Financiële ondersteuning zelfstandig ondernemers: Bbz en IOAZ

Afbeelding: Metselende man

Wie onderneemt weet dat het tegen kan zitten. Een slecht half jaar en er blijft te weinig over om van te leven. Schulden kunnen oplopen en voor het doen van nieuwe investeringen is geen geld.

Ben je zelfstandig ondernemer en heb je (tijdelijk) financiële problemen?

Dan heb je misschien recht op een bijstandsregeling voor zelfstandigen. Er zijn twee bijstandsregelingen voor zelfstandigen die je misschien kunnen helpen. Het Bbz en de IOAZ. Beiden zijn aanvullende uitkeringen tot het sociaal minimum die je ondersteunen om de kosten van je levensonderhoud te kunnen blijven betalen. En soms heb je recht op een bedrijfskrediet om te investeren in je bedrijf of je schulden mee te betalen.

Er zijn drie situaties waarbij je financiële ondersteuning kunt krijgen: 

 1. Je bent zelfstandig ondernemer en je hebt (tijdelijk) financiële ondersteuning nodig om door te kunnen gaan. Je kunt dan een aanvullende uitkering aanvragen via de Bbz-regeling. 
 2. Je wilt als zelfstandig ondernemer stoppen omdat het niet levensvatbaar is. Je kunt dan een aanvullende uitkering aanvragen via de Bbz-regeling.
 3. Je bent zelfstandig ondernemer, ouder dan 55 jaar, en je wilt stoppen met je eigen bedrijf. Je kunt dan een uitkering aanvragen via de IOAZ-regeling.

Wat is de Bbz-regeling?

De regeling voor financiële ondersteuning voor zelfstandig ondernemers heet het Bbz, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Voor gevestigde ondernemers biedt de Bbz-regeling twee mogelijkheden: een aanvullende uitkering op het gezinsinkomen voor levensonderhoud tot het sociaal minimum (met mogelijk een toeslag voor woonkosten of arbeidsongeschiktheid), en/of een lening voor bedrijfskapitaal.

Wat is de IOAZ-regeling?

Ben je zelfstandig ondernemer en 55 jaar of ouder en wil je stoppen met je bedrijf? Dan kun je misschien een IOAZ-uitkering aanvragen. De IOAZ staat voor 'Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen'. Kijk hier voor meer informatie over de IOAZ-regeling.

Wil je weten of of je in aanmerking komt voor een (tijdelijk) financiële ondersteuning? 

Doe dan eerst de check:

Denk je dat je recht hebt op Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)?

Lees hieronder waar je aan moet voldoen en wat je kunt aanvragen. Kijk hier voor de voorwaarden voor IOAZ. 

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen?
 • Je bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Dit betekent dat je bedrijf voldoende inkomen oplevert om te kunnen voortbestaan. Eventuele andere inkomsten tellen ook mee. Het totale inkomen moet voldoende zijn om alleen of met het gezin in het levensonderhoud te voorzien.
 • Je bent zelfstandig ondernemer en ouder dan 18 jaar en jonger dan de AOW-leeftijd.
 • Je bent ten minste 1,5 jaar werkzaam als zelfstandig ondernemer.
 • Je woont in één van de volgende gemeenten: Culemborg, Maasdriel, Tiel, West-Betuwe, West Maas en Waal of Zaltbommel.
 • Je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en je hebt je bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland.
 • Je bent aangewezen op de inkomsten uit het bedrijf en je werkt minimaal 1.225 uur per jaar. Dit is gemiddeld 23,5 uur per week.
 • Je hebt alle diploma’s en vergunningen die wettelijke vereist zijn voor de uitoefening van je bedrijf.
 • Je kunt geen financiële hulp (meer) krijgen van een bank of een borgstellingsfonds.
 • Het totaal van het gezinsinkomen is lager dan het sociaal minimum. Kijk op de website van de Rijksoverheid hoe hoog het sociaal minimum inkomen is in het pdf uitkeringsbedragen.
 • Er is niet genoeg geld (vermogen) beschikbaar om aan al je financiële verplichtingen te voldoen.
Wat kun je aanvragen?

Je kunt een aanvraag doen voor:

 • Een uitkering of aanvullende uitkering op je gezinsinkomen (niet meer dan het sociaal minimum).
 • En/of een lening voor bedrijfskapitaal.
Wat is een uitkering of aanvullende uitkering?

Heb je niet genoeg inkomen om van te leven? Dan kun je een uitkering of een aanvullende uitkering op je gezinsinkomen aanvragen. Deze aanvulling is nooit meer dan het sociaal minimum inkomen. De maximale looptijd van de aanvullende uitkering is 12 maanden. Je kunt deze uitkering niet met terugwerkende kracht aanvragen. De ingangsdatum van de uitkering is de datum dat je de aanvraag indient.

Wat is een aanvullende uitkering voor woonkosten of arbeidsongeschiktheid?

Heb je een eigen woning of huur je deze in de vrije sector? En/of betaal je een premie voor arbeidsongeschiktheid? Dan kun je hiervoor een aanvullende uitkering aanvragen. De Bbz-medewerker geeft je hier meer informatie over.

Wat is een lening voor bedrijfskapitaal?

Heb je ook geld nodig om het bedrijf voort te zetten omdat er bijvoorbeeld problematische schulden zijn? Dan kun je ook een rentedragende lening (bedrijfskapitaal) aanvragen.

 • Kijk voor je Bbz aanvraagt eerst of je via microfinanciering bedrijfskapitaal kunt lenen.
 • Als dit niet lukt kun je via de Bbz-regeling een lening aanvragen. Werkzaak Rivierenland doet dan onderzoek naar de levensvatbaarheid van je bedrijf en de noodzaak en haalbaarheid van het bedrijfskapitaal. Dit onderzoek kan 13 weken duren en eventueel verlengd worden met 13 weken.
 • De maximale Bbz-lening in 2023 is € 248.064. De rente hierover is 8% per jaar (bedrag en percentage 2023).
 • De looptijd van de lening hangt af van de afloscapaciteit van het bedrijf. Meestal moet je de lening in 3 tot 5 jaar terugbetalen.

Aanvragen Bbz of vragen? 

Je kunt de Bbz aanvragen via Mijn Werkzaak door het formulier 'Heb ik recht op financiële ondersteuning zelfstandig ondernemers' in te vullen. Je kunt hier ook een vraag aan ons stellen. Wij nemen daarna contact met je op of je de definitieve aanvraag kunt doen. Je logt in met DigiD.