Just do it: Leerwerkroute 'Maak Metselaars Mogelijk'

Metselaars

Leerwerkroute Techniek/Bouw

De kranten staan er vol van: Nederland kampt met een groot tekort aan vakmensen in de bouw. Er moet gebouwd worden en de energietransitie is in volle gang. Maar we zitten met onze handen in het haar, want waar zijn deze vakmensen?

Het simpele antwoord is dat ze er niet zijn. Er zijn niet genoeg monteurs, elektriciens, metselaars etc. om de enorme vraag aan te kunnen. Tegelijkertijd begeleidt Werkzaak Rivierenland honderden mensen waarvan wij overtuigd zijn dat ze ontwikkelbaar zijn, mits zij een kans krijgen en worden ondersteund waar nodig. Hoe mooi zou het zijn als we deze mensen kunnen opleiden tot één van de mooie vakken die nu zo broodnodig zijn?

Urgentie

Eerlijk is eerlijk:  dat is iets makkelijker gezegd dan gedaan. En dat blijkt uit de vele gesprekken die de teamleden van projectteam Bouw/Techniek hebben gevoerd met werkgevers. Want de urgentie is er absoluut, maar het blijkt lastig te zijn om de barrières weg te halen om deze mooie groep mensen te ‘unlocken’. 

Maar ook het gesprek aan gaan met werkgevers is al een succes geweest.  Het voeren van deze gesprekken zet werkgevers namelijk aan tot een andere manier van denken. Ben je bereid de bepaalde processen anders in te richten zodat er laaggeschoold werk overblijft voor onze doelgroep? Of ben je bereid op een opleiding op jouw werkvloer te realiseren?  Of ben je bereid mensen die niet goed Nederlands spreken een kans te geven? En belangrijkste vraag: ben je bereid er sámen met Werkzaak en de opleider voor te gaan, wetende dat het een proces van vallen en opstaan is? Dat we blijven leren en verbeteren om sámen de talenten van Werkzaak Rivierland duurzaam bij jou te laten werken?

De werkgever

De eerste werkgever die volmondig op alle vragen ‘ja’ antwoordden is aannemer Loualidi. Hij is naarstig op zoek naar meerdere functies binnen bouwprojecten. Samen met opleider Bouwmensen hebben we besloten om te starten met een opleiding tot metselaar; een mooi laagdrempelig vak met enorme kansen op de arbeidsmarkt.  Alle kandidaten krijgen direct na hun opleiding een contract aangeboden van de Loualidi. 

Elimineer de ‘eis’

Samen met de werkgever hebben we alle ‘eisen’ die normaal gesproken worden gesteld aan deelnemers van een leerwerktraject, besloten deze samen te elimineren.  Denk bijvoorbeeld aan:

  • Mensen komen uit alle windstreken van Rivierenland: - We regelen wel een busje!
  • Mensen spreken niet altijd Nederlands: - We regelen een tolk!
  • Mensen kunnen niet (direct) fulltime werken: - Je werkt gewoon wanneer je kan!
  • Mensen hebben geen ervaring: - We regelen een opleiding!
  • Mensen hebben begeleiding nodig: - Dan regelen we begeleiding!

De kandidaten

We hebben kandidaten geworven onder onze werkzoekenden zowel via de werkcoach als directe mailingen over dit leerwerktraject. Er hadden zich 10 mensen aangemeld. Na een intakegesprek bij Bouwmensen, bleek dat 4 mannen beter passen bij een ander kansrijk vak in de bouw en zij zijn direct daarvoor aangemeld. Nóg een mooi succes dus! 

Kick off opleiding

Maandag 13 december startten 6 mannen met de introweek van de opleiding tot metselaar bij Bouwmensen. Na die week wordt gekeken of zij doorgaan. De opleiding  tot metselaar start in februari en tót februari krijgen zij een traject dat bestaat uit  lessen in Nederlandse taal, werknemersvaardigheden en misschien wel wat bootcamplesjes om letterlijk en figuurlijk in beweging te blijven.

Nieuwe aanpak

Dit project is een nieuwe aanpak van Werkzaak. Dat betekent dat belemmeringen moeten worden opgelost. We proberen nieuwe manieren van opleiden uit (bijv. op locatie van de werkgever), we zetten technologische middelen in (bijv. het vertaalapparaat Travis)  en blijven constant leren en verbeteren. 

Na dit klasje kunnen we een nieuwe klas gaan opleiden tot een vak in de sector Bouw. Maar we gaan ons ook richten op andere sectoren zoals de Zorg en Groen, want dáár zijn onze talenten hard nodig!

Ben je een werkgever die mee wil doen? Of wil je jezelf als kandidaat aanmelden?

Neem dan contact op met Eveline Poerink: epoerink@werkzaakrivierenland.nl

Wil jij ook invulling geven aan inclusief werkgeverschap? Bel vrijblijvend met één van onze adviseurs.

Succesverhalen

Successverhalen