Veelgestelde vragen

Deel deze pagina:

 • Welke voorzieningen zijn er als een werkgever een werknemer met een beperking in dienst neemt?

  Veel werkgevers hebben helaas nog vooroordelen om iemand met een ziekte of beperking aan te nemen. Ze denken dat deze mensen vaker ziek zijn of minder presteren. Of ze zien op tegen de kosten van aanpassingen in het bedrijf. Hierdoor is het voor mensen met een ziekte of beperking vaak moeilijk om een baan te vinden. De regering vindt het belangrijk dat mensen met een ziekte of beperking werken. Daarom kan de werkgever sommige kosten vergoed krijgen.
  Welke regelingen zijn er?

  • De no-riskpolis
  • Korting op de WIA/WAO- en WW-premie: de werkgever hoeft minder premie te betalen voor werknemers die een no-riskpolis hebben
  • Een regeling voor voorzieningen op de werkplek
  • Een loonkostensubsidie als een werkgever een langdurig werkloze of een arbeidsongeschikte aanneemt

  Fiscaal voordeel
  Werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen, kunnen gebruik maken van verschillende fiscale voordelen zoals het lage-inkomensvoordeel (LIV) en premiekortingen. Wanneer een werkgever gebruik maakt van beide regelingen, kan het fiscale voordeel in 2017 oplopen tot € 9.000 per werknemer. 

  Met de regelhulp premiekortingen en LIV kunnen werkgevers eenvoudig vaststellen of ze recht hebben op het LIV en/of premiekortingen. Na het beantwoorden van maximaal acht vragen krijgt de werkgever informatie over het recht op, de hoogte, de duur en het toepassen van het LIV en/of premiekortingen.

  Regelhulp en LIV

  Wat is een no-riskpolis voor werkgevers?

  Als een werknemer ziek wordt, moet de werkgever het loon maximaal twee jaar gewoon doorbetalen. Als een werknemer met een arbeidsbeperking ziek wordt, dan kan de werkgever met de no-riskpolis een vergoeding voor de loonkosten van de werknemer krijgen. De werkgever hoeft dan niet bang te zijn dat hij kosten voor de werknemer maakt, terwijl hij/zij door ziekte niet kan werken. Het UWV voert de no-riskpolis uit voor Werkzaak Rivierenland.

  Wat is de Banenafspraak of Quotumwet?

  Werkgevers in Rivierenland en Werkzaak Rivierenland werken samen aan de maatschappelijke opdracht om banen te creëren volgens deze Banenafspraak. Doelstelling voor regio Rivierenland is om per 1 januari 2017 180 banen te creëren in deze regio (en 70 op landelijk niveau).

  Lees meer informatie op www.uwv.nl.

  Kijk ook eens op: www.opnaarde100000.nl.

 Naar boven