Onze ambitie

Afbeelding meerjarenbeleidsplan landschap

Iedereen doet mee in de samenleving – daar gelooft Werkzaak Rivierenland in!

Een arbeidsmarkt waaraan iedereen meedoet: dat hoort bij deze tijd. Mensen worden gelukkiger als ze werken. Werk zorgt voor zelfvertrouwen, (financiële) zelfstandigheid en sociale contacten.

Wij begeleiden mensen om werk te vinden en te houden. Mensen die zonder hulp moeilijk een baan vinden. Als het nodig is bieden we inkomensondersteuning of werk in een aangepaste omgeving.

“Iedereen heeft talent en kan zich ontwikkelen”

Wij zorgen dat mensen hun talenten ontdekken, gebruiken en versterken. We luisteren goed. Samen bepalen we de beste route naar werk.

Dit doen wij in samenwerking met werkgevers. Samen bedenken we slimme oplossingen.

Innoveren heeft onze speciale aandacht. Wij letten op:

  • technologieën die moeilijk werk makkelijk maken 
  • succesvolle oplossingen om statushouders mee te laten doen
  • kansen van de circulaire economie zoals refurbishen en recyclen
  • handige manieren om werk te creëren met functiecreatie en jobcarving
  • kansen op werk in de energietransitie
  • trends binnen sociaal ondernemerschap en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Onze waarden

Meedoen: 

Wij geloven in een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Verbinden:

Wij zijn nieuwsgierig naar de ander. Door mensen écht te zien en te erkennen, werken we samen vanuit vertrouwen.

Ontwikkelen:

Iedereen kan zich verder ontwikkelen. We versterken de ander bij ontdekken, benutten en vergroten van talent. We proberen en leren elke dag.

Ik doe mee - Ik verbind - Ik ontwikkel

Rivierenland wordt stap voor stap inclusiever door samenwerking

Werkzaak werkt voor 8 gemeenten in de regio Rivierenland. Wij voeren de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening uit. Onze aanpak is uniek in Nederland: wij werken samen met werkgevers, UWV, onderwijs, maatschappelijke instellingen en gemeenten. Wij maken echt een verschil. Wij doen meer voor de inclusieve arbeidsmarkt voor minder geld. 

“Wij kijken naar de kansen en bedreigingen van de toekomst voor werkzoekenden en werkgevers”

Bijdragen aan de wereld

De Verenigde Naties heeft 17 duurzame ontwikkelingsdoelen om de wereld beter te maken. Werkzaak draagt bij aan: Partnerschappen om doelen te bereiken, Kwaliteitsonderwijs en Waardig werk en economische groei. 

Werken bij Werkzaak Rivierenland?