Nieuws

Deel deze pagina:

 • Dienstverlening en facturatie tijdens de coronacrisis (voorlopig tot 1 juni 2020)

  Werkzaak voelt zich, net als u, verantwoordelijk voor de gezondheid van haar medewerkers. Wij volgen daarom de richtlijnen van het RIVM en de overheid als het gaat om de inzet van onze medewerkers. We geloven in de waarde van werk, juist voor kwetsbare mensen in deze onzekere tijd. Werk geeft betekenis en draagt bij aan gezondheid en geluk, doordat het ritme en structuur biedt. Wij zien gelukkig dat veel van onze medewerkers, met in achtneming van de regels, aan het werk kunnen blijven, zowel bij u op locatie als bij ons in het ontwikkel- en productiebedrijf in Geldermalsen. Door de richtlijnen vanuit de overheid kan het voorkomen dat medewerkers (tijdelijk) thuis moeten blijven door (lichte) gezondheidsklachten of omdat er, vanwege de crisis,  op dit moment geen of minder werk beschikbaar is. Als een medewerker door gebrek aan werkzaamheden niet of minder bij u aan het werk kan, maar geen gezondheidsklachten heeft, gaan wij op zoek naar een andere tijdelijke en passende werkplek Talent werkt voor Rivierenland!

  Meer info
 • Tips voor de veranderende arbeidsmarkt

  De arbeidsmarkt verandert, ook in Rivierenland. Cijfers, van onder andere UWV, laten zien dat de economie ook in 2020 blijft groeien, al gaat het niet meer zo hard als de laatste jaren. Het aantal van ruim 1 miljoen vacatures per jaar zal daardoor licht gaan dalen. Tegelijkertijd verandert onze samenleving ingrijpend door de ontwikkelingen van robotisering, digitalisering, big data, kunstmatige intelligentie en biotechnologie. Met positieve en negatieve effecten voor de arbeidsmarkt. Denk dus vooruit en zorg dat u voorbereid bent op de veranderende (regionale) arbeidsmarkt. Een aantal tips voor u!
   

 • Wie nomineert u voor de All-in werkgeversprijs 2020?

  Op 19 maart 2020 organiseert VNO-NCW binnen het project ‘Op naar de 100.000 banen’ de Dag van de Duizend Voorbeelden. In nauwe samenwerking geven RW-POA Rivierenland, Werkzaak Rivierenland, gemeente Buren en Neder-Betuwe samen met VNO-NCW Rivierenland, invulling aan de dag door een werkgeversprijs voor inclusief ondernemerschap.  

  Meer info
 • Uit de uitkering en aan de slag via Avri en Werkzaak Rivierenland

  Maandag 25 november maakten 25 werkzoekenden kennis met het werken bij Avri. De werkzoekenden zijn werkloos of hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking waardoor zij moeilijk een baan vinden. Bij Avri kunnen zij hun kansen op een baan vergroten door bijvoorbeeld een leerwerkroute te doorlopen.

  Meer info
 • Nieuwe training Mentorwijs start in november

  De afgelopen jaren deden we veel positieve ervaring op met de training Mentorwijs. Ruim honderd leidinggevenden van diverse bedrijven uit de regio zijn al opgeleid. U of collega's uit uw bedrijf kunnen de training in november ook volgen, gratis! Deze bestaat uit vijf bijeenkomsten.  Door een intake met de deelnemers sluiten we onze training aan op uw wens en leervraag als werkgever.

  De trainingsdata zijn 19 en 26 november en 3, 10 en 17 december en er is nog plek.

  Meer info
 • Proeftuin voor kwetsbare jongeren uit Tiel

  Brede zorgschool de Cambier, Avri, gemeente Tiel en Werkzaak Rivierenland hebben de handen ineengeslagen voor kwetsbare jongeren uit Tiel. Vanaf 7 oktober is de stadhuistuin in Tiel een officiële LOL-plek (Leren Op Locatie) voor leerlingen van de Cambier. Vijf leerlingen houden de komende 6 maanden iedere maandagochtend, onder begeleiding van Avri, de stadhuistuin onderhoudsvrij om zo werkervaring op te doen.

  Meer info
 • Werkzaken; het nieuwe informerende en inspirerende online magazine voor werkgevers!

  In deze 1e editie geven we een toelichting op wat de loonwaardemeting precies is, geven we informatie over loonkostensubsidie en benoemen we de voordelen voor de werkgever. We sluiten af met een prachtig voorbeeld uit de praktijk!  Talent werkt voor Rivierenland.

 • Algemeen nummer weer bereikbaar op donderdag 8.30

  Door een storing is ons algemene telefoonnummer woensdag 2 oktober niet bereikbaar. Excuses voor het ongemak. Vanaf donderdag 3 oktober 8.30 uur zijn we weer bereikbaar op het algemene nummer.

 • Trots op je werk

  Doen, doen, doen. Halen, halen, halen. Het zijn mantra’s van Elfriede Boer, directeur Werkzaak Rivierenland.  De afgelopen drie jaar bouwde zij met haar teams aan een nieuw sociaal werkbedrijf. Welke rol spelen kwaliteit en de lerende organisatie daarin? Lees het in dit artikel

 • Week van de Alfabetisering

  Met de Week van de Alfabetisering zet Stichting Lezen & Schrijven zich samen met zoveel mogelijk mensen, bedrijven en organisaties in voor een samenleving waarin ruimte is voor een leven lang ontwikkelen. Wij zetten ons in voor een geletterd Nederland! Werkzaak onderschrijft het belang van een geletterde samenleving.


   

  Meer info
 • Terugblikken op een succesvol 2018

  Werkzaak Rivierenland brengt haar online jaarverslag en jaarrekening 2018 Iedereen doet mee en verdient een kans uit. In dit online jaarverslag staan de cijfers, de ontwikkelingen en innovaties, verhalen van werkzoekenden die de betekenis van weer aan het werk kunnen gaan uitleggen én voorbeelden van de meerwaarde van samenwerken met werkgevers, maatschappelijke organisaties en gemeenten.

  Meer info
 • Werkzaak Rivierenland bestrijdt laaggeletterdheid

  Werkzaak Rivierenland tekende eind 2017 met inmiddels 46 andere organisaties het Taalakkoord Rivierenland 2018-2020. Werkzaak bestrijdt op verschillende manieren laaggeletterdheid. Om onze medewerkers goed te informeren en te inspireren maakten we een Magazine laaggeletterden. Dit Magazine is ook voor andere professionals en geïnteresseerden in de regio Rivierenland interessant.
   

  Meer info
 • Kennis en expertise centraal tijdens EXpertise INclusief

  Meer dan 200 mensen bezochten op 13 juni het congres EXpertise INclusief van Cedris en SBCM. Samen dachten zij na over de kennis en expertise die nodig is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol naar werk te begeleiden. Werkzaak was er ook bij! Bekijk hier de interessante workshops, presentaties en het inspiratie magazine.

   

  Meer info
 • Werkzaak betreurt voornemen Tiel tot uittreden Werkzaak

  Maandag 13 mei nam het bestuur van Werkzaak Rivierenland kennis van het voornemen van de gemeente Tiel om uit Werkzaak Rivierenland te treden per 1-1-2021. Het bestuur van Werkzaak betreurt het zeer dat Tiel zich genoodzaakt ziet tot dit besluit.

  Meer info
 • Werkzaak is op zoek naar een accountmanager

  Werken bij Werkzaak Rivierenland doe je met plezier. Je talenten worden ingezet en ontwikkeld én je krijgt de ruimte om bij te dragen aan het continu verbeteren van onze dienstverlening. Je krijgt verantwoordelijkheid en vertrouwen en je werkt tijd- en plaatsonafhankelijk; op verschillende locaties, thuis of bij werkgevers. 

  Meer info
 • Op weg naar kansen!

  Sanne van Paassen, voormalig wielrenster, veldrijdster en wereldbeker winnaar, nodigt u uit om mee te fietsen. Kom in beweging op donderdag 23 mei!


   

  Meer info
 • Tweede editie Betuwse Ondernemersdag


   
   

  Op woensdag 8 mei organiseert Communicatieregisseurs* uit Dodewaard de tweede editie van de Betuwse Ondernemersdag. Een inspirerende dag voor regionale ondernemers. Kennismaken, kennis halen, kennis delen staan op deze dag centraal. De Betuwse Ondernemersdag vindt plaats in één van de sfeervolle zalen van Molen de Zwaluw in Kesteren: Salon de Chateau.

  Meer info
 • Als we het doen, doen we het goed

  Blokker is een werkgever die anticipeert op personeelstekorten in de toekomst. Ondernemend als ze zijn, zoeken ze naar creatieve oplossingen. Rond de zomer kwam de mogelijkheid om met statushouders te werken in beeld. In Rivierenland Business evalueren Bart Mesman en Gertie Evers van Blokker en Hetty Gielen en Sepp Lifka van Werkzaak deze eerste kennismaking.

  Meer info
 • De winnaars van de All-in werkgeversprijs Rivierenland 2019

  Vandaag, op de Dag van de 1000 voorbeelden, zijn in Rivierenland de winnaars van de All-in werkgeversprijs Rivierenland 2019 bekend gemaakt. Vergezeld met de bokaal en een traktatie voor het hele bedrijf bezochten de acht wethouders van de gemeenten in Rivierenland de winnaars om ze te feliciteren met deze prachtige prijs.

  Meer info
 • Genomineerden all-in Werkgeversprijs Rivierenland 2019 bekend

  Wie is de meest inclusieve werkgever van Rivierenland? Welke ondernemer is een inspirerend voorbeeld en neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en biedt werknemers met een arbeidsbeperking een kans? De genomineerde bedrijven zijn bekend!

  Meer info
 • Statushouders maken stappen naar onderwijs en werk

  Met veel enthousiasme en betrokkenheid zijn er in 2018 weer stappen gezet om statushouders naar onderwijs, werk of een combinatie van werk en onderwijs te leiden en beter te laten participeren. Lees er meer over in de voortgangsrapportage.

  Meer info
 • Elfriede Boer roept u op om te nomineren voor de all-in werkgeversprijs

  Een inclusieve arbeidsmarkt is voor Elfriede Boer (directeur Werkzaak Rivierenland) van groot belang. Daarom ook haar oproep om een nominatie uit te brengen op goede voorbeelden van inclusieve werkgevers in Rivierenland. Iedereen in Rivierenland mag één werkgever nomineren voor de ‘All-in werkgeversprijs 2019’.
   

  Meer info
 • Arbor Houtproducten timmert aan de weg

  Arbor Houtproducten vindt dat iedereen in Nederland mee kan doen, en draagt daarom haar steentje bij. Arbor en Werkzaak Rivierenland werken al jaren intensief samen. De samenwerking is onlangs geïntensiveerd van 6 naar maar liefst 13 medewerkers.

