Publicaties

Begroting 2022
Aanpak Werkzaak

BEN - Pilot meest kwetsbare werkzoekenden West Maas en Waal

Hoe werkt Werkzaak Praatplaat

Jaarrekening 2021

Jongeren (2022)

Judith. Over mogelijkheden beschut werken

Laaggeletterdheid

Meerjarenbeleidsplan 2020-2023

MentorWijs Werkboek.pdf

Statushouders (2021)

Beleidsregels en verordeningen

Beleidsplan bijstand en ondernemerschap.pdf

Beleidsregel forfaitaire vaststelling loonkostensubsidie P-wet.pdf

Beleidsregels kostendelersnorm Participatiewet Werkzaak.pdf

Beleidsregels Terugvordering en Verhaal Participatiewet.pdf

Besluit beleidsplan bijstand en ondernemerschap.pdf

Nadere regels boete-oplegging Participatiewet.pdf

Nadere regels re-integratie en loonkostensubsidie P-wet 2016.pdf

Richtlijn krediethypotheek en pandrecht Werkzaak.pdf

Richtlijn reiskostenvergoeding Werkzaak.pdf

Verordeningen.pdf

Planning en Control cyclus Werkzaak Rivierenland

Begroting 2022.pdf

Begroting 2023.pdf

Jaarrekening 2021.pdf

Kadernota 2022.pdf

Kadernota 2023.pdf

Besluitenlijst - Agenda - Algemeen Bestuur Werkzaak

AB Werkzaak agenda 2021-10-14.pdf

AB Werkzaak Agenda 2021-12-09.pdf

AB Werkzaak Agenda 2022-07-11_0.pdf

AB Werkzaak Agenda 2022-11-17.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2019-07-25.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2019-07-4-pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2019-09-26.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2019-10-24.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2019-11-2.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2019-12-5.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2020-01-9.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2020-02-27.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2020-07-9.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2020-09-24.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2020-12-3.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2021-01-21.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2021-03-25.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2021-04-22.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2021-06-3.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2021-07-12.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2021-10-14.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2021-12-9.pdf

Vergaderschema 2022 AB Werkzaak Rivierenland.pdf

Vergaderschema 2023 AB Werkzaak Rivierenland.pdf

Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden Werkzaak

Folders

Cirtex-Circulair textiel - 2Switch - Avri - Werkzaak.pdf

Hogere werkdruk door krappe arbeidsmarkt.pdf

Over Werkzaak - Flyer - Werkgevers.pdf

Werk Uitbesteden.pdf

Magazines

Jubileum magazine - SmaakMakers

Kennis van Werkzaken - Circulaire economie

Kennis van Werkzaken - Geluk

Kennis van Werkzaken - Leven lang ontwikkelen

Kennis van Werkzaken - Loonwaardemeting

Verkoop- en detacheringsvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden 2023_0.pdf

Detacheringsvoorwaarden 2023_0.pdf

Detacheringsvoorwaarden-praatplaat.pdf

Verkoopvoorwaarden-praatplaat.pdf

Succesverhalen

Successverhalen