Financiële ondersteuning ondernemers: Bbz en IOAZ

Metselende man

Wie onderneemt weet dat het tegen kan zitten. Een slecht half jaar en er blijft te weinig over om van te leven. Schulden kunnen oplopen en voor het doen van nieuwe investeringen is geen geld.

Ben je zelfstandig ondernemer en heb je (tijdelijk) financiële problemen?

Misschien heb je recht op bijstand voor zelfstandigen zodat je jouw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen. Of misschien heb je recht op een lening om te investeren in je bedrijf of je schulden mee te betalen. Of misschien heb je recht op een IOAZ uitkering (Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen) voor mensen die een eigen bedrijf of een zelfstandig beroep hebben gehad en genoodzaakt zijn te stoppen.

Deze uitkering of bedrijfskrediet krijg je via de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). 

Er zijn drie situaties waarbij je financiële ondersteuning kunt krijgen: 

 1. Je hebt financiële problemen met je eigen bedrijf
 2. Je wilt stoppen met je eigen bedrijf omdat het niet levensvatbaar is
 3. Je bent ouder dan 55 jaar en je eigen bedrijf is niet levensvatbaar (IOAZ)

Kijk voor je bij ons de aanvraag doet eerst of je in aanmerking komt voor een uitkering of een lening!

Doe de check of jij recht hebt op Bbz of IOAZ op: 

De Bbz-regeling en de IOAZ is een ondersteuning voor ondernemers die in financiële moeilijkheden zijn gekomen. Meldt je dus alleen in die situatie. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik en onnodige druk op de uitvoering.

Nog vragen?

Als je twijfelt of je recht hebt op Bbz neem dan eerst contact met ons op. Onze ervaren medewerkers helpen je graag. Mail ons via bbz@werkzaakrivierenland.nl.

Aanvragen Bbz

Je kunt de Bbz aanvragen via Mijn Werkzaak door het aanvraagformulier in te vullen en de gevraagde bijlagen op te sturen. Je logt in met DigiD.

Heb jij recht op Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)?

Lees onderstaande zorgvuldig door vóórdat je bij Werkzaak je aanvraag doet. 

Je kunt de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) alleen aanvragen als je in de financiële problemen bent gekomen en het totaal van je gezinsinkomen onder het sociaal minimum komt. Daarnaast moet jouw bedrijf levensvatbaar zijn. Ook kun je mogelijk in aanmerking komen voor een lening voor bedrijfskapitaal. 

Het sociaal minimum inkomen is per 1 januari 2022:

 • Ondernemer met partner van 21 tot AOW-leeftijd: € 1559,58 netto per maand.
 • Ondernemer gehuwd met partner in de AOW gerechtigde leeftijd: € 1642,54 netto per maand.
 • Ondernemer met partner en kinderen, waarbij 1 van jou 18,19 of 20 jaar is en de ander 21 jaar of ouder is: € 1361,22 netto per maand.
 • Ondernemer met partner zonder kinderen, waarbij jullie beiden 18, 19 of 20 jaar zijn: € 539,02 netto per maand.
 • Ondernemer met partner waar bij 1 van jullie 18,19,20 is: € 1049,30 netto per maand.
 • Ondernemer met partner en kinderen waarbij jullie beiden 18,19 of 20 jaar zijn: € 850,94 netto per maand.
 • Alleenstaande ondernemer van 21 tot AOW leeftijd en alleenstaande ouder van 21 tot AOW leeftijd: € 1091,71 netto per maand.
 • Alleenstaande ondernemer van 18 tot 21 jaar: € 269,51 netto per maand.

Wat zijn de voorwaarden?

Let op!  Zijn jij en je partner beiden zelfstandige: dan kan slechts één van beiden een aanvraag voor de uitkering levensonderhoud bijstand zelfstandigen (Bbz) indienen. Als je een lening voor bedrijfskapitaal wilt aanvragen kun je wél allebei een aanvraag doen. Beide partners moeten de aanvraag ondertekenen.