  Meer info
 • Directeur Elfriede Boer heeft een droom

  Elfriede Boer is vanaf de start van Werkzaak Rivierenland in 2016 de directeur met een droom: iedereen doet mee en verdient een kans. En daar is de hele samenleving bij nodig en bij gebaat. Geen makkelijke droom om uit te voeren. Wel een fantastische uitdaging! In Rivierenland Business leest u waar de afgelopen drie jaar belangrijke stappen in zijn gezet.

  Meer info
 • UWV Rivierenland stapt in leerwerkroutes Werkzaak

  Werkzaak lanceerde ruim anderhalf jaar geleden leerwerkroutes om werkzoekenden in een periode van een tot twee jaar op weg te helpen naar een baan.  UWV gaat nu ook meedoen met deze acht leerwerkroutes. De routes worden opengesteld voor mensen met een Wajong, Wia of WGA uitkering. De opzet van de leerwerkroutes kan voor deze groep een belangrijke bijdrage leveren in de route naar werken. Rian Lukassen, regiomanager UWV Rivierenland en Elfriede Boer, directeur Werkzaak Rivierenland tekenden de overeenkomst.

  Meer info
 • Statushouders bieden kansen voor werkgevers

  Werkzaak Rivierenland ontwikkelde eind 2018 de nieuwe training Cultuurproof om werkgevers handvatten te bieden bij de begeleiding van statushouders op de werkvloer. Werkt u al met statushouders van Werkzaak Rivierenland of heeft u het goede voornemen dit in 2019 te gaan doen? Dán is de training Cultuurproof écht iets voor u!

  Meer info
 • Wie is de meest inclusieve werkgever van Rivierenland?

  Wie is de meest inclusieve werkgever van Rivierenland? Welke ondernemer is een inspirerend voorbeeld en neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en biedt werknemers met een arbeidsbeperking een kans? Kortom: wie komt in aanmerking voor de All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2019?

  Meer info
 • Kruidvat en Trekpleister maken als eerste werkgevers landelijke afspraken voor werving van medewerkers met afstand tot arbeidsmarkt

  A.S. Watson Benelux, de moedermaatschappij van Kruidvat en Trekpleister heeft vandaag met 33 arbeidsmarktregio’s een overeenkomst ondertekend waarin zij afspreken zich in te zetten voor een sterke vereenvoudiging van de werving van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het Schakelpunt Landelijke Werkgevers van de Programmaraad Arbeidsmarkt heeft dit proces begeleid. A.S. Watson is met dit initiatief de eerste landelijk opererende werkgever in Nederland. Het maken van eenduidige afspraken met de arbeidsmarktregio’s, past binnen de ambitie van de drogisterijketens om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te geven in één van haar winkels aan de slag te gaan.

  Meer info
 • Regio Rivierenland in Beeld

  De arbeidsmarkt in Rivierenland is steeds krapper. Steeds meer vacatures zijn moeilijk vervulbaar. Maar waar zitten de personeelstekorten in Rivierenland? En welk potentieel is beschikbaar in Rivierenland? En wat doen UWV en Werkzaak Rivierenland hierin? Hoe zetten zij zich samen in om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Lees er alles én meer over in de Regio in Beeld oktober 2018

  Meer info
 • Technologie inzetten voor inclusie

  Hoe kan je technologie inzetten om werk voor mensen met beperkingen toegankelijker te maken? De Coalitie voor Technologie en Inclusie wil het gebruik van de mogelijkheden van technologie voor inclusie stimuleren. Daarom organiseren het ministerie van SZW en UWV namens de  coalitie gezamenlijk de Challenge Technologie voor inclusie.
   

  Meer info
 • Projectmanager Theo Niënhaus vertelt over zijn burn-out

  Sprank is hét vakblad van Divosa voor beslissers in het sociaal domein. Sprank interviewt onder andere leidinggevenden in het sociaal domein over hun ervaringen 'aan de andere kant van het loket'. Deze keer staat er een mooi, open en inspirerend interview met Theo Niënhaus in. Theo is projectmanager bij Werkzaak Rivierenland. Daarvoor zat Theo 3 jaar thuis met een burn-out en was hij 'compleet van de wereld'.

  Meer info
 • Voortgangsverslag project Verbinding GGZ - Werk

  Werk draagt vaak bij aan behoud van gezondheid en het herstel van psychisch kwetsbaren. Reden om samenwerken rond Psychische kwetsbaarheid een flinke impuls te geven in Rivierenland met dit project. Psychisch kwetsbaren kunnen succesvol aan het werk met individueel maatwerk en ondersteuning.
  Lees het voortgangsverslag.

 • Tempo-Team en UWV/Werkzaak Rivierenland starten pilot voor ‘kwetsbare’ groepen

  Op zolder bij Tempo-Team is dit idee eigenlijk geboren, vertelt Stef Visser (manager UWV). ‘De economie trekt aan en toch zijn er nog steeds mensen die niet meeprofiteren en het maar niet lukt om werk te vinden. Het moet toch mogelijk zijn om in ieder geval een deel hiervan weer deel te kunnen laten nemen, bedachten wij’.

  Meer info
 • In één jaar naar 8 leerwerkroutes

  Met leerwerkroutes krijgen werkzoekenden een kans om een vak te leren in een echte werkomgeving van een enthousiaste leermeester. De werkzoekende kiest zijn route naar een baan, Werkzaak coacht. In de werkomgeving leert en groeit de werkzoekende: zijn talent wordt ontdekt en komt tot bloei. De werkcoach volgt samen met de leermeester de ontwikkeling. Werkgevers bieden de werkplek in de echte werkomgeving. Na een jaar zijn er 139 werkzoekenden aan het werk in acht leerwerkroutes. In het online magazine leerwerkroutes leest u over alle facetten van het eerste jaar. Het was een leerzaam jaar en belooft meer.

 • Op zoek naar het schaap met de vijf poten

  In 2018 groeien de banen in Rivierenland met circa 1.700 tot 103.000. En een steeds groter deel is volgens werkgevers moeilijk vervulbaar. Werkzaak heeft een oplossing: durf anders te zoeken. Dan is er meer mogelijk. Maak een afspraak en verken uw opties.

  Meer info
 • Loonkostenvergoeding met de no-riskpolis

  De no-riskpolis is een regeling die misschien voor u geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Bij deze regeling kunt u een deel van de loonkosten vergoed krijgen als uw werknemer door zijn ziekte of handicap niet kan werken.

  Meer info
 • Luister naar Fred

  Het UWV heeft 350.000 werklozen in de bakken staan, terwijl Nederland binnenkort een record-aantal banen telt. Het is topman Fred Paling een doorn in het oog. Hoe krijgt hij deze mensen aan het werk? Want als er een moment is dat het zou moeten lukken, is het nú, nu het zo goed gaat met de economie. Werkzaak doet wat hij benoemt.


   

  Meer info
 • Danny hoeft geen dag meer te werken

  Danny Verschuur is 17 jaar als hij van school afgaat. De drukte en prikkels werden hem teveel. De inmiddels 34-jarige Tielenaar weet nu dat dit alles te maken had met zijn autisme. Danny hoorde vier jaar geleden de diagnose. “Een opluchting!”, vertelt Danny.”Nu weet ik wat er met mij aan de hand is. Ik kan eindelijk verder met mijn leven!”
  Lees het hele artikel in Rivierenland Business.

  Meer info
 • Van Ark presenteert resultaten drie-meting banenafspraak

  Staatsecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft eerder vandaag de resultaten van de drie-meting van de banenafspraak gepresenteerd aan de Tweede Kamer. De resultaten van eind 2017 laten zien dat in totaal 36.904 extra banen zijn gerealiseerd ten opzichte van de nul-meting van 1 januari 2013, terwijl 33.000 banen de doelstelling was. De sector overheid blijft echter achter bij de gestelde norm.

  Meer info
 • Verslag bijeenkomsten gemeenteraden 4 juli 2018

  4 juli bezochten raadsleden uit de regio Rivierenland Werkzaak. Lees hier het verslag.

  Meer info
 • Online jaarverslag 2017

  Werkzaak Rivierenland brengt haar online jaarverslag 2017 met definitieve jaarrekening uit. Werkzaak werkt in opdracht van 9 gemeenten en legt met het jaarverslag verantwoording af. In het jaarverslag wordt naast de cijfers ook veel aandacht besteed aan innovaties, het belang van samenwerken met werkgevers, maatschappelijke organisaties en gemeenten.  Voorbeelden uit de praktijk maken duidelijk wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

  Meer info
 • Training Mentorwijs voor heel Nederland

  Werkzaak Rivierenland draagt de training Mentorwijs over aan Dariuz. Op 18 juni ondertekenden voorzitter van Werkzaak, Collin Stolwijk en directeur van Dariuz, Michael Eichelsheim, de overeenkomst. Mentorwijs is een compacte training voor leidinggevenden van kwetsbare medewerkers in organisaties en bedrijven. De training is effectief en wordt hoog gewaardeerd door de deelnemers. In 2017 onderbouwde TNO de training wetenschappelijk. Er kwam een handboek. De training en het handboek gaat Dariuz uitrollen in Nederland.

  Meer info
 • 'Ook bedrijven willen inclusieve samenleving'

  Geldermalsen, 13 juni 2018 – Migranten, langdurig werklozen, mensen met psychische of lichamelijke klachten, alle mensen van Werkzaak Rivierenland zijn bijzonder. En dat weten de bedrijven waar zij werken. Toch gaan zij met deze mensen aan de slag, vertel accountmanager Hetty Gielen. Want ook ondernemingen hebben belang bij een inclusieve samenleving en investeren duurzaam in leren en werken.

  Meer info
 • Betaling Tegemoetkoming arbeidsongeschikten wijzigt

  Heeft u een werknemer met een uitkering in dienst? En betaalt u de uitkering aan deze werknemer? Als deze werknemer ook recht heeft op de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten, betaalde u tot nu toe ook deze tegemoetkoming. Dat gaat in 2018 veranderen.

  Meer info
 • Officieel: uitstel quotumheffing geldt ook voor marktwerkgevers

  Het kabinet heeft besloten overheidswerkgevers meer tijd te geven om het aantal banen, dat is vastgelegd bij de Banenafspraak, alsnog te halen voordat de quotumheffing daadwerkelijk wordt opgelegd. De al eerder aangekondigde wetswijziging is nu officieel. Eveneens geregeld is dat, indien nodig, ook marktwerkgevers in aanmerking komen voor jaar uitstel.

