Onze organisatie

Afbeelding: bovenaanzicht mensen aan het werk in Werkzaak

Ons werkgebied

Werkzaak werkt voor 8 gemeenten in Rivierenland: Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Voor de gemeenten Buren en Neder-Betuwe voert Werkzaak alleen de Wet sociale werkvoorziening uit. Voor een bijstandsuitkering gaan inwoners uit Buren en Neder-Betuwe naar hun gemeente 

Afbeelding
afbeelding: landkaart met gemeente-gebieden in verschillende kleuren

Organisatie

Directie en bestuur

Elfriede Boer is directeur van Werkzaak Rivierenland.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur heeft één lid per deelnemende gemeente:

 • Martine de Bas (wethouder Buren)
 • Daphne Bijvoet (wethouder Culemborg)
 • Anita Sørensen (wethouder Maasdriel)
 • Herma van Dijkhuizen (wethouder Neder-Betuwe)
 • Dave Verbeek (wethouder Tiel)
 • Jan de Geus (wethouder West Betuwe)
 • Rob Reuvers (wethouder West Maas en Waal)
 • Karima Bouchtaoui (wethouder Zaltbommel)

Dagelijks bestuur

 • Anita Sørensen (wethouder Maasdriel) (Voorzitter)
 • Dave Verbeek (wethouder Tiel)
 • Jan de Geus (wethouder West Betuwe)

Cliëntenraad Werkzaak

De Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) regelen dat cliënten de uitvoering kunnen beïnvloeden. Daarom heeft Werkzaak een cliëntenraad.

Het dagelijks bestuur van Werkzaak benoemt de leden voor vier jaar. De cliëntenraad geeft advies aan Werkzaak: gevraagd en ongevraagd. De adviezen gaan over uitvoering en beleid. De Cliëntenraad overlegt vier keer per jaar met de directeur van Werkzaak, die van het dagelijks bestuur toestemming heeft om namens het bestuur te handelen. De cliëntenraad heeft tenminste zeven leden. Deze zijn meestal ook lid van de gemeentelijke cliëntenraad Sociaal domein. Dit zorgt voor verbinding.

Heb je vragen aan de cliëntenraad van Werkzaak? Mail dan naar :