Publicaties

Begroting 2022
Aanpak Werkzaak

BEN - Pilot meest kwetsbare werkzoekenden West Maas en Waal

Hoe werkt Werkzaak Praatplaat

Jaarrekening 2021

Jongeren (2022)

Judith. Over mogelijkheden beschut werken

Laaggeletterdheid

Meerjarenbeleidsplan 2020-2023

MentorWijs Werkboek.pdf

Statushouders (2021)

Beleidsregels en verordeningen

Beleidsplan bijstand en ondernemerschap.pdf

Beleidsregel forfaitaire vaststelling loonkostensubsidie P-wet.pdf

Beleidsregels kostendelersnorm Participatiewet Werkzaak.pdf

Beleidsregels Terugvordering en Verhaal Participatiewet.pdf

Besluit beleidsplan bijstand en ondernemerschap.pdf

Nadere regels boete-oplegging Participatiewet.pdf

Nadere regels re-integratie en loonkostensubsidie P-wet 2016.pdf

Richtlijn krediethypotheek en pandrecht Werkzaak.pdf

Richtlijn reiskostenvergoeding Werkzaak.pdf

Verordeningen.pdf

Planning en Control cyclus Werkzaak Rivierenland

Begroting 2022.pdf

Begroting 2023.pdf

Begroting 2024

Jaarrekening 2021.pdf

Jaarrekening 2022

Kadernota 2022.pdf

Kadernota 2023.pdf

Besluitenlijst - Agenda - Algemeen Bestuur Werkzaak

AB Werkzaak agenda 2021-10-14.pdf

AB Werkzaak Agenda 2021-12-09.pdf

AB Werkzaak Agenda 2022-07-11_0.pdf

AB Werkzaak Agenda 2022-11-17.pdf

AB Werkzaak Agenda en Stukken als Bijlage 2023-03-09.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2019-07-25.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2019-07-4-pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2019-09-26.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2019-10-24.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2019-11-2.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2019-12-5.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2020-01-9.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2020-02-27.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2020-07-9.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2020-09-24.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2020-12-3.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2021-01-21.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2021-03-25.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2021-04-22.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2021-06-3.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2021-07-12.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2021-10-14.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2021-12-9.pdf

Vergaderschema 2022 AB Werkzaak Rivierenland.pdf

Vergaderschema 2023 AB Werkzaak Rivierenland.pdf

Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden Werkzaak

Folders

Cirtex-Circulair textiel - 2Switch - Avri - Werkzaak.pdf

Hogere werkdruk door krappe arbeidsmarkt.pdf

Over Werkzaak - Flyer - Werkgevers.pdf

Werk Uitbesteden.pdf

Magazines

Jubileum magazine - SmaakMakers

Kennis van Werkzaken - Circulaire economie

Kennis van Werkzaken - Geluk

Kennis van Werkzaken - Leven lang ontwikkelen

Kennis van Werkzaken - Loonwaardemeting

Verkoop- en detacheringsvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden 2023_0.pdf

Detacheringsvoorwaarden 2023_0.pdf

Detacheringsvoorwaarden-praatplaat.pdf

Verkoopvoorwaarden-praatplaat.pdf

Succesverhalen

Successverhalen