  Meer info
 • 4 juli informatiebijeenkomst Gemeenteraden

  Werkzaak organiseert op 4 juli een bijeenkomst voor raadsleden van 17.00 tot 19.30 uur. Locatie Poppenbouwing 18 in Geldermalsen. We bieden workshops, presentaties en ruimte voor vragen en antwoorden. Aanmelden kan via secretariaat@werkzaakrivierenland.nl

  Meer info
 • Eerste editie Werkzaam verschenen

  Donderdag 24 mei 2018 is de eerste editie van ‘Werkzaam’ verschenen. Dit is hét nieuwe e-magazine voor werkgeversrelaties van UWV.  De eerste editie gaat over inclusief ondernemen en hoe de landelijke werkgever Total Tankstations dit doet en de samenwerking met het landelijk en regionaal WerkgeversServicepunt. Ook wordt er informatie gegeven over de arbeidsmarkt en welke regelingen en subsidies. Lees Werkzaam hier

 • 5 statushouders succesvol in techniek

  Begin maart startten de eerste vijf zij-instroomers in de techniekopleiding bij Bouwmensen Rivierengebied. Deze instroom geeft invulling aan de leerwerkroute techniek van Werkzaak Rivierenland. De mensen zijn aangedragen door Werkzaak. Bouwmensen Rivierengebied verzorgt de complete opleiding en doorstroom naar werkgevers. Een goed werkende krachtenbundeling waar werkgevers in de bouwsector de vruchten van plukken: zij krijgen vakmensen aangereikt.

  Meer info
 • Kennistafels Werkzaak voorbeeld voor Provincie

  Hoe kunnen we nieuwkomers beter integreren in de samenleving is de vraag die de Provincie Gelderland verder wil gaan beantwoorden. In Rivierenland werkten we daar in 2017 al heel hard. De aanpak met kennistafels door Werkzaak wordt dan ook als goed voorbeeld genoemd door de provincie.

  Meer info
 • Ondernemers positief over service Werkzaak

  Sinds enige jaren meten we welke waarde wij, met onze dienstverlening en expertise, toevoegen aan onze klant, u de werkgever. Afgelopen periode is een dergelijk onderzoek uitgevoerd door Miles Research. Wij willen u graag informeren over de uitkomsten en vooral bedanken voor uw medewerking! Door uw respons kunnen we de dienstverlening aan u verbeteren.

  Meer info
 • Duurzaam met mensen en milieu

  Bij Verschoor Metaal Techniek (VMT) in Culemborg werken na een groeiperiode ruim 40 mensen. Door de harmonische samenwerking is het ziekteverzuim opvallend laag. Het bedrijf is zeer goed georganiseerd. Alle werkopdrachten gaan digitaal, via iPads. Een aantal nieuwe medewerkers werken sinds half 2016 via Werkzaak Rivierenland bij VMT. We spreken met Juan die per 1 maart in vaste dienst kwam. En met Henry Wisse, werkvoorbereider bij VMT.

  Meer info
 • Snel inzicht in regelingen via de Advieswijzer doelgroepregister

  Wilt u snel inzicht krijgen in welke regelingen er zijn als u iemand in dienst neemt of heeft die in het doelgroepregister staat? Bekijk dan de Advieswijzer doelgroepregister van het UWV.

  Meer info
 • Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

  Het kabinet heeft met sociale partners een afspraak gemaakt om extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren. In totaal gaat het om 125.000 extra banen (ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013). De banenafspraak is een landelijke afspraak. Via deze link kunt u het onlangs vernieuwde kennisdocument downloaden. Op pagina 4 leest u de hoofdlijnen van de banenafspraak en quotumregeling aan en geeft vervolgens antwoord op veelgestelde vragen. Dit document vervangt de versie van vorig jaar zomer 2017.

 • Doelgroepverklaringen en Loonkosten voordeel (LKV)

  1 januari vervielen de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer. Loonkosten voordeel (LKV) kwam daarvoor in de plaats. Als reminder wijzen wij u erop dat u, als werkgever, de belastingdienst voor 1 mei moet informeren over deze aanpassing voor uw medewerkers. Hier leest u de belangrijkste weetjes over deze verandering.

  Meer info
 • Talent Event Rivierenland drukbezocht

  Op donderdag 12 april presenteerden 50 regionale werkgevers zich aan mensen die op zoek zijn naar werk tijdens het Talent Event Rivierenland. Ruim 600 werkzoekenden bezochten deze tweede editie van het groots opgezette evenement. Werkgevers zijn tevreden

  Meer info
 • Via Werkzaak meer mensen aan het werk dan landelijk gemiddelde

  Werkzaak Rivierenland brengt haar online jaarverslag 2017 uit. Werkzaak werkt in opdracht van 9 gemeenten en legt met het jaarverslag verantwoording af. De raden bespreken het jaarverslag in de april, mei en juni 2018 in hun raadsvergaderingen. In het jaarverslag wordt naast de cijfers ook veel aandacht besteed aan  innovaties, het belang van samenwerken met werkgevers, maatschappeljke organisaties en gemeenten. Lees de voorbeelden uit de praktijk van werkzoekenden,  werkgevers en maatschappeljke organisaties die ontdekken wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

  Meer info
 • Werkzaak Rivierenland neemt ondernemer werk uit handen

  Op de werkvloer van Werkzaak in Zaltbommel is het een drukte van belang. Medewerkers zijn bezig met het assembleren van een verstelelement voor spiegels voor personenauto’s en vrachtauto’s. Ze voeren het werk uit voor het bedrijf MCi (Mirror Controls International), die dit handmatige werk aan Werkzaak heeft uitbesteed. In de Rivierenland Business editie november vertellen alle betrokkenen over deze prettige samenwerking.

  Meer info
 • All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2018 feestelijk geïntroduceerd

  Op de Dag van de Duizend voorbeelden, 29 maart, werd de All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2018  geïntroduceerd bij restaurant BuitenSporig in Tiel. De prijs is een initiatief van VNO-NCW en het Regionaal Werkbedrijf Rivierenland Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (RW-POA) en wordt tijdens de Dag van het Sociaal Ondernemerschap in het najaar uitgereikt aan de werkgever die een inspirerend voorbeeld is voor collega’s in het praktisch vormgeven van inclusief werkgeverschap.

  Meer info
 • Statushouders onderweg naar werk

  Rond statushouders en werk zijn in 2017 belangrijke en goede stappen gezet.

  Meer info
 • Talent Event Rivierenland 12 april 2018

  Op zoek naar personeel? Schrijf u nu in en kom op 12 april naar het Talent Event Rivierenland! 

  Meer info
 • Mensen verklaarden mij voor gek

  Op een landelijke locatie in het pittoreske Beusichem is het softwarebedrijf Modest Automatisering BV gevestigd. Directeur Mark Pronk (43 jaar) nam het stokje 12 jaar geleden over van zijn ambitieuze vader Peter Pronk. Hard werken en doorzettingsvermogen is Mark met de paplepel ingegoten. Deze houding ziet Mark ook graag terug in zijn medewerkers. Dat herkende Mark direct bij de uit Irak gevluchte Duraid. 

  Meer info
 • Resultaten banenafspraak derde kwartaal 2017

  De arbeidsmarktregio Rivierenland doet het goed als het gaat om de realisatie van de Banenafspraak. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak moeite een baan te vinden. Het gaat om mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. De Rijksoverheid wil dat zij zoveel mogelijk een baan bij een ‘gewone’ werkgever krijgen. Daarom komen er voor hen 125.000 extra banen tot 2026. 100.000 bij bedrijven in de marktsector en 25.000 bij de overheid (banenafspraak).

  Meer info
 • Terugblik Kennistafels Statushouders & Werk

  Maandag 27 november ontving Werkzaak Rivierenland werkgevers voor de Kennistafel Statushouder & Werk. Daar zijn een aantal actiepunten uitgekomen, waar wij u graag over bijpraten.

  Meer info
 • Talent Event Rivierenland 12 april 2018

  Bent u voor uw organisatie op zoek naar talent uit de regio? Bent u recruiter en wilt u snel in contact komen met kandidaten? Kom dan naar het Talent Event Rivierenland 2018. Een inspirerende omgeving om uw netwerk uit te breiden of te activeren. Zet 12 april in uw agenda en schrijf u alvast in.

  Meer info
 • Werkzaak Rivierenland compenseert 225 medewerkers

  Werkzaak Rivierenland en FNV hebben overeenstemming over een compensatie voor SW medewerkers die bij Werkzaak Rivierenland in 2014 een tijdelijk contract hadden en via een arbeidscontract bij de stichting Werkzaak Plus in dienst konden blijven ondanks Rijks bezuinigingen die destijds werden doorgevoerd. De 225 medewerkers vallen per 1-1-2018 onder de Cao Sociale Werkvoorziening (cao SW) en ontvangen met terugwerkende kracht een aanvulling op de eindejaarsuitkering die zij al ontvingen.

  Meer info
 • 19 medewerkers uit de Banenafspraak in vaste dienst bij aannemersbedrijf M.J. Smits B.V.

  Per 1 januari 2018 kreeg een groep van 19 medewerkers een vast dienstverband bij Aannemersbedrijf M.J. Smits uit Nederhemert. Deze medewerkers vallen onder de Banenafspraak uit de Participatiewet. Met deze unieke samenwerking hopen Aannemersbedrijf M.J. Smits, Werkzaak Rivierenland en de gemeente Zaltbommel een voorbeeld te zijn voor andere gemeenten en werkgevers.

  Meer info
 • UWV: Ook in Gelderland volop kansen op werk in de techniek

  Terwijl het aantal vacatures in de techniek toeneemt, groeit het tekort aan technici. Steeds meer vacatures zijn moeilijk vervulbaar. Ook in Gelderland blijft er de komende jaren behoefte aan vakmensen in de techniek. UWV werkt steeds meer samen met werkgevers om werkzoekenden om te scholen naar een beroep in de techniek, vaak met baangarantie.

  Meer info
 • WW Rivierenland laagste niveau sinds 2011

  In 2017 is het aantal WW-uitkeringen in Rivierenland met 19,6% afgenomen tot 3.947. Dat is het laagste aantal WW-uitkeringen sinds 2011. De aanhoudende economische groei levert meer kansen op voor werkzoekenden. Hierdoor daalt de werkloosheid. Keerzijde isdat werkgevers een deel van hun vacatures moeilijker vervuld krijgen.

  Meer info
 • Update: Werkzaak maakte in 2014 keuzes in het belang van de medewerkers

  Update 17 januari: Aleson besloot op 17 januari af te zien van hoger beroep en maakte een afspraak met de FNV. Je leest meer over deze wending in het bericht van de Volkskrant. Deze stap heeft consequenties voor het pad dat Werkzaak wilde bewandelen. Het DB overlegt maandag wat dit voor Werkzaak betekent.

  Meer info
 • Sociale activeringsplaatsen helpt werkzoekenden vooruit

  Tielse Vrijwilligers Organisatie (TVO) en Werkzaak Rivierenland ondertekenen 11 januari de samenwerkingsovereenkomst voor sociale activeringsplaatsen in het Ziekenhuis Rivierenland.

   

  Meer info
 • Werkzaak stemt in met Lokaal Sociaal Akkoord West Maas en Waal

  Ondernemersverenigingen in West Maas en Waal, De Gouden Ham, de Dreumelse Ondernemers Vereniging en Verrassend Leeuwen, Werkcoöperatie West Maas en Waal, de gemeente West Maas en Waal en Werkzaak Rivierenland, hebben op dinsdag 9 januari 2018 ingestemd met het vernieuwde “Lokaal Sociaal Akkoord 2018 - 2021 West Maas en Waal” en de daarbij horende Uitvoeringsagenda.

