Wat doe jij? Wat doet Werkzaak?

Afbeelding: man in gesprek met andere man

Als je een uitkering ontvangt moet Werkzaak bepaalde dingen voor jou doen en jij moet bepaalde dingen voor Werkzaak doen. Dit zijn jouw rechten en plichten. Het is belangrijk dat je dit weet.

De uitkering is een tijdelijke oplossing om je kosten te betalen voor bijvoorbeeld:

 • boodschappen
 • huur- en woonkosten
 • premies van zorgverzekeringen
 • kleding en schoenen

Terwijl je de uitkering krijgt, moet je proberen werk te vinden. Werkzaak helpt je om werk te vinden.

Hoogte van de uitkering

Werkzaak berekent de hoogte van je uitkering. De hoogte van je uitkering hangt af van: 

 • Hoe oud ben je?
 • Woon je alleen of samen met je partner?
 • Wonen er nog andere personen in je huis?
 • Heb je kinderen?
 • Heb jij of iemand anders in je gezin inkomsten of vermogen?

Alleen inwoners van West Maas en Waal kunnen bij Werkzaak bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere bijstand is extra geld bij je bijstandsuitkering voor bijvoorbeeld een kapotte koelkast of medische kosten. Ben je geen inwoner van West Maas en Waal? Vraag de bijzondere bijstand dan aan bij je eigen gemeente. 

Rechten

Als je de bijstandsuitkering ontvangt, heb je recht op: 

 • Tijdige betaling van de uitkering

  Je krijgt uiterlijk de 10e van de maand het bedrag van de maand ervoor.

 • Begeleiding bij het vinden van werk

  De werkcoach van Werkzaak maakt met jou een plan van aanpak. Daarin staat welke stappen je gaat nemen om werk te vinden. De werkcoach maakt afspraken met jou wat je gaat doen. De werkcoach houdt rekening met jouw andere activiteiten die je bijvoorbeeld voor opleiding hebt. Als betaald werken nog niet lukt, bekijk je met je werkcoach of je vrijwilligerswerk of een (taal)stage kan doen.

 • Informatie over de uitkering en antwoord op je vragen

  Werkzaak geeft je informatie over de uitkering en jouw rechten en plichten. Als je vragen hebt over scholing of werk kun je die stellen aan je werkcoach. Vragen over je uitkering kun je bespreken met jouw inkomensconsulent. Je kunt met ons bellen tijdens het telefonisch spreekuur. Dit is op werkdagen tussen 09.00 en 10.30 uur op telefoonnummer 088-9375 000.

 • Vier weken vakantie of verblijf in het buitenland

  Je mag elk jaar (1 januari tot en met 31 december) maximaal 28 dagen op vakantie of in het buitenland verblijven terwijl je de uitkering ontvangt.

  Je geeft vier weken voordat je weggaat aan je werkcoach door dat je op vakantie gaat of in het buitenland verblijft. Je kunt zelf bepalen of je de vakantie of het verblijf in het buitenland in één keer op wilt nemen of wilt verspreiden (bijvoorbeeld twee keer twee weken).

  Je kunt de vakantiedagen die je niet gebruikt niet meenemen naar het volgende jaar. Het is ook niet toegestaan om de vakantie van twee opeenvolgende jaren achter elkaar op te nemen. Dus dat je bijvoorbeeld van begin december 2022 tot eind januari 2023 op vakantie gaat of in het buitenland verblijft. Ga je in totaal langer dan vier weken op vakantie of verblijf je langer dan 4 weken in het buitenland? Dan stopt Werkzaak je uitkering.

  Geef je vakantieperiode of de periode dat je in het buitenland verblijft online door via Mijn Werkzaak.

 • Vergoeding reiskosten

  Werkzaak vergoedt de reiskosten die je met de auto of met het openbaar vervoer maakt om je 'plan van aanpak' uit te voeren, voor het intakegesprek en de groepsbijeenkomst Werk & Inkomen. 

  Lees hier meer over reiskosten en download het declaratieformulier. 

 • Veilig bewaren van jouw gegevens

  Werkzaak krijgt veel informatie van jou over je persoonlijke situatie. Wij maken een dossier van jouw gegevens. Zoals de wet voorschrijft gaan wij hier zorgvuldig mee om en beveiligen het dossier.

Plichten

Als je een bijstandsuitkering ontvangt maar ook tijdens het aanvragen ervan, moet je verschillende dingen doen. Dit staat in de wet. 

Werkzaak verwacht van jou: 

