Werkzaak is sterk door samenwerking van alle 8 regiogemeenten

Deel deze pagina:

Gezien de uitstroom naar werk en de beoordeling van de kwaliteit van de dienstverlening door belanghebbenden kan worden geconcludeerd dat Werkzaak beantwoordt aan haar doelstelling en goed presteert tegen reële kosten. Dit schrijft BMC Advies B.V., in het evaluatierapport dat zij onlangs, in opdracht van het bestuur van Werkzaak, afrondde.

Het evaluatierapport van Werkzaak maakt duidelijk dat samenwerken op het gebied van werk en inkomen door alle 8 gemeenten uit de regio Rivierenland meerwaarde heeft. BMC geeft aan dat het kwantitatieve beeld op basis van een benchmark laat zien dat Werkzaak goed presteert op haar belangrijkste opgave: de arbeidsmarktkansen van de doelgroepen vergroten.

Een belangrijke voorwaarde voor succes van Werkzaak is de samenwerking van alle 8 gemeenten. Dat kan altijd beter, daarom is en blijft het bestuur van Werkzaak de komende tijd in gesprek om invulling te geven aan de toekomstige ambities. Met de aangedragen verbeterpunten ziet Werkzaak mogelijkheden om de verbinding tussen werkzoekenden, gemeenten, werkgevers, onderwijs en maatschappelijke nog verder te versterken. Juist om zo efficiënt mogelijk om te gaan met lagere budgetten die in het sociaal domein beschikbaar zijn.

 Naar boven