  Meer info
 • Laat u verrassen door ons aanbod

  Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving of maakte het misschien wel zelf mee; pech of tegenslag waardoor werken tijdelijk niet meer gaat. Wie dat meemaakte weet dat je dan in zo’n situatie een kans nodig hebt. Een kans om te laten zien wat je talent is. Een kans om weer mee te doen in de maatschappij. De kans is wederkerig. Het is ook een kans voor u als werkgever om een onverwacht talent te ontdekken en de toegevoegde waarde voor uw bedrijf te ervaren. In de januari editie van Rivierenland Business leest u er er alles over!

  Meer info
 • Film over Werkzaak Rivierenland

  De bedrijfsfilm van Werkzaak Rivierenland laat zien waarom talenten een kans verdienen.

  Meer info
 • Ik ben Patrick!

  “Ik ben Patrick, 38 jaar door een reorganisatie kwam ik op straat te staan. Ik werkte toen ruim 10 jaar bij een bank. Ik kwam in de WW. Die stopte na 2 jaar. Het was mij niet gelukt om binnen die 2 jaar een nieuwe baan te vinden. Daarom meldde ik me bij Werkzaak Rivierenland. Zij regelden mijn bijstandsuitkering. Ook ondersteunden ze mij bij het vinden van een nieuwe baan."

  Meer info
 • Aangepaste openingstijden en bereikbaarheid tijdens feestdagen

  Er komen weer een aantal feestdagen aan. Tijdens deze feestdagen is Werkzaak Rivierenland minder goed bereikbaar of gesloten.

  Meer info
 • Statushouders & Werk in Regio Rivierenland

  Maandag 27 november ontving Werkzaak Rivierenland werkgevers voor de Kennistafel Statushouder & Werk. Dit is de eerste kennistafel in een reeks waar de provincie Gelderland het initiatief toe heeft genomen. De kennistafels moeten bijdragen aan het bevorderen van de integratie van statushouders in Gelderland. Ook VluchtelingenWerk, VNG, GGD, Divosa en statushouders zelf zijn betrokken bij de organisatie van deze bijeenkomst. Om de kansen van statushouders op de arbeidsmarkt te vergroten wordt bij de kennistafel aan werkgevers gevraagd om hun succes- en faalfactoren te delen en mee te praten over verwachtingen, ideeën en benodigde ondersteuning.

  Meer info
 • Werkzaak Rivierenland heeft personeel voor iedere werkgever

  Voor het vinden van gemotiveerde, vaste, tijdelijke of gedetacheerde medewerkers in de regio Rivierenland moet u bij Werkzaak zijn. Wij werven en selecteren personeel voor werkgevers in deze regio. Onze werving draagt bij aan uw maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de Rivierenland Business editie november vertellen wij u er meer over.

  Meer info
 • Bijeenkomst voor gemeenteraden 6 november

  6 november organiseerde Werkzaak Rivierenland een bijeenkomst voor raadsleden. Werkzaak informeerde de raadsleden over de ontwikkelingen en er was veel ruimte voor het stellen van vragen. U kunt de vragen en antwoorden teruglezen en de Powerpoint zien.

  Meer info
 • Werkzaak deelt zorg over uniforme behandeling met inspectie

  Inspectie Sociale Zaken en werkgelegenheid (SZW) onderzocht hoe gemeenten de aangescherpte arbeidsverplichtingen van de Participatiewet toepast. De conclusies staan in het rapport Handhaving arbeidsverplichtingen. Werkzaak Rivierenland zet ze voor u op een rij en geeft haar reactie.

  Meer info
 • Werkzaak Rivierenland bij uitreiking ESF award

  Het team van de  leerwerkroutes Horeca van Werkzaak Rivierenland was vandaag te gast bij de finale van de ESF Awards. Werkzaak werd tweede bij de publieksprijs.

  Meer info
 • Statushouders & Werk in Regio Rivierenland 27 november 2017

  Goed nieuws! De economie en daarmee ook het aantal arbeidsplaatsen groeit weer, ook in onze regio. In sommige sectoren is er nu al een tekort aan arbeidskrachten, of er dreigt in de nabije toekomst een tekort te ontstaan. In Rivierenland is een behoorlijk aantal mensen dat graag aan het werk wil, maar dat nog niet op eigen kracht kan. Zo ook de statushouders. Daarom organiseren wij de kennistafel Statushouders & Werk. Wij willen namelijk graag met u in gesprek om van u te horen welke succes-en faalfactoren u ziet of ervaart bij het werken met statushouders.

  Meer info
 • Werkzaak feliciteert Zaanstad werkt!

  Werkzaak feliciteert Zaanstad werkt! met het winnen van de publieksprijs ESF.

  Meer info
 • Taalcursus? Nee, aan het werk!

  Vandaag in dagblad De Gelderlander: Werkzaak Rivierenland laat statushouders zo snel mogelijk aan het werk gaan. De organisatie wacht niet af tot een vluchteling de inburgeringscursus - drie dagdelen per week naar school, voor de rest thuiszitten - heeft afgerond, maar gaat gelijk met mensen aan het werk.

  Meer info
 • 6 november bijeenkomst voor raadsleden

  Werkzaak Rivierenland nodigt raadsleden van harte uit voor een informatiebijeenkomst op maandag 6 november. In de bijeenkomst informeren we u onder andere over de resultaten van de pilot decentrale dienstverlening en u krijgt natuurlijk de gelegenheid om uw vragen aan ons te stellen.

  Meer info
 • Startplein Transport & Logistiek

  Donderdagmiddag 9 november 2017 staat de sector Transport en Logistiek Rivierenland centraal tijdens de Startplein meeting in Zaltbommel. Transport en Logistiek is in beweging. Voor nu en de komende jaren willen we samen met u de sector blijven voorzien van goed personeel. Hoe? Dat willen we graag
  met u verkennen tijdens de meeting.

  Meer info
 • Op maat vernieuwen

  Werkzaak Rivierenland vindt voortdurend nieuwe mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te (bege)leiden. Dat doen we door in verbinding te zijn met werkgevers en talenten te zien van onze werkzoekenden.  Eén mooi voorbeeld van ons ondernemerschap hierin was onlangs te lezen in Binnenlands Bestuur: de NOA pilot waarbij statushouders een assessment doorlopen in eigen taal, wat ervoor zorgt dat hun ware talenten veel beter in beeld komen.

  Meer info
 • Reactie Werkzaak Rivierenland op rapport van de Nationale ombudsman: Behoorlijke bijstand?

  De Nationale ombudsman publiceerde onlangs het rapport Behoorlijke bijstand? In dit rapport roept de Nationale ombudsman gemeenten op 27 plussers die zich melden voor het aanvragen van bijstand, volledig en juist te informeren over de mogelijkheid direct bijstand aan te vragen. En deze groep daadwerkelijk in de gelegenheid te stellen direct een aanvraag om bijstand te doen en geen zoektermijn te hanteren. Werkzaak werkte mee aan het onderzoek.

  Meer info
 • Bijna 100 werkgevers weten meer over Banenafspraak

  Kabinet en werkgevers spraken in het sociaal akkoord van 2013 af dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers zorgen samen voor100.000 banen realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid doet dit voor 25.000 mensen. Dit heet de banenafspraak en moet in 2026 gerealiseerd zijn. 

  Meer info
 • Medewerkers leerwerkroute Werkzaak aan het woord in 'De Gelderlander'

  Vandaag in de Gelderlander onze medewerkers Sophie en Frozan die via de leerwerkroute een baan hebben gevonden bij een externe werkgever.
  Stemmen op dit project kan nog steeds via de pagina http://bit.ly/2yoN8wf (klik op vote!)

  Meer info
 • Engage@Work donderdag 9 november bij Werkzaak Rivierenland

  Wat is de kracht van communicatie via beeldschermen? Hoe kunt u vergaderingen effectiever maken met beeldschermcommunicatie? Hoe kan corporate TV ingezet worden voor meer verbinding binnen uw organisatie? Op donderdag 9 november, laat EyeSystems samen met Werkzaak Rivierenland zien hoe zij beeldschermcommunicatie in de praktijk hebben toegepast. U bent van harte welkom dit mooie project (én het nieuwe pand van Werkzaak in Geldermalsen) met eigen ogen te bewonderen.

  Meer info
 • Stem op de leerwerkroutes van Werkzaak Rivierenland!

  De leerwerkroutes van Werkzaak Rivierenland zijn genomineerd voor een ESF-Award. ESF is het Europees Sociaal Fonds waar centrumgemeenten subsidieaanvragen kunnen doen. Voor de regio Rivierenland is Tiel de Centrumgemeente. De leerwerkroute van Werkzaak is één van de tien finalisten. Om de publieksprijs te winnen hebben wij stemmen nodig. Stemt u ook op Werkzaak? 

  Meer info
 • Meer dan 50 mensen in training over psychische gezondheid bij statushouders

  Maandagmiddag 2 oktober namen ruim 50 mensen deel aan de workshop ‘psychische gezondheid statushouders’ in De Pluk in Geldermalsen. De workshop is voortgekomen uit de werkconferentie die medio mei jl. georganiseerd werd in Rivierenland. Professionals gaven daar aan behoefte te hebben aan handvatten hoe om te gaan met psychische problemen bij statushouders. Welke instanties kunnen hen helpen? Hoe kunnen wij doorverwijzen?

   

  Meer info
 • Loonkostensubsidie uitgelegd

  In het magazine Rivierenland Business alweer een goed verhaal over de meerwaarde van Werkzaak Rivierenland. Dit keer over de loonkostensubsidie (LKS). Deze subsidie is bedoeld om werkzoekenden uit de Participatiewet die moeilijk werk vinden, makkelijker aan een
  baan te helpen. U, als werkgever, ontvangt deze subsidie als u een werkzoekende, die onder deze doelgroep valt, in dienst neemt.

  Meer info
 • College B&W gemeente Culemborg op werkbezoek bij Werkzaak Rivierenland

  Dinsdag 19 september bracht het college van B&W van de gemeente Culemborg een werkbezoek aan Werkzaak Rivierenland in Geldermalsen. Het college nam een kijkje achter de schermen bij de nieuwe leerwerkroute in het bedrijfsrestaurant Smaakzaak en de productieafdelingen.

  Meer info
 • Statushouders op weg naar werk in Rivierenland

  Mede door de inzet van Werkzaak Rivierenland zijn er sinds januari veel resultaten geboekt. Je leest er alles over in de online voortgangsrapportage.

