Sociaal en inclusief ondernemen

vrouw achter computer

Mensen worden gelukkiger als ze aan het werk zijn. Een baan bevordert zelfvertrouwen en (financiële) zelfstandigheid. Het biedt een sociale omgeving waarin mensen nieuwe dingen leren en kunnen bijdragen aan de maatschappij. Help jij mee ieders talenten te benutten?

Wat is sociaal en inclusief ondernemen?

Sociaal en inclusief ondernemen is een werkplek bieden aan mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Denk aan personen met een arbeidsbeperking, asielstatushouders, 50-plussers, langdurig werkelozen en jongeren. Een arbeidsmarkt waarin iedereen meedoet hoort bij deze tijd.

“We focussen te vaak op tekortkomingen en beperkingen in plaats van uitmuntendheden, deugden en talenten.”

Ondernemen met een missie

Steeds meer klanten, overheden, opdrachtgevers en (potentiele) medewerkers willen weten wat jij doet aan sociaal en inclusief ondernemen. Social Return (SROI) is een maatschappelijke verantwoordelijkheid en biedt ook (financiële) kansen. Bij steeds meer ondernemers draait het om meer dan alleen maar winst maken. Zij willen met hun bedrijf impact maken, zij willen maatschappelijke, sociale of milieuproblemen helpen oplossen.

Nieuwe kijk op personeel: selecteren op talent

Niet iedereen die graag wil werken redt het om op eigen kracht op de arbeidsmarkt te komen. Door niet te selecteren op kennis of ervaring, maar te kijken naar welk talent iemand kan ontwikkelen, ontstaan nieuwe kansen.

Werkzaak Rivierenland helpt haar kandidaten om zich te ontwikkelen zodat ze (weer) aan het werk kunnen. Denk aan: digitale vaardigheden, communicatie skills, (vak)taallessen, leerwerkroutes in verschillende branches, en nog veel meer.

Er zijn vele innovatieve manieren om je personeelstekort op te lossen. Bijvoorbeeld door het opsplitsen van functies in moeilijkere en eenvoudiger taken of door het creëren van nieuwe soorten functies. Heb je al eens gehoord van drempelloos nieuwe medewerkers aannemen via 'Open Hiring'? Onze adviseurs zijn experts op dit gebied en denken graag met je mee!

Certificering Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) aanvragen?

Je kunt een keurmerk aanvragen voor de ‘Prestatieladder Socialer Ondernemen’ (PSO). Hiermee maak je zichtbaar in hoeverre je bedrijf werkgelegenheid biedt aan mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren en de kwaliteit ervan.

Binnen de drie pijlers van MVO - People (sociaal-ethische normen), Profit (winst), Planet (milieu)- richt de PSO zich op de arbeidsparticipatie binnen de pijler ‘People’.

De PSO kent voor vier prestatieniveaus een PSO-certificaat toe.

Werkzaak is kennispartner van PSO Nederland. Wij hebben gecertificeerde PSO adviseurs die je graag informeren en ondersteunen bij je certificaataanvraag.

Een PSO certificaat aanvragen geeft  je meer zicht op jouw bijdrage aan de participatiewet, de banenafspraak en het gestelde Quotem. Je maakt intern en extern aantoonbaar wat jouw invulling is van het diversiteitbeleid en MVO-beleid. Je vergroot je reputatie én de gunfactor. Zo maak je meer  kans bij aanbestedingen en overheidsopdrachten en bij stakeholders die sociaal ondernemen en inclusie als het ‘nieuwe normaal’ beschouwen.

“Diversiteit verrijkt je organisatie en jou als persoon”

Wil jij een inclusieve(re) werkgever worden?

Onze adviseurs vertellen je graag over de voordelen en kansen bij het bieden van werk aan mensen die moeilijk zelfstandig een baan vinden. Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs!

“Werkzaak helpt ons bij de werving en selectie. Het zijn hele gemotiveerde mensen en het is heel fijn om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. Ik denk dat iedere werkgever gebruik kan maken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt."

Mariëlle van den Bosch, Hoofd Hotel & Logistiek, Ziekenhuis Rivierenland

De diverse terminologieën binnen het Sociaal Ondernemen

Alle soorten organisaties kunnen Sociaal Ondernemen. Sociaal Ondernemen wordt in de markt ook wel Inclusief ondernemen, Inclusief werkgeverschap, SROI (Social Return on Investment), Social Return, Socialer Ondernemen, Maatschappelijk Betrokken Ondernemen of MVO People genoemd. Organisaties die hier (aantoonbaar) bovengemiddeld aan bijdragen worden ook wel Inclusief werkgever, Social Entrepeneur, Sociale Firma’s, Sociale Werkgever, Sociaal Bedrijf of Social Firm genoemd.

Hoe je het ook noemt, neem vrijblijvend contact met ons op als je interesse hebt in sociaal en inclusief ondernemen. Onze adviseurs helpen je graag op weg.