Statushouders maken stappen naar onderwijs en werk

Deel deze pagina:

Met veel enthousiasme en betrokkenheid zijn er in 2018 weer stappen gezet om statushouders naar onderwijs, werk of een combinatie van werk en onderwijs te leiden en beter te laten participeren. Lees er meer over in de voortgangsrapportage.

 Naar boven