  Meer info
 • Leerwerkroute genomineerd voor ESF Award

  De leerwerkroutes van Werkzaak Rivierenland zijn genomineerd voor een ESF Award. ESF is het Europees sociaal fonds waar centrumgemeenten subsidieaanvragen kunnen doen. Voor de regio Rivierenland is Tiel de Centrumgemeente. Aan de subsidieaanvraag van de leerwerkroutes werkte het Regionaal Werkbedrijf en Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (RW-POA) mee. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert de Award voor alle ESF subsidie aanvragers in Nederland. Op 8 november is de finale van de ESF Award. De leerwerkroute van Werkzaak Rivierenland is een van de tien kanshebbers van drie prijzen: een vakjury prijs, een presentatieprijs en een publieksprijs. Voor die laatste kan het publiek vanaf 1 oktober haar stem gaan uitbrengen.

  Meer info
 • Wat is de Banenafspraak?

  Meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag, dat is de Banenafspraak. Van u als werkgever wordt verwacht dat u kansen biedt zodat deze mensen uiteindelijk op de arbeidsmarkt weer op eigen benen kunnen staan. Halen we de aantallen uit de Banenafspraak niet dan treedt de Quotumwet in werking. Met mogelijk (financiële) gevolgen voor werkgevers die niet hebben bijgedragen. Dat laten wij als werkgevers in Rivierenland toch niet gebeuren?

  Meer info
 • Werkzaak schenkt opbrengst garagesale aan de Voedselbank

  In juni opende Werkzaak haar vernieuwde pand aan de Poppenbouwing in Geldermalsen.De overtallige en nog bruikbare meubels verkocht Werkzaak tijdens een garagesale. Een succesvolle actie die € 2.378,- opleverde.  Werkzaak schenkt dit bedrag aan de Voedselbank Bommelerwaard en Rivierenland.

  Meer info
 • Verslag Werkconferentie statushouders voorjaar 2017

  Op 16 mei 2017 was de werkconferentie over statushouders. Deze verliep heel succesvol, met meer dan 100 enthousiaste bezoekers die meedachten over wat er per gemeente nodig is op basis van de lokale analyse.

  Meer info
 • Leerwerkroute Restaurant gestart

  Werkzaak Rivierenland heeft veel contact met bedrijven en inzicht in de vraag naar medewerkers. Met de leerwerkroutes die dit jaar worden ontwikkeld leidt Werkzaak mensen op voor die arbeidsvraag. In de opleiding wordt zoveel mogelijk maatwerk gestopt om aan te sluiten op de vraag van de markt. Er komen in totaliteit zeven leerwerkroutes, waarvan er drie in 2017 en vier in 2018 worden gestart.
   

  Meer info
 • UWV verwacht banengroei

  Het UWV maakte een arbeidsmarktprognose voor 2017/2018. De belangrijkste punten zijn: een toename van het aantal banen, een daling van het landelijk aantal WW-uitkeringen en een krappere arbeidsmarkt in enkele sectoren.

  Meer info
 • Regionale Trendrapportage

  De regionale trendrapportage geeft aan hoe de omvang van de doelgroep populatie zich ontwikkelt en hoeveel banen (in de definitie van de banenafspraak) in de regio’s gerealiseerd zijn.
   

  Meer info
 • Interview Fine Wood Design

  Rinze Mennega  en zijn vrouw Tjitske Hiemstra hebben een prachtig ambachtelijke meubelmakerij en een plan; langzaam groeien. Hun corebusiness is kwalitatief hoogwaardige badkamermeubels. Een groeimarkt. Voor deze groei hebben ze mensen nodig. Deze zoektocht naar geschikte medewerkers begon bij uitzendbureaus. Er kwamen en gingen mensen. Tot ze het in 2016 over een andere boeg gooide en in gesprek raakten met Jolanda Zaaijer werkcoach bij Werkzaak Rivierenland.

  Meer info
 • Werkzaak biedt werknemers voor agrarische sector

  Werkzaak Rivierenland besteedt veel aandacht aan werkgelegenheid in de agrarische sector. Op dit moment wordt al voorbereid op de fruitpluk die de komende maanden om veel mensen vraagt. Er zijn mensen geworven en mensen worden voorbereid op het werk in de fruitpluk zodat ze snel en goed geïnstrueerd aan de slag kunnen voor fruitondernemers in de regio Rivierenland.
   

  Meer info
 • Marc Christiaens: "Vragen van werkgevers centraal "

  De Banenafspraak zorgt dat mensen met een arbeidsbeperking passend werk vinden. HR zorgt voor de instroom, inzet en begeleiding van deze nieuwe medewerkers en is daarmee de spil in elke inclusieve organisatie. Zes ervaringsdeskundigen vertellen over de rol van HR bij het invullen van de Banenafspraak. Een van deze ervaringsdeskundigen is Marc Christiaens, manager Werk, bij Werkzaak Rivierenland.
   

  Meer info
 • Samenwerkingsovereenkomst ziekenhuis

  Maandag 19 juni tekenden het ziekenhuis, UWV en Werkzaak Rivierenland een samenwerkingsovereenkomst.

  Meer info
 • Veel enthousiasme bij opening nieuw pand

  Donderdag 15 juni bezochten bijna 150 mensen de opening van het nieuw pand van Werkzaak Rivierenland aan de Poppenbouwing in Geldermalsen. De bezoekers waaronder veel werkgevers, starten met een rondleiding door het pand. Daarna verrichtte  Corry Van Rhee-Oud Ammerveld, voorzitter van Werkzaak Rivierenland, samen met Elfriede Boer, directeur van Werkzaak, de officiële opening. Oud-schaatser Erik Hulzebosch gaf een daverende motivatiespeech waarin hij met name werkgevers opriep om werkzoekenden een kans te geven en oog te hebben voor talent; want iedereen heeft talent.

  Meer info
 • Aangepaste openingstijden en bereikbaarheidheid tijdens feestdagen

  Donderdag 25 mei en vrijdag  26 mei is de stadhuiscampus in Tiel gesloten.

  Meer info
 • Werkzaak is telefonisch minder goed bereikbaar

  In verband met een telefoonstoring zijn wij momenteel minder goed bereikbaar. U kunt ons ook bereiken via mail: info@werkzaakrivierenland.nl. Wij kunnen u, indien gewenst terugbellen. Excuses voor het ongemak.

 • Opening Poppenbouwing 15 juni 2017

  Graag nodigen wij u uit voor de feestelijke opening van ons vernieuwde pand de Poppenbouwing in Geldermalsen op donderdag 15 juni 2017. Kom met eigen ogen kijken en laat u inspireren!
   

  Meer info
 • Werkzaak Rivierenland is trots op haar nieuwe pand

  Donderdag 15 juni opent Werkzaak Rivierenland haar paradepaardje. Een open en transparant bedrijfspand met volledig gerenoveerde productiehallen, een nieuw kantoor en een bedrijfsrestaurant. Het staat aan de Poppenbouwing in Geldermalsen. Elfriede Boer, directeur Werkzaak, vertelt er trots over in de Rivierenland Business van mei 2017.

  Meer info
 • Werkzaak Rivierenland werkt stuk goedkoper dan gedacht

  Werkzaak Rivierenland heeft in 2016 veel geld overgehouden. De bedrijfsvoering viel 2,5 miljoen euro goedkoper uit dan geraamd. Voor de bedrijfsvoering was 17,6 miljoen euro uitgetrokken. Deels komt dat doordat eerder geld dat voor re-integratie van werklozen bedoeld is aan de bedrijfsvoering werd toegerekend. Ook vielen kosten lager uit.  

  Meer info
 • Steeds meer mensen aan het werk via Werkzaak Rivierenland

  Veel meer werkzoekenden zijn afgelopen jaar via Werkzaak Rivierenland aan het werk bij werkgevers in de regio. Aan de andere kant viel het aantal werkzoekenden dat weer een zelfstandige baan kreeg tegen. Werkzaak Rivierenland blijkt erg succesvol in het plaatsen van (groepen) werkzoekenden bij reguliere werkgevers. Begin 2016 waren er in de negen gemeenten waarvoor de organisatie werkt nog 647 mensen op deze manier aan het werk, eind 2016 waren dat er 742. Een groei van bijna 15 procent. Deze werknemers zijn gedetacheerd vanuit Werkzaak of geplaatst met behulp van een loonkostensubsidie. Deze subsidie compenseert een mindere productiviteit. 

  Meer info
 • Week van de Ondernemer op 9,10 & 11 mei

  Al 20 jaar stimuleert de Week van de Ondernemer succesvol ondernemerschap. Ook in 2017 staan de beste experts en topondernemers voor je klaar. Ze delen hun kennis en geheimen voor meer succes en geluk. In één dag bent u weer up-to-date. Dus geef uw ondernemersvaardigheden een boost en krijg een-op-een advies voor uw eigen bedrijf. Bovendien ontmoet u veel andere ambitieuze ondernemers.

  Meer info
 • Wat doet Werkzaak Rivierenland en voor wie?

  Werkzaak Rivierenland begeleidt werkzoekenden, die (langdurig) werkloos zijn of een arbeidsbeperking hebben bij het vinden van werk. Inwoners die (tijdelijk) inkomensondersteuning nodig hebben, zoals een bijstandsuitkering of een individuele studietoeslag, kunnen bij Werkzaak terecht. Op onze site is alle informatie over onze dienstverlening te vinden.

  Meer info
 • Tegenprestatie voor participatieondersteuning

  De invulling en aanpak van begeleiding van werkzoekenden verschilt per persoon. Voor iedere werkzoekenden is er een traject nodig dat aansluit bij het individu. Daar hoort ook een taakverdeling tussen gemeenten en Werkzaak bij.

  Meer info
 • Werkzaak heeft hart voor verbetering

  Voor Werkzaak Rivierenland was 2016 een mooi eerste jaar met successen. De plaatsingsdoelstelling is ruim gehaald en de uitstroom van 10% is ook succesvol te noemen. Terugblikkend op dit eerste jaar constateert Werkzaak ook dat er verbetering mogelijk is: efficiënter, meer plaatsingen en een hogere uitstroom.  Bij Werkzaak houden ruim 50 werkcoaches zich bezig met het begeleiden van werkzoekenden naar een baan. De ene werkzoekende is de andere niet. Werkzaak levert dan ook maatwerk per werkzoekende.

  Meer info
 • Pilot dienstverlening op locatie

  Werkzaak Rivierenland sprak met de gemeenten in de regio af om de mogelijkheden voor dienstverlening op locatie te onderzoeken. Dit gebeurt met een pilot van drie maanden, van 1 april tot 1 juli. De pilot is voor nieuwe werkzoekenden uit Culemborg, Maasdriel en Zaltbommel. De dienstverlening wordt aangeboden in de gemeentehuizen van Culemborg en Maasdriel. Werkzoekenden kunnen op afspraak terecht voor een poortgesprek en het eerste werkcoachgesprek. Iedere werkzoekende kiest zelf of hij naar het gemeentehuis gaat of naar Werkzaak Rivierenland in Tiel komt.

