Aanvragen Bbz tijdelijke regeling 4e kwartaal 2021

bbz aanvraag

Heb je na de Tozo nog financiële ondersteuning nodig?

Dan kun je Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen. Tussen 1 oktober 2021 en 1 januari 2022 worden de voorwaarden tijdelijk versoepeld.

Tijdelijke versoepeling van de Bbz regeling

Zo worden aanvragen met terugwerkende kracht tot maximaal twee maanden mogelijk en komt de vermogenstoets te vervallen.

De belangrijkste wijziging ten opzichte van de Tozo is dat we jouw bedrijf toetsen op levensvatbaarheid en dat je meer bewijsstukken moet aanleveren. Het is ook essentieel dat jouw administratie op orde is en dat je recent cijfermateriaal kunt aanleveren. Kijk voor meer informatie en doe de check of jij recht hebt op Bbz op: krijgikbbz.nl 

Aanvragen 'Bbz Tijdelijke Regeling'

Je kunt de Bbz tijdelijke regeling aanvragen via Mijn Werkzaak. Je logt in met DigiD. Je vult het formulier in en en voegt digitaal de bijlagen toe.

Deze tijdelijke versoepeling van de Bbz regeling geldt in het vierde kwartaal van 2021 voor iedereen, ook voor ondernemers die geen Tozo ontvangen hebben.

Voor je het formulier gaat invullen is het handig dat je de volgende bewijsstukken digitaal klaar hebt liggen:

Persoonlijke gegevens

  • Bewijzen van woonlasten: huur of hypotheek
  • Bewijzen van andere inkomsten (toeslagen, loon, alimentatie etc.)
  • Bewijzen van schulden
  • Inschrijvingsbewijs Kamer van Koophandel
  • Alle bankafschriften van de laatste 3 maanden
  • Belastingaangifte van jou en/of je partner over de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020

Zakelijke gegevens

  • Jaarrekeningen, 2017, 2018, 2019 en 2020 met gespecificeerde toelichting + IB aangiften
  • Een actuele verlies- en winstrekening met gespecificeerde toelichting (t/m september 2021)
  • Een geactualiseerde prognose voor het jaar 2021 en 2022
  • Alle zakelijke bankafschriften van de laatste 3 maanden

Als je 15 minuten niets doet, logt DigiD vanzelf uit. De gegevens worden niet opgeslagen. 

De Tijdelijke Regeling Bbz is een ondersteuning voor ondernemers die in financiële moeilijkheden zijn gekomen. Meldt je dus alleen in die situatie. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik en onnodige druk op de uitvoering.

Nog vragen?

Vraag je je af of je na 1 oktober nog in aanmerking komt voor financiële ondersteuning? Of heb je vragen over de overgangsregeling Bbz? Neem dan contact met ons op via de mail:

bbz@werkzaakrivierenland.nl

Inkomsten Tozo nog doorgeven?