Publicaties

Begroting 2022
Aanpak Werkzaak

Meerjarenbeleidsplan 2020-2023

Jaarverslag 2020

Judith. - Over mogelijkheden van beschut werken

Statushouders (2021)

Jongeren (2021)

Laaggeletterdheid

Hoe_werkt_Werkzaak_Praatplaat.pdf

Beleidsregels en vorderingen

Beleidsplan bijstand en ondernemerschap.pdf

Beleidsregel forfaitaire vaststelling loonkostensubsidie P-wet.pdf

Beleidsregels kostendelersnorm Participatiewet Werkzaak.pdf

Beleidsregels Terugvordering en Verhaal Participatiewet.pdf

Besluit beleidsplan bijstand en ondernemerschap.pdf

Nadere regels boete-oplegging Participatiewet.pdf

Nadere regels re-integratie en loonkostensubsidie P-wet 2016.pdf

Richtlijn krediethypotheek en pandrecht Werkzaak.pdf

Richtlijn reiskostenvergoeding Werkzaak.pdf

Verordeningen.pdf

Planning en controle Cycles Werkzaak Rivierenland

Kadernota 2022.pdf

Jaarrekening 2020.pdf

Jaarrekening 2019.pdf

Begroting 2021

Bestuursrapportage 2020

Besluitenlijst - Agenda - Algemeen Bestuur Werkzaak

AB Werkzaak besluitenlijst 2019-07-4-pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2019-07-25.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2019-09-26.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2019-10-24.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2019-11-2.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2019-12-5.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2020-01-9.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2020-02-27.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2020-07-9.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2020-09-24.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2020-12-3.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2021-01-21.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2021-03-25.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2021-04-22.pdf

AB Werkzaak besluitenlijst 2021-06-3.pdf

AB Werkzaak agenda 2021-10-14.pdf

AB Werkzaak Agenda 2021-12-09.pdf

Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden Werkzaak Rivierenland.pdf

Folders

Cirtex-Circulair textiel - 2Switch - Avri - Werkzaak.pdf

Over Werkzaak - Flyer - Werkgevers.pdf

Magazines

Jubileum magazine - SmaakMakers

Kennis van Werkzaken - Geluk

Kennis van Werkzaken - Wet Arbeidsmarkt in Balans

Kennis van Werkzaken - Loonwaardemeting

Circulaire economie