoenswerk
  • Gunstig tarief
  • Begeleiding op de werkvloer

  U kunt op diverse manieren met ons samenwerken:

 • Stichting Flex & Zeker

  Stichting Flex & Zeker is het uitzendbureau van Werkzaak.

  • Subsidies: Afhankelijk van de situatie en de medewerker, gelden er regelmatig subsidies bij het bieden van werk aan de medewerker. Als er subsidies van toepassing zijn, worden deze door Flex & Zeker transparant verrekend in het tarief.
  • Geen werk: Heeft u tijdens de detachering (tijdelijk) geen werk meer? Dan neemt Flex & Zeker  de medewerker weer van u over. De medewerker kost u niets als zij geen werk voor u verrichten.
  • Verzuim: Wordt de medewerker ziek tijdens de detachering? Dan ligt het financiële risico bij Flex & Zeker. Wij factureren u niet voor de uren waarop de medewerker niet werkt. Flex & Zeker is als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van de medewerker.

  Voorwaarden

  De algemene voorwaarden Stg. Flex & Zeker zijn gebaseerd op:

  1.       Algemene voorwaarden ABU
  2.       Algemene voorwaarden detachering Werkzaak
  3.       Algemene verkoopvoorwaarden Werkzaak

  In een addendum staat een toelichting op de werking van de algemene voorwaarden detachering Werkzaak Rivierenland en een samenvatting van de algemene voorwaarden ABU. Verder is voor medewerkers van de stichting Flex & Zeker, de cao ABU van toepassing.

 • Kijk ook bij

 Naar boven