Publicaties

Begroting 2022
Aanpak Werkzaak

Meerjarenbeleidsplan 2020-2023

Jaarverslag 2020

Judith. - Over mogelijkheden van beschut werken

Statushouders (2021)

Jongeren (2021)

Laaggeletterdheid

Beleidsregels en vorderingen

Beleidsplan bijstand en ondernemerschap.pdf

Beleidsregel forfaitaire vaststelling loonkostensubsidie P-wet.pdf

Beleidsregels kostendelersnorm Participatiewet Werkzaak.pdf

Beleidsregels Terugvordering en Verhaal Participatiewet.pdf

Besluit beleidsplan bijstand en ondernemerschap.pdf

Nadere regels boete-oplegging Participatiewet.pdf

Nadere regels re-integratie en loonkostensubsidie P-wet 2016.pdf

Richtlijn krediethypotheek en pandrecht Werkzaak.pdf

Richtlijn reiskostenvergoeding Werkzaak.pdf

Verordeningen.pdf

Planning en controle Cycles Werkzaak Rivierenland

Kadernota 2022.pdf

Jaarrekening 2020.pdf

Jaarrekening 2019.pdf

Begroting 2021

Bestuursrapportage 2020

Besluitenlijst Algemeen Bestuur

AB Werkzaak besluitenlijst 2019-07-4-pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2019-07-25.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2019-09-26.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2019-10-24.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2019-11-2.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2019-12-5.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2020-01-9.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2020-02-27.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2020-07-9.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2020-09-24.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2020-12-3.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2021-01-21.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2021-03-25.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2021-04-22.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2021-06-3.pdf

Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden Werkzaak Rivierenland.pdf

Folders

Cirtex-Circulair textiel - 2Switch - Avri - Werkzaak.pdf

Over Werkzaak - Flyer - Werkgevers.pdf

Magazines

Jubileum magazine - SmaakMakers

Kennis van Werkzaken - Geluk

Kennis van Werkzaken - Wet Arbeidsmarkt in Balans

Kennis van Werkzaken - Loonwaardemeting