Je bent partners als je:

Getrouwd of geregistreerd partners bent, óf
op hetzelfde adres woont en:

 • Samen een huishouden hebt;
 • Ex-echtgenoten of ex-partners bent;
 • Samen een kind hebt;
 • Jij het kind van je partner hebt erkend of je partner jouw kind heeft erkend;
 • Ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) op een rijtje:

 • Je bent een starter, een gevestigde, een oudere, beëindigende zelfstandige tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Je woont in één van de volgende gemeenten: Culemborg, Maasdriel, Tiel, West-Betuwe, West Maas en Waal of Zaltbommel.
 • Je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en je bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Je werkt minimaal 1.225 uur per jaar.
 • Je hebt een (gezamenlijk) inkomen onder het sociaal minimum.

Wat kun je aanvragen?

Je kunt een aanvraag doen voor:

 • Een aanvullende uitkering op je gezinsinkomen (Aanvulling tot het sociaal minimum).
 • En/of een lening voor bedrijfskapitaal.

Wat zijn de stappen?

Je vult de vragen naar waarheid in. Je verklaart dat je gezinsinkomen (van jou en je partner ) onder het voor jou geldende sociaal minimum ligt en je geeft een schatting van jouw gezinsinkomen in de maanden waarvoor je de aanvraag doet. Je moet ook het inkomen van andere volwassenen in je huishouden (waaronder je kinderen) opgeven.

Je levert kopieën/scans/afbeeldingen van alle bewijsstukken in (uploaden). Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. Werkzaak Rivierenland bewaart je gegevens en bewijsstukken in een dossier. 

Let op! Geef wijzigingen in je situatie in de periode van aanvullende inkomensondersteuning direct door! Bijvoorbeeld als je meer of minder gaat verdienen dan je nu opgeeft, als je gaat verhuizen of als je gezinssamenstelling wijzigt.

Wanneer ontvang je de ondersteuning?

Als je het aanvraagformulier volledig hebt ingevuld, geeft dit nog géén recht op ondersteuning. Werkzaak zal je gegevens bekijken en een besluit nemen over je aanvraag.

Worden je gegevens gecontroleerd?

Ja, Werkzaak kan zowel bij de aanvraag maar ook achteraf je gegevens controleren. Werkzaak mag bij andere instanties en personen informatie over jou en je partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan Werkzaak controleren of je de juiste uitkering hebt ontvangen.

Blijkt bij controle dat je te veel hebt ontvangen? Dan moet je het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heb je te weinig ontvangen? Dan betaalt Werkzaak nog een bedrag na. Wanneer je onjuiste gegevens hebt verstrekt, kan Werkzaak je een boete opleggen en wordt de uitkering teruggevorderd.

Telt deze regeling mee als inkomen?

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar waarin je het ontvangt. De uitkering behoort tot het verzamelinkomen en telt mee voor het toetsingsinkomen op grond waarvan de draagkracht in de Awir (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen) wordt bepaald voor de mogelijke aanspraak op een inkomensafhankelijke toeslag.

Je moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk betaal je hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer je geen gebruik maakt van deze regeling.

Heb je een partner en kent de gemeente jou een aanvullende uitkering toe? Dan ontvangen jullie beiden een deel van deze uitkering. Je moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk betalen jij of je partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer je geen gebruikmaakt van deze regeling.
 

Voor je het formulier gaat invullen is het handig dat je de volgende bewijsstukken digitaal klaar hebt liggen:

Persoonlijke gegevens

 • Bewijzen van woonlasten: huur of hypotheek
 • Bewijzen van andere inkomsten (toeslagen, loon, alimentatie etc.)
 • Bewijzen van schulden
 • Inschrijvingsbewijs Kamer van Koophandel
 • Alle bankafschriften van de laatste 3 maanden
 • Belastingaangifte van jou en/of je partner over de jaren 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 (indien bekend)

Zakelijke gegevens

 • Jaarrekeningen, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 (indien bekend) met gespecificeerde toelichting + IB aangiften
 • Een actuele verlies- en winstrekening met gespecificeerde toelichting tot en met heden
 • Een geactualiseerde prognose voor het jaar 2022
 • Alle zakelijke bankafschriften van de laatste 3 maanden

Let op:

Na 15 minuten niets doen logt DigiD vanzelf uit. De gegevens die je invulde worden NIET opgeslagen! Zorg ook dat de bestanden die je upload geen hoge resolutie hebben.