  Meer info
 • Goed voorbeeld doet goed volgen

  Werkzaak Rivierenland voert onder de naam Speciaal Facilitair schoonmaakdiensten uit. Op dit moment werken ruim 130 mensen bij Speciaal Facilitair. Speciaal Facilitair heeft meer dan 60 opdrachtgevers en breidt dit aantal uit.  De schoonmakers van Speciaal Facilitair maken onder andere schoon in de gemeentehuizen van Culemborg, Geldermalsen, Zaltbommel, Maasdriel en Neder-Betuwe schoon en bij ARN Recycling in Tiel, zwembad De Waterlinie in Culemborg, alle locaties van ROC-Rivor en verschillende scholen in Tiel, Geldermalsen en Zaltbommel.

  Meer info
 • Werken kan helpen bij psychische problemen

  Psychische aandoeningen zijn de belangrijkste oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Veel mensen met een bijstandsuitkering hebben psychische problemen. Wie meedoet in de samenleving voelt zich beter, ook psychiatrische patiënten. Donderdag 16 maart maakten professionals en ervaringsdeskundigen uit  de wereld van zorg en werk plannen om mensen met psychiatrische problemen een goede werkplek te bieden in de regio Rivierenland.

  Meer info
 • Speciaal Facilitair bewijst direct hun kwaliteit

  "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit bij ons in het bloed. En ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen”, zegt HRM-manager Marcel van der Veer van ARN Recycling in Tiel. Sinds een half jaar maakt de schoonmaakploeg Speciaal Facilitair van Werkzaak Rivierenland het kantoor van ARN Recycling in Medel schoon. In Rivierenland Business vertelt hij hier meer over.

  Meer info
 • Werk en vluchtelingen: ongekend talent

  Maandag 27 maart 2017 organiseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met de werkgeversorganisaties AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland de bijeenkomst Werk en vluchtelingen: ongekend talent, over het inzetten van nieuwe Nederlanders binnen uw bedrijf.

  Meer info
 • Greenport Gelderland Werkzaak Rivierenland en UWV slaan handen ineen

  De tuinbouwsector in de regio Rivierenland is sterk in ontwikkeling. De sector groeit en wordt steeds belangrijker. Tuinbouwbedrijven werken graag met arbeidskrachten uit de eigen regio maar hebben moeite deze te vinden. Ook zijn de kansen die de sector biedt voor potentiele werknemers onvoldoende bekend.

  Meer info
 • Samenwerken aan een leven lang leren met ROC Rivor en UWV

  ROC Rivor, UWV en Werkzaak Rivierenland hebben op 28 februari het Business Plan Leerwerkloket 2017-2021 ondertekend. De partijen werken samen in het Leerwerkloket om mensen te stimuleren een leven lang te blijven leren. Een leven lang leren is belangrijk om een baan te vinden en te behouden, zeker in de arbeidsmarktregio Rivierenland. 

  Meer info
 • Elfriede Boer, aan het woord in Rivierenland Business

  “Als je me 10 jaar geleden had gezegd dat ik nu een bedrijf van bijna 1500 mensen zou leiden, had ik gevraagd of je een gaatje in je hoofd had!” Elfriede Boer (49), directeur van Werkzaak Rivierenland lacht hard als ze dat zegt. Het verhaal van een vrouw aan de top die nooit aan carrièreplanning heeft gedaan maar altijd koos voor werk waar ze blij van werd, in een omgeving die bij haar paste.

  Meer info
 • Vraag en aanbod van werk bijeengebracht op 13 april 2017

  De arbeidsmarkt in Rivierenland is volop in beweging. Werkgevers zoeken talenten. Werknemers, werkzoekenden, studenten en schoolverlaters zoeken nieuwe kansen om zich te ontwikkelen. Tijdens het Talent Event Rivierenland 2017 ontmoeten vraag en aanbod van werk elkaar. Eén middag om kennis te maken met interessante kandidaten. Eén middag om contacten te leggen, matches te maken, personeel te werven, talent te scouten, workshops te verzorgen of te volgen, te netwerken. En om inspiratie op te doen.

  Meer info
 • Goed voorbeeld doet goed volgen

  De Dag van de Duizend Voorbeelden; inspiratiebron voor organisaties en bedrijven die zich nog niet inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt. Afgelopen donderdag stonden de deuren van zes werkgevers in Rivierland open.

  Meer info
 • Studenten ROC Rivor maken filmopnames bij Jarno Goesten Champignons

  Deze week maakten studenten van ROC Rivor filmopnames bij Jarno Goesten Champignons in Ammerzoden voor Werkzaak Rivierenland. De aanleiding? Jarno Goesten werkt in zijn bedrijf al geruime tijd succesvol met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De studenten maakten inmiddels al elf filmportretten bij werkgevers in de regio die werken met mensen uit de doelgroep van de Banenafspraak. De serie portretten is met name bedoeld als voorbeeld en ter inspiratie voor werkgevers die nog geen of weinig ervaring hebben met de banenafspraak. Wethouder Anita Sørensen van de gemeente Maasdriel woonde de opnames bij.

  Meer info
 • Geslaagde open dag Stadhuiscampus Tiel

  Ondanks de regen en sneeuw bezochten zo’n kleine 500 belangstellenden afgelopen zaterdag de open dag op de Stadhuiscampus. Zij zagen nu met eigen ogen hoe de ontvangst- en werkruimtes van de gemeente Tiel, UWV en Werkzaak Rivierenland  geworden zijn na de verbouwing van het stadhuis.

  Meer info
 • Het verhaal achter de unieke tafels en wandkleden

  In de nieuwe en inspirerende werkomgeving van Werkzaak Rivierenland, De Stadhuiscampus in Tiel, speelt de trots op het Rivierenlandschap een centrale rol. De kleuren uit de natuur en de vier seizoenen vormen de basis vormen voor het interieur. De handgemaakte wandkleden en tafels in de thema's appels, rivieren en bloesem versterken het thema natuur. In de Rivierenland Business editie januari leest u alles over de totstandkoming van de unieke wandkleden en tafels.

  Meer info
 • Open dag Stadhuiscampus Tiel 14 januari

  Heeft u zich altijd al afgevraagd wat er allemaal gebeurt bij de gemeente Tiel, UWV of Werkzaak Rivierenland? Bent u benieuwd hoe mooi en functioneel de Stadhuiscampus is geworden nu deze drie organisaties onder één dak zitten? Dan heeft u nu de kans om een kijkje te komen nemen! U bent van harte welkom op de Open dag van de Stadhuiscampus op zaterdag 14 januari. Van 12.00 - 15.00 uur staan de deuren open.

  Meer info
 • Stadhuiscampus Tiel: één loket voor klanten van gemeente Tiel, UWV en Werkzaak Rivierenland

  Elfriede Boer, directeur Werkzaak Rivierenland, Rian Lukassen, manager bij UWV en Miriam Oosterwijk, gemeentesecretaris van Tiel, gaan samenwonen. Maar alleen tijdens kantooruren. Voortaan zijn ze samen met de medewerkers van de drie organisaties te vinden op de verbouwde Stadhuiscampus aan de Achterweg 2 in Tiel.

  Meer info
 • Stadhuiscampus feestelijk geopend

  Dinsdag 13 december openden Werkzaakbestuurder Collin Stolwijk, Tof Thissen, directeur UWV Werkbedrijf en Laurens Verspuij, wethouder gemeente Tiel, de grondig verbouwde Stadhuiscampus aan de Achterweg in Tiel.

  Meer info
 • Nieuwe locatie Werkzaak

  Vanaf maandag 12 december heeft Werkzaak Rivierenland een nieuwe locatie aan de Achterweg 2 in Tiel. Samen met de gemeente Tiel en UWV betrekt Werkzaak de grondig verbouwde Stadhuiscampus. De organisaties hopen met de samenwerking de inwoners van Rivierenland nog beter van dienst te kunnen zijn.

  Meer info
 • Drie gouden tips van Aart van der Gaag, Aanjager werkgevers Banenafspraak

  Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de Banenafspraak. Het belang van een baan is helder. Maar waarom zou je als werkgever moeite steken in het aannemen van iemand met een arbeidsbeperking. En hoe lukt dat zonder allerlei gedoe?

  Meer info
 • De SW is geen gemakkelijke branche

  Elfriede Boer (48) werkte jarenlang bij de Sociale Diensten in Den Haag en Bommelerwaard voordat ze in april 2015 directeur werd van Werkzaak Rivierenland.
  Hoe kijkt zij als relatieve nieuwkomer aan tegen de SW en de Participatiewet? ‘Ik had het idee dat men al verdienmodellen zou hebben opgesteld.’ Een interview met Elfriede Boer in het SW Journaal van oktober 2016.

  Meer info
 • Snel groeiende starter op de 3D markt heeft kandidaten van Werkzaak in dienst

  Wat begon met een ‘gekke’ uitvinding’, is in een jaar tijd uitgegroeid tot een bedrijf met negen medewerkers. Ben Schilperoort van Tractus3D uit Ammerzoden hoorde een half jaar geleden dat Daniel van Mourik  een bedrijf voor 3D-printers was gestart. Ben: “Daniel zat eerst in de ‘vliegtuigen’. Radiografische vliegtuigen wel te verstaan van wel 4 meter lengte. Als zo’n ding neerstort, gaat er nog wel eens wat kapot. Daniel besloot om zelf een 3D printer te bouwen om onderdelen te printen. Want hij kon niets vinden wat aan zijn eisen van kwaliteit, afmeting en snelheid voldeed. Toen hij er steeds meer achter kwam dat 3D printers de toekomst hebben, besloot hij te gaan professionaliseren.” Een half jaar na de start kwam Ben erbij als compagnon.
   

  Meer info
 • Staatssecretaris Klijnsma lanceert kandidatenverkenner banenafspraak

  Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken, heeft vorige week de ‘kandidatenverkenner banenafspraak’ gelanceerd. De kandidatenverkenner banenafspraak  is een online personeelsbank met bijna 60.000 profielen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Werkgevers kunnen via dit nieuwe systeem direct en doelgericht zoeken in geanonimiseerde profielen en op een eenvoudige manier in contact komen met mensen die graag willen werken en een arbeidsbeperking hebben. Lees hier wat de kandidatenverkenner banenafspraak voor u kunt betekenen.

  Meer info
 • Paddenstoelenteler aan het werk met vakmensen uit de regio

  Jarno Goesten heeft in Ammerzoden een champignonkwekerij en verpakkingsbedrijf met maar liefst 55 medewerkers. Wekelijks worden 30.000 kilo witte champignons gekweekt en worden er voor The Greenery 200.000 kilo champignons en paddenstoelen verpakt. Sinds kort wordt een deel van deze werkzaamheden verzorgd door de medewerkers van Werkzaak Rivierenland.

