Noodpakket voor (zelfstandig) ondernemers: Tozo en NOW verlengd

Deel deze pagina:

Voor ondernemers die in de problemen komen door de coronacrisis biedt het kabinet hulp met het noodpakket banen en economie. Werkzaak voert voor de regio Rivierenland de regeling: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uit. Deze regeling is verlengd tot en met 30 september. Vanaf 3 juni kunt u Tozo 2 aanvragen via Mijn Werkzaak. Op de de website van UWV vindt u meer informatie over de NOW-regeling voor werkgevers met omzetverlies. 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) bij Werkzaak Rivierenland

Woont u in de gemeente Culemborg, Maasdriel, Tiel, West-Betuwe, West Maas en Waal of Zaltbommel? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). U kunt bij Werkzaak een aanvraag doen voor ondersteuning op uw bedrijfsinkomen via Mijn Werkzaak:Mijn Werkzaak. U heeft een DigiD nodig.

De regeling is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Tozo 2 aangekondigd - aanvulling tot sociaal minimum - aanvraag mogelijk vanaf 3 juni

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot en met 30 september 2020. 

Komt u in aanmerking voor Tozo 2? 
Alle voorwaarden die golden voor de eerdere aanvraag, gelden nu ook. Maar er is ook iets veranderd. Het partnerinkomen telt bij Tozo 2 ook mee.
Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau.

Werkzaak gaat ook deze regeling weer uitvoeren voor de 6 gemeenten. Ondernemers die al Tozo aanvroegen bij Werkzaak ontvingen vrijdag 29 mei een mail hierover. 

Wat is de hoogte van de Tozo-uitkering?
Het inkomen van samenwonenden en gehuwden wordt aangevuld tot €1.500 en van alleenstaanden tot €1.050.

Vragen en antwoorden

De antwoorden op de meest gestelde vragen over Tozo vindt u hier. U leest er ook de voorwaarden voor de Tozo. Of doe doe de Tozo-check.  


Let op: Er zijn bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tozo en daar kosten voor in rekening brengen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken.

Afhandeltraject Tozo

Vanaf 18 maart ontvangt Werkzaak aanvragen voor de Tozo. In de infographic updaten wij twee keer per week het aantal aanvragen.

Vrijdag 15 mei hebben alle Tozo-aanvragers een mail ontvangen met informatie over de afhandeling.

Meer informatie op de site van Rijksoverheid de informatie over de Tozo.

Tozo in combinatie met andere regelingen

Er zijn meerdere regelingen voor ondernemers die door corona in financiële problemen komen. We geven hier inzicht in andere regelingen en hoe ze wel of niet van invloed zijn op een Tozo-aanvraag.

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS)

Deze regeling van 4000 euro is een gift en kan samengaan met de inkomensondersteuning van Tozo.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Deze regeling is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Zij kunnen hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Dit wordt gezien als inkomsten uit de onderneming. De inkomsten worden in mindering gebracht op de hoogte van de Tozo-uitkering.

Continuïteit bijdrage Zorgaanbieders

Zorgaanbieders kunnen bij het loket van de financiers van hun zorg (zorgverzekeraars en gemeenten) een beroep doen op een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Pas als deze financiële ondersteuning onvoldoende is kan een ondernemer een beroep doen op Tozo voor aanvulling tot het sociaal minimum. Al ontvangen continuïteitsbijdrage moet u bij een Tozo aanvraag als inkomen opgeven.

Participatiewet of Bbz

Een zelfstandig ondernemer met een uitkering volgens de Participatiewet of het Bbz, komen niet in aanmerking voor de Tozo. Dat geldt ook als de uitkering levensonderhoud op grond van het Bbz definitief als leenbijstand wordt gegeven omdat het vermogen te hoog is. Heeft een ondernemer als marginale zelfstandige een aanvullende uitkering? Dan kan de aanvulling op de eigen inkomsten omhoog tot het sociaal minimum.

Startersuitkering

Het inkomen van een zelfstandige met  een WW-startersuitkering mag aangevuld worden tot het sociaal minimum met de Tozo. Dit geldt ook bij een startersuitkering van de WIA, Wajong, WAO en WAZ.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 

De NOW wordt verlengd met een periode van 3 maanden, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus 2020 kan worden aangevraagd.

Werkgevers met omzetverlies kunnen de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aanvragen. U kunt hierdoor werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. UWV streeft ernaar ernaar om 2 tot 4 weken nadat zij uw aanvraag ontvangen hebben de eerste betaling te doen. Op de website van UWV leest u meer over de NOW. Bijvoorbeeld hoe u de tegemoetkoming aanvraagt.

Bekijk hier de factsheet met belangrijke informatie over de NOW. Veelgestelde vragen (FAQ) staan op uwv.nl/werkgevers met een link naar FAQ van SZW

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan door  teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening courant af te sluiten. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden:  BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de BMKB.

Uitstel betalen belasting

U kunt de Belastingdienst vragen om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Informatie

Er zijn landelijke informatienummer van de Rijksoverheid: telefoonnummer 0800 - 1351 en van de Kamer van Koophandel: telefoonnummer 0800 - 2117.

Websites voor specifieke bedrijfssectoren 

 Naar boven