Coronamaatregelen en dienstverlening Werkzaak Rivierenland

Deel deze pagina:

virus afbeelding

De verspreiding van het coronavirus in ons land raakt steeds meer ons werk en dagelijks leven. De dienstverlening van Werkzaak Rivierenland gaat door. We hanteren een aantal ingrijpende maatregelen. Natuurlijk conform de instructies van de overheid. Wij updaten de informatie op onze site dagelijks, zo bent en blijft u op de hoogte.


 


Maatregelen voor onze dienstverlening:

Veilig op bezoek bij Werkzaak Rivierenland
De ontwikkelingen rondom het coronavirus en de richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM hebben gevolgen voor afspraken en trainingen op onze locaties. Wij hanteren de RIVM-richtlijnen en vragen u om uw medewerking. Alleen samen krijgen we corona onder controle. 

Regels
- Wij schudden geen handen en houden minimaal 1,5 meter afstand.
- De trainingsruimtes zijn aangepast aan het aantal deelnemers met 1,5 meter afstand.
- U wordt verzocht om niet naar de Stadhuiscampus of locatie Poppenbouwing te komen als u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn of lichte hoest of koorts heeft. Als een van uw huisgenoten koorts heeft moet u ook thuisblijven.
- U bent maximaal 10 minuten voor aanvang van uw gesprek of training aanwezig.
- Bij aankomst verzoeken wij u gebruik te maken van de aanwezige desinfecterende middelen om uw handen te reinigen.
- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog (dus niet in uw hand).
- Was uw handen regelmatig.
- Gebruik papieren zakdoekjes.
- Blijf op 1,5 meter afstand van de andere cursisten en de trainer.

Bekijk hier het protocol.

  • Op kleine schaal zijn bezoekers weer welkom op de locaties als het niet anders kan. Dat betekent dat we ook weer op beperkte schaal workshops en/of opleidingen op locatie kunnen geven. De RIVM-richtlijnen gelden. 

  • Zoveel mogelijk telefonische dienstverlening met werkzoekenden en bedrijven. Intakes, dienstverlening rond uitkeringsverstrekking, re-integratiedienstverlening, werkgeversdienstverlening en overige werkzaamheden verlopen telefonisch of via mail of WhatsApp met uw contactpersoon.

  • Ons algemene nummer 088-9375 000 is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00-17.00 uur. Omdat onze dienstverlening zoveel mogelijk telefonisch gaat kan het voorkomen dat u wat langer moet wachten.

Vanuit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) wordt er in deze tijd een speciaal beroep op ons gedaan. De regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo1 en 2) is hier één van. In dit bericht leest u er alles over: www.werkzaakrivierenland.nl/tozo

Waarom blijft Werkzaak open?
De gezondheid van onze medewerkers staat voorop. Bij Werkzaak geloven we dat het doen van werk een essentiële rol speelt bij die gezondheid. We proberen onze medewerkers daarom zo lang mogelijk de gelegenheid te bieden om naar hun werk te komen. Kantoormedewerkers werken zoveel mogelijk thuis.

Tijdelijke werkwijze: Bijstandsaanvragen en bijbehorende zoekperiode

Onder de 27
Personen jonger dan 27 jaar - zonder partner van 27 jaar of ouder - kunnen pas 4 weken na de melding een aanvraag voor algemene bijstand indienen (artikel 41 lid 4 Participatiewet). Op dit moment is het niet mogelijk dat jongeren zelf eerst 4 weken de mogelijkheden van reguliere scholing onderzoeken. De scholen zijn dicht en de organisaties waar jongeren mogelijk aan de slag zouden kunnen voor werk zijn grotendeels gesloten.

Op 25 maart 2020 is door de commandant bevolkingszorg van de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid besloten dat de zoekperiode voor jongeren in de 14 gemeenten van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid tijdelijk (in ieder geval tot 1 september 2020) wordt opgeschort. Dat betekent dat deze jongeren direct toegang moeten krijgen tot de bijstand. De aanvraag verloopt via de website werk.nl met DigiD. 

Samen de schouders eronder
Werkzaak krijgt van burgers uit Rivierenland en van de Rivierenlandse gemeenten spontaan hulp aangeboden. Wij waarderen het aanbod en als nodig zullen wij daar zeker gebruik van maken.

 Naar boven