Statushouders & Werk in Regio Rivierenland

Deel deze pagina:

Dit item is verlopen op 08-01-2018.

Maandag 27 november ontving Werkzaak Rivierenland werkgevers voor de Kennistafel Statushouder & Werk. Dit is de eerste kennistafel in een reeks waar de provincie Gelderland het initiatief toe heeft genomen. De kennistafels moeten bijdragen aan het bevorderen van de integratie van statushouders in Gelderland. Ook VluchtelingenWerk, VNG, GGD, Divosa en statushouders zelf zijn betrokken bij de organisatie van deze bijeenkomst. Om de kansen van statushouders op de arbeidsmarkt te vergroten wordt bij de kennistafel aan werkgevers gevraagd om hun succes- en faalfactoren te delen en mee te praten over verwachtingen, ideeën en benodigde ondersteuning.

In Rivierenland is een behoorlijk aantal mensen dat graag aan het werk wil, maar dat nog niet op eigen kracht kan. Zo ook statushouders. Werken betekent voor hen méér dan het verschil tussen loon en uitkering. Door te werken leren zij sneller de Nederlandse taal en cultuur in de praktijk. Integratie en acceptatie verloopt daardoor sneller en beter. Met als gevolg betere en snellere integratie en minder maatschappelijke kosten. In Rivierenland wonen zo’n 500 werkzoekende statushouders met een verblijfsvergunning. Iemand met een verblijfsvergunning mag gewoon werken en heeft toegang tot ons (beroeps)onderwijs.

Vraag en aanbod
Werkzaak Rivierenland bracht de beroepsachtergrond van deze mensen in beeld. In de sectoren Zorg, Transport & Logistiek, Bouw &Techniek en Groen- & Tuinbouw is een groeiende vraag naar arbeidskrachten. De uitdaging is nu om de brug te slaan tussen de vraag van de werkgever en het aanbod van arbeid.

Werkgeversinbreng is essentieel
De inbreng van de werkgevers is bij deze uitdaging essentieel. Dé reden om de kennistafel Statushouders & Werk te organiseren. Werkzaak Rivierenland en de andere partners willen in het gesprek met werkgevers horen welke succes-en faalfactoren er zijn bij het werken met statushouders. Wat zijn de ervaringen, welke ondersteuning heeft een werkgever nodig, en wat zijn belangrijke ideeën en tips om de match tot een succes te maken?

Het doel is uiteindelijk om mensen succesvol aan de slag te krijgen!

Bekijk hier de terugblik

 

 Naar boven