 • Je verstrekt ons alle informatie en gegevens die belangrijk zijn om de uitkering aan te vragen en om werk te vinden.
 • Je komt de afspraken na die jouw werkcoach met je maakt en in een plan vastlegt.
 • Je werkt mee aan een opleiding of scholing als dat nodig is.
 • Je werkt mee aan een onderzoek waarbij wij kijken naar jouw mogelijkheden om weer aan het werk te gaan.
 • Je werkt mee aan een traject dat gericht is op werk, zoals het (onbetaald) werken met behoud van je uitkering of het verrichten van vrijwilligerswerk of (taal)stage.
 • Je maakt gebruik van alle mogelijkheden die Werkzaak je aanbiedt.
 • Je doet je best om werk te vinden. Je bent verplicht om te solliciteren. Het gaat niet alleen om werk dat bij je eerdere opleiding of werkervaring past. Kijk ook naar je talenten en interesses.
 • Als je werk hebt gevonden, doe je je best dit werk te behouden.
 • Je geeft alle veranderingen in je situatie direct aan ons door via Mijn WerkzaakAls je niet zeker weet of je iets moet doorgeven, neem dan altijd contact op met je inkomensconsulent. Het gaat om wijzigingen zoals:
  - werk vinden 
  - inkomsten hebben of een lening krijgen
  - gaan samenwonen of verhuizen
  - een erfenis, geldprijs of schenking krijgen
  - extra bewoner of regelmatige logé in je huis
  - kinderen die bij je wonen en starten of stoppen met studeren
  - geboorte
  - huwelijk
  - aanschaf van brommer of auto
  - wijziging van bankrekeningnummer
  - vakantie of familiebezoek in het buitenland
 • Je vertelt je werkcoach wanneer je gaat werken en geld verdient. Ook al is het maar één dag werk of maar een paar uur per week. Je krijgt dan (maandelijks) een inkomstenformulier dat je moet invullen en opsturen naar Werkzaak. De inkomsten die je in een maand zelf verdient worden dan met je uitkering van dezelfde maand verrekend.

Soms beslist de werkcoach dat je om persoonlijke of medische redenen tijdelijk niet hoeft te werken. Als dit zo is, ontvang je hierover een brief.

Werk je niet mee aan de verplichtingen die hier boven staan? Dan moet Werkzaak volgens de wet je uitkering tijdelijk verlagen. Je moet dan het te veel ontvangen geld terugbetalen. Je kunt daar bovenop ook een boete krijgen. 

Onderzoeken van fraude

Je bent verplicht ons de juiste gegevens en informatie te geven. Wij controleren jouw gegevens op drie manieren: 

 • Controles via Inlichtingenbureau

  Het landelijke Inlichtingenbureau wisselt gegevens uit tussen verschillende organisaties. Dit zijn de sociale diensten, UWV (uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen), de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Belastingdienst. Zij vergelijken elke maand de gegevens. Zij onderzoeken of je naast je uitkering nog andere inkomsten hebt of als student ingeschreven staat bij een school.

 • Signalen van anderen

  Werkzaak reageert ook op tips van burgers, signalen van andere instanties en op onduidelijkheden in de door jou opgegeven informatie. Wij voeren het onderzoek dat hierop volgt vertrouwelijk en zorgvuldig uit.

 • Huisbezoek

  Als Werkzaak een bericht krijgt dat er iets niet klopt, kan zij onaangekondigd op bezoek komen. Dit heet een huisbezoek. Zij controleren dan de door jou opgegeven gegevens. Als medewerkers van Werkzaak jou thuis bezoeken kunnen zij zich altijd legitimeren. Voordat ze binnen komen moeten zij jou om toestemming vragen. Zij vertellen waarom ze op huisbezoek komen en wat de gevolgen zijn als je niet meewerkt. Jij mag beslissen of je meewerkt of niet.

  Gevolgen huisbezoek
  Komt de aangetroffen woonsituatie overeen met de door jou opgegeven leefsituatie? Dan is er niets aan de hand. Je houdt gewoon je uitkering.

  Wordt er een andere situatie aangetroffen dan je hebt opgegeven? Dan passen we je uitkering aan of beëindigen hem. Als blijkt dat je teveel uitkering hebt ontvangen dan moet je dit terugbetalen. Het kan zijn dat je daar bovenop nog een boete moet betalen.

Indienen bezwaar of klacht

Als Werkzaak een besluit neemt over je uitkering, ontvang je hierover altijd schriftelijk bericht. De brief die je ontvangt heet een beschikking. Als je het niet eens bent met de beslissing over je uitkering, dan kun je daartegen schriftelijk bezwaar maken. Je hebt hiervoor zes weken de tijd. De regels voor het indienen van een bezwaar staan in de beschikking.

Als je niet tevreden bent over de manier waarop Werkzaak of een medewerker van Werkzaak jou helpt, dan kun je een klacht indienen. Vaak is het mogelijk om je klacht al in een goed gesprek met een medewerker van Werkzaak op te lossen. Wil je toch een klacht indienen dan kun je die opsturen naar: klacht@werkzaakrivierenland.nl. Schrijf deze mail in het Nederlands. Zet er je naam, adres, en de datum in. Beschrijf ook de gebeurtenis en wanneer deze heeft plaatsgevonden.

Bekijk de video: De regels rond je bijstandsuitkering

In deze video vertelt de inkomensconsulent bovenstaande informatie. Zij legt uit hoe je aanvraag van de uitkering verloopt. Ook vertelt zij welke wijzigingen je door moet geven en hoe je dit moet doen. 

Bekijk de video in jouw taal

Farsi
De regels rond je bijstandsuitkering
Tigrinya
De regels rond je bijstandsuitkering
Arabisch
De regels rond je bijstandsuitkering
Turks
De regels rond je bijstandsuitkering
Engels
De regels rond je bijstandsuitkering
Nederlands
De regels rond je bijstandsuitkering

Vertalingen van bovenstaande informatie:

Meer weten over het vinden van werk?
Meer weten over hoe wij je helpen met jouw ontwikkeling?

Zo vonden anderen een werkplek:

Successverhalen
Kun je niet vinden wat je zoekt?

Type je vraag in de zoekbalk.

Als het niet lukt, neem dan contact op. We helpen je graag.