Onze ambitie

over-ons-ambitie

Iedereen doet mee in de samenleving – daar gelooft Werkzaak Rivierenland in!

Een arbeidsmarkt waaraan iedereen deelneemt: dat hoort bij deze tijd. Mensen worden gelukkiger als ze aan het werk zijn. Het zorgt voor zelfvertrouwen, (financiële) zelfstandigheid en sociale contacten.

Wij begeleiden minder kansrijke werkzoekenden om werk te vinden en te behouden. Als het nodig is bieden we inkomensondersteuning of werk in een aangepaste omgeving.

“Iedereen heeft talent en kan zich ontwikkelen”

Wij stimuleren mensen om hun talenten te ontdekken, te benutten en te versterken. We luisteren aandachtig en bepalen samen de beste route naar werk.

Dit doen wij in nauwe samenwerking met werkgevers. Samen bedenken we slimme personeelsoplossingen.

Innoveren heeft onze speciale aandacht. Wij zijn alert op:

  • de nieuwste technologische toepassingen om werken mogelijk te maken
  • de meest succesvolle aanpak om asielstatushouders mee te laten doen
  • de nieuwe kansen van de circulaire economie zoals refurbishing en recycling
  • de handigste manier om werk te creëren door functiecreatie en jobcarving
  • de arbeidsvraag van de energietransitie
  • de nieuwe trends binnen sociaal ondernemerschap en MVO

Onze waarden

Meedoen: 

Wij geloven in een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Verbinden:

Wij zijn nieuwsgierig naar de ander. Door mensen écht te zien en te erkennen werken we samen vanuit vertrouwen en bouwen bruggen.

Ontwikkelen:

Iedereen kan leren en zich verder ontwikkelen. We geven regie aan de ander waar het kan. We proberen en leren elke dag.

Ik doe mee - Ik verbind - Ik ontwikkel

Rivierenland wordt stap voor stap inclusiever door samenwerking

Werkzaak werkt voor 8 gemeenten in de regio Rivierenland. Wij voeren de participatiewet en sociale werkvoorziening uit. Onze aanpak is uniek in Nederland: wij werken samen met werkgevers, UWV, onderwijs, maatschappelijke instellingen en gemeenten. Wij zijn in 2015 opgericht en laten zien dat wij echt een verschil maken. Wij doen meer voor de inclusieve arbeidsmarkt voor minder geld. 

“Wij zijn alert op de kansen en bedreigingen van de toekomst voor werkzoekenden en werkgevers”

Bijdragen aan de mondiale agenda

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties zijn bedoeld om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Werkzaak ziet in 3 van deze 17 aanknopingspunten voor haar werk: 'partnerschappen om doelstellingen te bereiken', 'kwaliteitsonderwijs' en 'waardig werk en economische groei'. Wij dragen van harte bij aan de mondiale agenda. 

Werken bij Werkzaak Rivierenland?