Coronamaatregelen en dienstverlening

Deel deze pagina:

virus afbeelding

De verspreiding van het coronavirus in ons land raakt steeds meer ons werk en dagelijks leven. De dienstverlening van Werkzaak gaat door. We hanteren een aantal ingrijpende maatregelen. Natuurlijk conform de instructies van de overheid. Wij updaten de informatie op onze site dagelijks.

Maatregelen voor onze dienstverlening:

  • Telefonische gesprekken met werkzoekenden en bedrijven: Intakes, dienstverlening rond uitkeringsverstrekking, re-integratiedienstverlening, werkgeversdienstverlening en overige werkzaamheden verlopen telefonisch of via mail of WhatsApp met uw contactpersoon. Ook ons algemene nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00-17.00 uur). Omdat alle dienstverlening telefonisch gaat kan het voorkomen dat u wat langer moet wachten.
  • Geplande bijeenkomsten tot en met 6 april zijn afgelast.
  • Thuiswerken: Medewerkers met een kantoorfunctie werken thuis. Alleen als het echt niet anders kan en noodzakelijk is voor de continuïteit van de dienstverlening werken medewerkers op kantoor, met inachtneming van de aangeraden afstand van 1.5 meter.

Uitkeringen worden betaald

Onze kritische dienstverlening bestaat uit:

Vitale processen (op volgorde urgentie en afgeleid vanuit beleid Rijksoverheid/RIVM):
1. Betalen van uitkeringen, waaronder tijdelijke regeling ZZP
2. Betalen van salarissen
3. Fysieke, sociale en mentale gezondheid van de (SW)medewerkers
4. Dienstverlening voor zieken- en verzorgingshuizen
5. Dienstverlening aan levensmiddelenindustrie
6. Schoonmaakopdrachten (vanuit Speciaal facilitair)

Vanuit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) wordt er in deze tijd een speciaal beroep op ons gedaan. Het is op onderdeel van de noodmaatregelen als tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen

Vragen over risico’s en onze medewerkers

Vanuit het publiek komen er vragen hoe wij omgaan met de risico’s en onze medewerkers. De belangrijkste vragen beantwoorden we hier.

Waarom blijft Werkzaak open?
De gezondheid van onze medewerkers staat voorop. Bij Werkzaak geloven we dat het doen van werk een essentiële rol speelt bij die gezondheid. We proberen onze medewerkers daarom zo lang mogelijk de gelegenheid te bieden om naar hun werk te komen. Kantoormedewerkers werken zoveel mogelijk thuis.

Welke maatregelen heeft Werkzaak zelf getroffen?
Medewerkers met ziekteverschijnselen en degenen die onder de risicogroepen vallen, blijven thuis. We hebben onze bedrijfsprocessen zo aangepast dat we 1,5 meter afstand van elkaar houden. 

Hoe zit het met de werkzaakmedewerkers bij externe bedrijven?
Onze mensen die gedetacheerd zijn volgen het beleid van de opdrachtgevers. 

We begrijpen dat er onrust en onzekerheid is en doen er alles aan om de risico’s en angst tot een minimum te beperken. Daarom houden we ook contact met de medewerkers die om verschillende redenen niet meer kunnen werken. We hebben een crisisteam gevormd dat dagelijks bij elkaar komt.

Informatie voor werkgevers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen makkelijker geld lenen.

Informatieve sites

Op rijksoverheid.nl/coronavirus staan veel antwoorden op vragen die ondernemers gesteld hebben.

Er zijn landelijke informatienummer van de Rijksoverheid: telefoonnummer 0800 - 1351 en van de Kamer van Koophandel: telefoonnummer 0800 - 2117.

Regelingen voor bedrijven

Dinsdag 17 maart maakte de regering het noodpakket voor banen en economie bekend.

maatregelen economie


 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandigen (Tozo) bij Werkzaak Rivierenland

Als uw inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien, komt u wellicht in aanmerking voor een Bbz-uitkering (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen).  Woont u in de gemeente Culemborg, Maasdriel, Tiel, West-Betuwe, West Maas en Waal of Zaltbommel? Dan kun u bij Werkzaak een aanvraag doen voor ondersteuning op uw bedrijfsinkomen via het aanvraagformulier Tozo. U heeft hiervoor een DigiD nodig.

De regeling is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. Lees hier het overzicht van meest gestelde vragen

Kijk hier voor Informatie van de overheid

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW  is een regeling die het UWV gaat uitvoeren om werkgevers te ondersteunen die door de coronacrisis financieel worden getroffen.

U kunt nu nog geen NOW-aanvraag indienen. De exacte datum wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Kijk voor nieuwsberichten op uwv.nl/over uwv.

Veelgestelde vragen (FAQ) staan op uwv.nl/werkgevers met een link naar FAQ van SZW.

Kijk ook op FAQ’s op Rijksoverheid.

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, o.a. als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening courant af te sluiten. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden:  BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de BMKB.

Uitstel betalen belasting

Als het coronavirus uw bedrijf in de problemen brengt, kunt u de Belastingdienst verzoeken om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Websites voor specifieke bedrijfssectoren 

Samen de schouders eronder

Werkzaak krijgt van burgers uit Rivierenland en van de Rivierenlandse gemeenten spontaan hulp aangeboden. Wij waarderen het aanbod en als nodig zullen wij daar zeker gebruik van maken.

 Naar boven