WW Rivierenland laagste niveau sinds 2011

In 2017 is het aantal WW-uitkeringen in Rivierenland met 19,6% afgenomen tot 3.947. Dat is het laagste aantal WW-uitkeringen sinds 2011. De aanhoudende economische groei levert meer kansen op voor werkzoekenden. Hierdoor daalt de werkloosheid. Keerzijde isdat werkgevers een deel van hun vacatures moeilijker vervuld krijgen.

Lees verder

Update: Werkzaak maakte in 2014 keuzes in het belang van de medewerkers

Update 17 januari: Aleson besloot op 17 januari af te zien van hoger beroep en maakte een afspraak met de FNV. Je leest meer over deze wending in het bericht van de Volkskrant. Deze stap heeft consequenties voor het pad dat Werkzaak wilde bewandelen. Het DB overlegt maandag wat dit voor Werkzaak betekent.

Lees verder

Gesprekken met Werkzaak Rivierenland ook op het Gemeentehuis Geldermalsen

Vanaf januari 2018 is het voor inwoners van Geldermalsen mogelijk om de eerste gesprekken met Werkzaak op het gemeentehuis van gemeente Geldermalsen te voeren. Het gaat om het intakegesprek voor de aanvraag van een bijstandsuitkering en het eerste gesprek met de werkcoach.

Lees verder