Huidige Introductie
Gegevens medewerker
Gegevens Werkgever
Gegevens contract
Gegevens ten behoeve van de loonwaardemeting
Indiener aanvraagformulier
Overzicht
Voltooid
LET OP: ontvang je al loonkostensubsidie via Werkzaak? Stuur dan je nieuwe aanvraag in via jouw Compas Cloud account (www.werkzaakrivierenland.nl/compas-cloud).

Met dit formulier vraag je als werkgever loonkostensubsidie aan voor een medewerker die je in dienst wilt nemen. Het gaat om een medewerker die (waarschijnlijk) niet in staat is om het wettelijk minimumloon te verdienen. Aan de hand van deze aanvraag zal een loonwaardemeting worden uitgevoerd. Dit is nodig om de arbeidsprestatie van de medewerker vast te stellen. Op die manier kan de hoogte van de subsidie bepaald worden. 

Wanneer loonkostensubsidie?
Je kunt in aanmerking komen voor loonkostensubsidie als jouw werknemer aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:
  • De werknemer woont in het werkgebied van Werkzaak Rivierenland. 
  • De werknemer is (waarschijnlijk) niet in staat om zelfstandig wettelijk minimumloon te verdienen.
  • De werknemer ontvangt geen Wajong-uitkering van UWV. 
Wat moet je doen?
Vul dit formulier in en dien deze in. Na aanlevering wordt de aanvraag door Werkzaak Rivierenland in behandeling genomen.