Mijn Werkzaak

'Mijn Werkzaak' is jouw persoonlijke pagina bij Werkzaak Rivierenland. 

Je regelt hier jouw zaken online. Je kunt hier verschillende soorten dingen regelen. 

  • Een meldingsformulier voor een bijstandsuitkering invullen
  • Je uitkeringsspecificatie en jaaropgave bekijken
  • Wijzigingen rond je bijstandsuitkering doorgeven
  • Vakantie of verblijf in het buitenland melden en terugmelden
  • Bbz aanvragen
  • Individuele studietoeslag aanvragen
  • Voor inwoners van West Maas en Waal: bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, minimaregelingen en energietoeslag aanvragen

Heb je nog geen DigiD? Regel dit dan eerst. Ga naar: www.digid.nl