   

  Meer info
 • Nieuwe locatie Werkzaak Rivierenland

  Vanaf maandag 12 december heeft Werkzaak Rivierenland een nieuwe locatie aan de Achterweg 2 in Tiel. Samen met de gemeente Tiel en UWV betrekt Werkzaak de grondig verbouwde Stadhuiscampus. De organisaties hopen met de samenwerking de inwoners van Rivierenland nog beter van dienst te kunnen zijn.

  Meer info
 • Bouwmensen Rivierengebied uit Geldermalsen wint VluchtelingenwerkAward

  Bouwmensen Rivierengebied uit Geldermalsen heeft gisteravond in de Stadsschouwburg in Amsterdam de VluchtelingenWerk Award gewonnen. VluchtelingenWerk Nederland reikt deze award jaarlijks uit om gemeenten, bedrijven en maatschappelijke initiatieven die zich extra inspannen voor vluchtelingen in het zonnetje te zetten. Bij het opleidingscentrum voor de bouw kunnen vluchtelingen via een scholings- en werkervaringstraject aan het werk.
   

  Meer info
 • Voorlichtingsbijeenkomst voor raadsleden Rivierenland goed bezocht

  Afgelopen woensdag 19 oktober organiseerde Werkzaak Rivierenland een voorlichtingsbijeenkomst voor alle raadsleden van gemeenten in Rivierenland. Zo’n zestig raadsleden werden in het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel bijgepraat door het management van Werkzaak. Wat waren de resultaten van de eerste maanden? En wat zijn de uitdagingen voor de komende tijd?

  Meer info
 • 10 jaar bewaakte fietsenstalling Oude Haven Tiel

  Dit jaar bestaat de bewaakte fietsenstalling bij de Oude Haven 10 jaar. In al die jaren hebben veel inwoners en bezoekers gebruik gemaakt van de stalling. Niet alleen om hun fiets te stallen, maar ook om er naar het aanwezige openbare toilet te gaan of om één van de twee rolstoelen te lenen. Woensdag 12 oktober brengt wethouder Marcel Melissen een bezoek aan de fietsenstalling om samen met de medewerkers stil te staan bij het feit dat de binnenstad 10 jaar geleden een voorziening rijker werd. Vanaf de start zorgen medewerkers van Werkzaak Rivierenland voor het beheer van de stalling. Zij houden een oogje op de gestalde fietsen en zorgen ervoor dat het terrein van de fietsenstalling en het openbaar toilet schoon blijven. Daarnaast regelen zij de uitgifte van de twee rolstoelen die gratis gebruikt kunnen worden door mensen met een lichamelijke beperking.

  Meer info
 • Regio Rivierenland loopt voorop met Banenafspraak

  Regio Rivierenland doet het goed in de realisatie van de Banenafspraak, zo blijkt uit de cijfers die UWV onlangs publiceerde. In de banenafspraak kwamen werkgevers met de overheid overeen, dat er in Nederland 125.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan geholpen worden. Voor de regio Rivierenland betekent het, dat tegen het eind van dit jaar 250 mensen uit deze doelgroep aan het werk zijn. Inmiddels vonden ruim 350 mensen een baan. Daarmee loopt Regio Rivierenland voorop in Nederland. Rivierenland is op dit moment de beste arbeidsmarktregio van Nederland. Dit resultaat kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de werkgevers, vakbonden, onderwijsinstellingen, Werkzaak Rivierenland, UWV en de gemeentes in de regio. 

  Meer info
 • 9 redenen om wél werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen

  Een werknemer met een arbeidsbeperking in uw bedrijf laten werken, heeft veel voordelen. Toch bestaat bij veel werkgevers nog vooral het beeld dat deze werknemers alleen maar tijd, energie, extra begeleiding en geld kosten. In de Rivierenland Businnes editie september zet Werkzaak Rivierenland zet negen redenen op een rij waarom mensen met een beperking wél aantrekkelijk voor uw bedrijf kunnen zijn.    

  Meer info
 • Unieke samenwerking tussen zorgverlener, bedrijfsleven en Werkzaak Rivierenland

  Smit Plastic, ’s Heeren Loo Rivierenland en Werkzaak Rivierenland ondertekenden 21 september jl. een samenwerkingsovereenkomst over Sociale Activeringsplaatsen. Het doel van deze unieke samenwerking is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar betaald werk.  

  Meer info
 • Ton Voeten wint titel Leermeester 2016

  Ton Voeten, praktijkbegeleider bij Werkzaak Rivierenland, is verkozen tot Leermeester 2016. Op vrijdag 16 september jl. vond de landelijke dag van het Festival van het Leren plaats in Breda. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst werd Ton unaniem gekozen uit diverse genomineerden uit het hele land. Ton viel op tussen de genomineerden omdat hij zelf dagelijks met de deelnemers werkt. “Ton is een echte leermeester.  Leermeesters sporen mensen voor wie leren niet vanzelfsprekend is aan tot leren. Ton heeft een natuurlijk overwicht en helpt medewerkers met veel geduld en vol humor om weer aansluiting te krijgen op de arbeidsmarkt.” 

  Meer info
 • Sloopwerkzaamheden Werkzaak-vestiging Poppenbouwing gestart

  Werkzaak Rivierenland is gestart met de eerste sloopwerkzaamheden van de Werkzaak-vestiging aan de Poppenbouwing 18 in Geldermalsen. Het dagelijks bestuur van Werkzaak, wethouder Collin Stolwijk en wethouder Kees Zondag, en de directeur van het aannemersbedrijf Burgland Bouw, Wim de Jong, hebben vandaag de eerste symbolische sloophandeling verricht.

  Meer info
 • Medewerker Werkzaak genomineerd voor Leermeester van het jaar

  Ton Voeten, praktijkbegeleider bij Werkzaak Rivierenland, is genomineerd voor de titel Leermeester 2016. Vrijdag 16 september wordt Ton samen met de 10 andere genomineerde Leermeesters 2016 gehuldigd tijdens de landelijke Festivaldag “Festival van het Leren”  en wordt bekend gemaakt wie de eervolle titel Leermeester 2016 in ontvangst mag nemen. Het Festival van het Leren is een wereldwijd initiatief van UNESCO en richt zich op het bevorderen van een leven lang leren.

  Meer info
 • Talenten van Werkzaak Rivierenland in de Gelderlander

  In het Praktijklab ROC in Tiel voeren studenten projecten uit voor bedrijven uit de regio. Werkzaak werkt al jaren intensief en met veel plezier samen met het ROC. Begin dit jaar ontstond een heel bijzonder samenwerkingsproject met als doel werkgevers te inspireren medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Dit resulteerde in een prachtige portrettenreeks in het dagblad De Gelderlander over medewerkers die vertellen hoe ze via Werkzaak Rivierenland een geschikte baan hebben gevonden.

  Meer info
 • Studenten ROC Rivor maken filmopnames bij Avri voor Werkzaak Rivierenland

  Deze week maakten media vormgeving studenten Aron Kulik en Jimat Meijs filmopnames bij de Avri in Geldermalsen. De studenten werken in opdracht van Werkzaak Rivierenland en RW-POA Rivierenland aan een serie filmportretten. De filmportretten tonen werkgevers in de regio Rivierenland, die werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De serie portretten is met name bedoeld als voorbeeld en ter inspiratie voor werkgevers die nog geen of weinig ervaring hebben met de banenafspraak. Ogenschijnlijk -zo is te zien in de filmportretten- lijkt het best wel mee te vallen met de zogenoemde ‘afstand’.  De studenten maakten het afgelopen jaar al meerdere films, o.a. bij Ultimaker 3 D Printers, Pippel Bramen, Visscher Automobielbedrijven, Van Zandwijk Transport,  Fairplaza, Albert Heijn, Vonk & Co en Kuehne + Nagel.

  Meer info
 • Training Mentorwijs: voor leidinggevenden van een collega met een beperking

  U heeft een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst genomen. Naast allerlei praktische en financiële zaken rijst ook de vraag: “Ik wil dit wel, maar kan ik het ook?” Wat betekent het voor mijn leidinggevenden en collega’s om samen te werken met een collega die meer ondersteuning nodig heeft?” Naast de steun en advies van de werkcoach en accountmanagers van Werkzaak Rivierenland is er ook de training Mentorwijs. Deze training is bedoeld voor leidinggevenden en voorlieden die zorgen voor de dagelijkse aansturing en begeleiding op de werkvloer.
   

  Meer info
 • Avri als voorbeeld van een succesvolle groepsdetachering

  Kunt u wel wat extra handen gebruiken? Met detachering krijgt u één of meerdere medewerkers voor bepaalde of onbepaalde tijd. Detachering via Werkzaak Rivierenland betekent werkzoekenden, soms met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt, aan het werk helpen. Detachering leent zich goed voor een arbeidsintensief proces met een repeterend karakter. Dat kan structureel zijn, of een seizoenspiek. Bij een groepsdetachering biedt u meerdere mensen tegelijk werk: dat is financieel aantrekkelijk. Het is voor de meeste werkgevers nieuw om met meerdere werkzoekenden met een arbeidshandicap te werken. Regionale werkgever Avri is koploper en deelt haar ervaring.
   

  Meer info
 • Op zoek naar 100.000 banen

  ‘Aanjager voor werkgevers’ Aart van der Gaag zoekt banen en spreekt op 28 september tijdens onze Kennis- en netwerkbijeenkomst. Hij geeft nu al antwoord op de vraag: “Hebben werkgevers wel behoefte om aangejaagd te worden?”.

  Meer info
 • 'Lek' in arbeidsmarkt techniek

  Maar liefst 38% van de jongeren die met een technisch diploma hun opleiding afsluiten, kiest voor een niet-technische baan in een niet-technische sector. En bij alle werknemers in techniekbedrijven die op zeker moment van baan wisselen, stapt ook nog eens 39% over naar een niet-technische onderneming. Wat betekent dit voor Regio Rivierenland?

  Meer info
 • De Banenafspraak: een kans of een risico voor het MKB?

  De Banenafspraak heeft tot doel om meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen. Van u als werkgever wordt verwacht dat u kansen biedt zodat deze mensen uiteindelijk op de arbeidsmarkt weer op eigen benen kunnen staan. Als we de aantallen uit de Banenafspraak niet halen, bestaat de kans dat de Quotumwet in werking treedt. Met mogelijk (financiële) gevolgen voor werkgevers die niet hebben bijgedragen. Dat laten wij als werkgevers in Rivierenland toch niet gebeuren!
   

  Meer info
 • Eh Kler Htoo en Werkzaak in Rivierenland Business

  In het vluchtelingenkamp in Thailand werd Eh Kler Htoo (30) al voorbereid op zijn nieuwe vaderland: hij maakt er kennis met drop en stroopwafels. In 2011 kwam hij met vrouw en zoon in zijn nieuwe vaderland Nederland aan. Nu, bijna 5 jaar later, werkt hij bij VOF fruitbedrijf Sterrenberg in Waardenburg. Accountmanager van Werkzaak Rivierenland, Yvonne Schreven, bracht Eh Kler in contact met fruitteler Marinus Sterrenberg. Dit verhaal en meer over de fruitpluk in regio Rivierenland leest u in Rivierenland Business.

