Huidige Introductie
Gegevens medewerker
Gegevens Werkgever
Gegevens contract
Gegevens ten behoeve van de loonwaardemeting
Indiener aanvraagformulier
Overzicht
Voltooid
Met dit formulier vraag je als werkgever loonkostensubsidie aan voor een medewerker die (waarschijnlijk) niet in staat is om het wettelijk minimumloon te verdienen. Aan de hand van deze aanvraag zal mogelijk een loonwaardemeting worden uitgevoerd om de arbeidsprestatie van de medewerker vast te stellen. Zo kan de hoogte van de subsidie bepaald worden.

Vul dit formulier in en wij nemen daarna contact met je op.
Je hebt alleen recht op Loonkostensubsidie als alle vier van onderstaande voorwaarden voor jouw werknemer gelden. Vink alle vier de voorwaarden aan als dit het geval is.  

Ik verklaar dat:

 
  • Dit zijn de volgende gemeenten: Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal of Zaltbommel.
  1. De werknemer nam 6 maanden voor de dienstbetrekking deel aan voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PRO) of een MBO entree-opleiding óf
  2. De werknemer viel 6 maanden voor de dienstbetrekking onder de doelgroep van de Participatiewet (Dit houdt in dat hij of zij een uitkering had op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Algemene nabestaandenwet, of –uitkeringsgerechtigd was, of niet uitkeringsgerechtigd was met een registratie als werkzoekende bij het UWV).