Uitkering IOAW aanvragen

Deel deze pagina:

 • Wat is het?

  IOAW-uitkering

  IOAW staat voor: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. De IOAW is een uitkering, die u kunt krijgen nadat u eerst WW (Werkloosheidswet) heeft gehad.

  U kunt een beroep doen op de IOAW als u:

  • in loondienst werkte
  • 50 jaar of ouder was toen u werkloos werd
  • gedurende de maximale termijn WW heeft gehad
 • Hoe werkt het?

  Hoogte uitkering

  Als u een IOAW-uitkering aanvraagt, kijkt Werkzaak altijd naar uw financiële situatie. Heeft u (of uw partner) nog andere inkomsten? Dan wordt dat meestal met uw IOAW-uitkering verrekend.

  De volgende inkomsten hebben invloed op de hoogte van uw IOAW-uitkering:

  • een salaris van uw partner
  • een andere uitkering (bijvoorbeeld WW of WAO)
  • een VUT-uitkering
  • een bedrijfspensioen
  • of winst uit een onderneming

  Als u dit soort inkomsten heeft, worden die aangevuld tot de IOAW-grondslag.

  De volgende inkomsten hebben géén invloed op uw IOAW-uitkering:

  • inkomsten die u heeft van een onderhuurder/kostganger
  • alimentatie
  • rente van spaargeld
  • uw eigen vermogen zoals spaargeld, een eigen huis, een auto of sieraden.

   De hoogte van uw IOAW-uitkering is ook afhankelijk van

  • uw leeftijd
  • uw woonsituatie (woont u alleen of bent u samenwonend/gehuwd)
  • uw leefsituatie.

   Hoe hoog de IOAW-uitkering in uw situatie maximaal is kan uw contactpersoon u laten zien aan de hand van een overzicht van de IOAW-grondslag. Of u ook werkelijk dit bedrag krijgt, hangt af van uw financiële situatie.
   Bedragen staan op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
   De bedragen in het overzicht zijn bruto. U moet er dus nog belasting en premies over betalen. Deze houdt Werkzaak maandelijks voor u in. In het overzicht staat ook de vakantietoeslag (VT). Deze wordt eenmaal per jaar (in juni) uitbetaald. De genoemde bedragen voor alleenstaanden en alleenstaande ouders zijn 'per persoon'. Het bedrag dat bij gehuwden wordt genoemd, is 'per stel'.

 • Formulieren

  Wijzigingsformulier IOAW

  Als u een uitkering van Werkzaak krijgt, ontvangt u een wijzigingsformulier. Gebruik dit formulier om wijzigingen aan ons door te geven:

  Belangrijk bij het gebruiken van dit formulier is dat:

  • u veranderingen in uw situatie (bijvoorbeeld uw financiële situatie of uw woonsituatie) vermeldt
  • u veranderingen in uw situatie die niet op het formulier genoemd worden, maar die wel belangrijk zijn voor uw uitkering, vermeldt
  • als er een inleverdatum op het formulier staat u het formulier op die dag voor 12.00 uur inlevert bij Werkzaak

  Tussentijdse wijzigingen geeft u ook meteen door met een wijzigingsformulier. Heeft u geen wijzigingsformulier dan kunt u uw consulent vragen u een formulier toe te sturen.

 • Aanvullende informatie

  Werk zoeken en vinden
  Werk zoeken
  Als u een IOAW-uitkering heeft, bent u meestal verplicht om naar werk te (blijven) zoeken.

  Werk vinden
  Misschien vindt u op een bepaald moment (deeltijd)werk. Als uw salaris hoger is dan de IOAW-grondslag die voor u van toepassing is, stopt uw uitkering. Als uw salaris lager is dan de IOAW-grondslag, kunt u een aanvullende IOAW-uitkering krijgen.

 Naar boven