Publicaties

Begroting 2022
Onze aanpak

BEN - Pilot meest kwetsbare werkzoekenden West Maas en Waal

Hoe werkt Werkzaak Praatplaat

Jaarrekening 2022

Jongeren (2022)

Judith. Over mogelijkheden beschut werken

Laaggeletterdheid

Meerjarenbeleidsplan Werkzaak 2024-2027

MentorWijs Werkboek.pdf

Statushouders (2021)

Beleidsregels en verordeningen

Beleidsplan bijstand en ondernemerschap.pdf

Beleidsregel forfaitaire vaststelling loonkostensubsidie P-wet.pdf

Beleidsregels kostendelersnorm Participatiewet Werkzaak.pdf

Beleidsregels Terugvordering en Verhaal Participatiewet.pdf

Besluit beleidsplan bijstand en ondernemerschap.pdf

Nadere regels boete-oplegging Participatiewet.pdf

Nadere regels re-integratie en loonkostensubsidie P-wet 2016.pdf

Richtlijn krediethypotheek en pandrecht Werkzaak.pdf

Richtlijn reiskostenvergoeding Werkzaak.pdf

Verordeningen.pdf

Planning en Control cyclus

Begroting 2022.pdf

Begroting 2023.pdf

Begroting 2024 Werkzaak Rivierenland.pdf

Jaarrekening 2021.pdf

Jaarrekening 2022

Kadernota 2022.pdf

Kadernota 2023.pdf

Meerjarenbeleidsplan Werkzaak 2024-2027

Besluitenlijst - Agenda - Algemeen Bestuur

2024 Vergaderschema DB en AB Werkzaak Rivierenland.pdf

AB Werkzaak - Agenda en Stukken 7 december 2023

AB Werkzaak agenda 2021-10-14.pdf

AB Werkzaak Agenda 2021-12-09.pdf

AB Werkzaak Agenda 2022-07-11_0.pdf

AB Werkzaak Agenda 2022-11-17.pdf

AB Werkzaak Agenda en stukken 2023: 09 maart.pdf

AB Werkzaak Agenda en stukken 2023: 13 juli

AB Werkzaak Agenda en stukken 2023: 26 oktober

AB Werkzaak besluitenlijst 2019-07-25.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2019-07-4-pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2019-09-26.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2019-10-24.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2019-11-2.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2019-12-5.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2020-01-9.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2020-02-27.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2020-07-9.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2020-09-24.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2020-12-3.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2021-01-21.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2021-03-25.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2021-04-22.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2021-06-3.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2021-07-12.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2021-10-14.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2021-12-09 v2

AB Werkzaak besluitenlijst 2023-05-22

Besluitenlijst AB 17 nov 2022

Besluitenlijst AB Werkzaak 11-07-2022

Vergaderschema DB en AB 2023

Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden Werkzaak

Folders

Cirtex-Circulair textiel - 2Switch - Avri - Werkzaak.pdf

Hogere werkdruk door krappe arbeidsmarkt.pdf

Over Werkzaak - Flyer - Werkgevers.pdf

Werk Uitbesteden.pdf

Magazines

Jubileum magazine - SmaakMakers

Kennis van Werkzaken - Circulaire economie

Kennis van Werkzaken - Geluk

Kennis van Werkzaken - Leven lang ontwikkelen

Kennis van Werkzaken - Loonwaardemeting

Verkoop- en detacheringsvoorwaarden

Detacheringsvoorwaarden 2024

Detacheringsvoorwaarden-praatplaat.pdf

Verkoopvoorwaarden 2024

Verkoopvoorwaarden-praatplaat.pdf

Succesverhalen

Successverhalen