  Meer info
 • Eerste resultaten Werkzaak positief

  Werkzaak Rivierenland heeft het eerste half jaar erop zitten. De nieuwe organisatie kan met veelal positieve cijfers het tweede kwartaal afsluiten. Het aantal plaatsingen van werkzoekenden is met 17 procent toegenomen ten opzichte van 2015. De kosten voor de dienstverlening aan de werkzoekenden daalde. De gemiddelde omzet blijft iets achter bij de doelstelling.
  Directeur Elfriede Boer is trots op deze resultaten én de medewerkers. “In de eerste maanden hebben we aan het fundament van deze nieuwe organisatie gebouwd. Zorgen dat de systemen en processen goed functioneren, nieuwe medewerkers aannemen: er is veel energie in gaan zitten. Ondanks de kinderziektes zorgden we ervoor dat de uitkeringen en salarissen op tijd zijn uitbetaald. Ook alle aanvragen voor bijstand zijn binnen de wettelijk gestelde termijn afgehandeld”.

  Meer info
 • Burgland Bouw en Gispen aan de slag voor nieuwe Poppenbouwing

  Op vrijdag 1 juli ondertekenden Burgland Bouw uit Dodewaard en Werkzaak Rivierenland het contract voor de nieuwbouw en renovatie van de Werkzaak-vestiging aan Poppenbouwing 18 in Geldermalsen. Voor het meubilair gunde Werkzaak de opdracht aan Gispen International in Culemborg. Directeur Elfriede Boer: “We zijn ontzettend blij dat we met twee bedrijven uit de regio Rivierenland aan de slag kunnen. Dit is een win-win situatie voor iedereen.”

  Meer info
 • Werkzaak Rivierenland helpt vluchtelingen aan het werk

  Vluchtelingen met een verblijfsstatus én talent voor werken in de bouw kunnen nu terecht bij Werkzaak Rivierenland. Op 21 juni 2016 ondertekenden Bouwmensen, Vluchtelingenwerk Oost-Nederland en Werkzaak de samenwerkingsovereenkomst ‘Samen bouwen aan perspectief’.

  Meer info
 • Werkzaak Rivierenland bespaart regio 2 miljoen per jaar

  Werkzaak Rivierenland bespaart de gemeenten uit de regio 2 miljoen per jaar. Sinds 1 januari 2016 is Werkzaak de organisatie voor werk en inkomen in Rivierenland waarin negen gemeenten samenwerken. Door de samenwerking vallen de gemiddelde kosten per uitkeringsgerechtigde aanzienlijk lager uit.

  Meer info
 • Kennismaken met talent op het Werkgesprek 16 juni

  Tijdens het Werkgesprek op donderdag 16 juni a.s. maakt u kennis met talenten uit de regio die op zoek zijn naar werk. U gaat in gesprek met gemotiveerde werkzoekenden met als ultieme doel een duurzame match. Geen traditioneel sollicitatiegesprek maar eerst op zoek naar de klik tussen mensen. Het Werkgesprek dient meerdere doelen. Aan de ene kant is het erg motiverend voor de werkzoekende om met een ’echte werkgever’ aan tafel te zitten (zeker als de werkgever ook nog tips & trucs deelt). Anderzijds is een succesvolle match het ultieme doel. Dus als u kennis wilt maken met talentvolle medewerkers of dit nu tijdelijk, vast of flexibel is, dan is deze aanpak misschien iets voor u!

  Meer info
 • "Durf hen een kans te geven"

  Rondom mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heersen veel vooroordelen. De vooroordelen die heersen, zijn volgens Elfriede Boer te verklaren doordat veel bedrijven onbekend zijn met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de mogelijkheden die ze juist bieden. Werkzaak Rivierenland slaat een brug tussen werkgevers en werkzoekenden. ‘Durf hen een kans te geven’ aldus Elfriede. Lees hier het volledige interview met Elfriede Boer in Rivierenland Business.

  Meer info
 • "Klantvriendelijk zijn tegen de mensen is heel erg leuk"

  Claudia Gerritsen (27) heeft haar droombaan gevonden. Ze straalt als ze vertelt wat ze het leukste aan haar werk in het bedrijfsrestaurant van Werkzaak Rivierenland in Geldermalsen vindt: ‘Klantvriendelijk zijn!  En dat ik van mijn collega’s zoveel leer. Vandaag heb ik van mijn collega Erol geleerd hoe je het koffiezetapparaat moet schoonmaken.’
  Claudia is blij met zulke hulpvaardige collega’s. Ze gedijt het beste in een begripvolle en stabiele omgeving waar de begeleiding haar precies vertelt wat ze moet doen. Als er opeens een ander klusje tussendoor komt, wordt het lastig. Want ze kan door haar beperking niet goed tegen druk en verandering.

  Meer info
 • “Voor het leren van een taal moet je met mensen kennismaken én samenwerken”

  In het vluchtelingenkamp in Thailand werd Eh Kler Htoo (30) al voorbereid op zijn nieuwe vaderland: hij maakt er kennis met drop en stroopwafels. In 2011 kwam hij met vrouw en zoon in zijn nieuwe vaderland Nederland aan. Nu, bijna 5 jaar later, werkt hij bij VOF fruitbedrijf Sterrenberg in Waardenburg. Accountmanager van Werkzaak Rivierenland Yvonne Schreven bracht Eh Kler in contact met fruitteler Marinus Sterrenberg.

  Meer info
 • De aanbesteding van de nieuwbouw

  “In 2016 vond de aanbesteding (tender) voor de nieuwbouw en renovatie aan de Poppenbouwing plaats, zegt directeur Elfriede Boer.
  “Hierbij moest Werkzaak Rivierenland zich houden aan de richtlijnen die voor een nieuwbouw- en renovatieproject gelden. We gaven schriftelijk door middel van tekeningen en beschrijvingen aan welke eisen voor het pand golden. Ook beschreven we de eisen waar de bouwer aan moet voldoen. Deze eisen hadden we dwingend beschreven: voldoet een bouwer niet aan de eisen dan is dat reden om deze bouwer af te wijzen.”

  Meer info
 • Nieuwe accountmanagers stellen zich voor

  Het team Werkgeversdienstverlening heeft twee nieuwe accountmanagers ingelijfd. Miranda Schouten (rechts op de foto) en Chantal Offermans (links op de foto) stellen zich graag aan u voor. Het werkgebied van Miranda Schouten is vooral West Maas en Waal en Culemborg. Chantal Offermans is het accountteam in de regio Bommelerwaard komen versterken.

  Meer info
 • Open, transparant, gericht op talentenontwikkeling en samenwerken: dé thema's van de nieuwe huisvesting

  De komende tijd gaat er veel gebeuren op het gebied van huisvesting bij Werkzaak Rivierenland. Alles is er op gericht om in juni 2017 de twee panden van Werkzaak te betrekken met de productiemedewerkers en het kantoorpersoneel. Theo Niënhaus, projectleider Huisvesting bij Werkzaak, geeft antwoord op vijf huisvestingsvragen.

  Meer info
 • Doet u mee aan de werkconferentie ‘Werken aan Werk’?

  Op 26 mei organiseert de netwerkorganisatie Regionaal Werkbedrijf - Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Rivierenland (RW-POA) in Tiel een werkconferentie ‘Werken aan Werk'. Het doel van deze werkconferentie is om tot een nog betere samenwerking en tot het concretiseren van plannen in de arbeidsmarktregio te komen op het gebied van werk, onderwijs en arbeidsmarkt. De bijeenkomst vindt plaats op de Bachstraat 1 (ROC Rivor) in Tiel van 16.00-20.00 uur.

  Meer info
 • “We hebben de werving voor deze vacature een keer heel anders aangepakt”

  Glutenvrije bakkerij en Werkzaak Rivierenland nodigen kandidaten uit voor rondleiding

  Toen directeur Henk Hendriksen van de glutenvrije bakkerij HejaTeff in Andelst een nieuwe medewerker zocht voor de beschuitlijn, klopte hij bij Werkzaak aan. “Omdat Henk overal voor open staat, stelde ik hem voor om de werving voor deze functie eens anders aan te pakken”, zegt Josine van Schaik, accountmanager van Werkzaak. “Het UWV en mijn collega’s bij Werkzaak droegen vijf kandidaten voor de functie aan en Henk en ik besloten om geen sollicitatiegesprekken te voeren. We nodigden de kandidaten uit voor een rondleiding op de bakkerij en een groepsgesprek om kennis met elkaar te maken. Deze aanpak past prima bij Henk en zijn bedrijf.”

  Meer info
 • Werkzaak Rivierenland gaat (ver)bouwen in Geldermalsen

  Op woensdag 9 maart jl. stemde het dagelijks bestuur van Werkzaak Rivierenland in met het definitief ontwerp voor de renovatie en nieuwbouw aan de vestiging Poppenbouwing 18 in Geldermalsen. Het oud-LANDER-gebouw, waar de productiehallen gevestigd zijn, krijgt daarmee de uitstraling en de voorzieningen die passen bij de strategie en de profilering van Werkzaak Rivierenland in de regio: midden in de samenleving, transparant, verbindend en ook zakelijk met sfeer.

  Meer info
 • Werkgevers en werknemers in Rivierenland ontmoeten elkaar op vijfde Startplein Techniek

  Op donderdag 31 maart vond in Gameren in Rivierenland het Startplein Techniek (metaal) plaats. Dit evenement brengt werkzoekenden en werkgevers (al dan niet) met vacatures in de techniek met elkaar in contact. Het Startplein Techniek is een positieve manier om werkzoekenden, het onderwijs en bedrijven op een informele manier bij elkaar te brengen. Ook deze vijfde editie is weer zeer positief ontvangen.

  Meer info
 • Startplein Techniek Rivierenland

  In de media verschijnen steeds vaker berichten dat er een groot tekort is aan technisch personeel en ook uit de markt hoor je geluiden dat vacatures in deze branche niet snel of goed genoeg vervuld worden. Heeft u technische vactures? Op donderdag 31 maart 2016 tijdens een bijeenkomst van het Startplein Techniek Rivierenland brengen we u graag in contact met kandidaten die een achtergrond of interesse in de metaalbranche hebben.

  Meer info
 • Werkzaak Rivierenland: de zaak met hart voor werk

  Op 4 januari gaf directeur Elfriede Boer, samen met de MT-leden Codrik van de Wetering en Marc Christiaens, het officiële startsein van Werkzaak Rivierenland. Werkzaak Rivierenland begon de eerste dag van het nieuwe jaar met een groot ontbijt voor alle medewerkers. Daarna ging iedereen op de foto. Gezamenlijk vormden de ongeveer 600 medewerkers een hart. Dit hart komt terug in de slogan van de nieuwe organisatie: Werkzaak Rivierenland, de zaak met hart voor werk.

  Meer info
 Naar boven