Proef laat zien: Cirtex biedt kansen voor de regio

cirtex

Wat gebeurt er met de 1,8 miljoen kilo textiel die de inwoners van Rivierenland jaarlijks inleveren in de textielcontainers en op de milieustraten? Via verwerkers belandt een groot deel ervan in het buitenland. Wat er daarna mee gebeurt is onduidelijk. Dat kan beter, vinden Avri, Werkzaak en 2Switch.

Bekijk de video en lees het artikel hieronder. 

Regionale verwerking van textiel

De 3 partners Avri, Werkzaak en 2Switch onderzoeken de mogelijkheden voor een regionale circulaire verwerking in eigen beheer van het ingezamelde textiel. Na het uitwerken van de business case vorig jaar is nu een kleinschalig proef bezig met een textielsorteercentrum, waar medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt het textiel sorteren in verschillende soorten en kwaliteiten.

De beste kwaliteit gaat de kringloopwinkel in, andere kwaliteiten gaan naar verschillende ketenpartners die het circulair verwerken tot andere eindproducten of halffabricaten. Zo doen we veel ervaring op met deze manier van werken. Vanuit de Regiodeal is € 100.000 subsidie beschikbaar gesteld om dit te onderzoeken en tot een levensvatbaar bedrijfsplan te komen.

Voorlopers in de circulaire economie

Vooroplopen in de circulaire economie en maatschappelijke meerwaarde creëren via sociaal ondernemerschap zijn belangrijke beleidsdoelen voor zowel Werkzaak als Avri. Daarnaast streeft Werkzaak naar het bieden van baankansen voor de doelgroep, en wil Avri meer stabiliteit in de bedrijfsvoering realiseren door meer grip te krijgen op de verwerking van grondstoffen.

Om het verschil te kunnen maken en impact te hebben in de lijn van onze gezamenlijke doelen, is samenwerking met kringloopbedrijf 2Switch gezocht in het opzetten van een textielsorteercentrum in Rivierenland als eerste stap om tot een circulaire textielketen in de regio te komen. 

De proef laat zien dat het Cirtex-concept werkt, en significante opbrengsten realiseert:

  • Controle over de verwerkingsketen van textiel
  • Bijdragen aan circulariteit
  • Minder transportkilometers met ingezameld textiel
  • Werkgelegenheid voor mensen met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt
  • Verbeteren van de opbrengst van het ingezamelde textiel

Nu zijn de gemeenteraden aan zet!

Avri, Werkzaak en 2Switch willen nu op basis van de resultaten uit het onderzoek de coöperatie Cirtex oprichten om als aanjagers een gezonde organisatie neer te zetten in de regio Rivierenland. De gemeenteraden van de 8 gemeenten die participeren in Avri en Werkzaak zijn nu aan zet om hierover hun zienswijzen in te dienen en te besluiten over de toetreding van Werkzaak.

Subsidie van 1,5 miljoen

Onlangs hebben we van ReactEU het bericht gekregen dat er door Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland een subsidie van 1,5 miljoen is toegekend. Met deze subsidie kan er verder worden gewerkt aan het realiseren van Cirtex. We hopen op een positieve zienswijze vanuit de gemeenteraden zodat er een start gemaakt kan worden met de oprichting van de coöperatie. Indien de oprichting niet doorgaat dan komt ook de subsidie te vervallen.

Succesverhalen

Successverhalen