Onze ambitie

Afbeelding: circel met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN

Iedereen doet mee in de samenleving – daar gelooft Werkzaak Rivierenland in!

Een arbeidsmarkt waaraan iedereen meedoet: dat hoort bij deze tijd. Mensen worden gelukkiger als ze werken. Het zorgt voor zelfvertrouwen, (financiële) zelfstandigheid en sociale contacten.

Wij begeleiden mensen om werk te vinden en te houden. Mensen die zonder hulp moeilijk een baan vinden. Als het nodig is bieden we inkomensondersteuning of werk in een aangepaste omgeving.

“Iedereen heeft talent en kan zich ontwikkelen”

Wij zorgen dat mensen hun talenten ontdekken, gebruiken en versterken. We luisteren aandachtig. Samen bepalen we de beste route naar werk.

Dit doen wij in nauwe samenwerking met werkgevers. Samen bedenken we slimme personeelsoplossingen.

Innoveren heeft onze speciale aandacht. Wij letten op:

  • de nieuwste technologische toepassingen om werken mogelijk te maken
  • de meest succesvolle aanpak om statushouders mee te laten doen
  • de nieuwe kansen van de circulaire economie zoals refurbishen en recyclen
  • de handigste manier om werk te creëren door functiecreatie en jobcarving
  • de arbeidsvraag van de energietransitie
  • de nieuwe trends binnen sociaal ondernemerschap en MVO

Onze waarden

Meedoen: 

Wij geloven in een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Verbinden:

Wij zijn nieuwsgierig naar de ander. Door mensen écht te zien en te erkennen werken we samen vanuit vertrouwen.

Ontwikkelen:

Iedereen kan zich verder ontwikkelen. We versterken de ander bij ontdekken, benutten en vergroten van talent. We proberen en leren elke dag.

Ik doe mee - Ik verbind - Ik ontwikkel

Rivierenland wordt stap voor stap inclusiever door samenwerking

Werkzaak werkt voor 8 gemeenten in de regio Rivierenland. Wij voeren de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening uit. Onze aanpak is uniek in Nederland: wij werken samen met werkgevers, UWV, onderwijs, maatschappelijke instellingen en gemeenten. Wij maken echt een verschil. Wij doen meer voor de inclusieve arbeidsmarkt voor minder geld. 

“Wij kijken naar de kansen en bedreigingen van de toekomst voor werkzoekenden en werkgevers”

Bijdragen aan de wereld

De Verenigde Naties heeft 17 duurzame ontwikkelingsdoelen om de wereld beter te maken. Werkzaak draagt bij aan: 'partnerschappen om doelen te bereiken', 'kwaliteitsonderwijs' en 'waardig werk en economische groei'. 

Werken bij Werkzaak Rivierenland?