Onze organisatie

overons-onze organisatie

Ons werkgebied

Werkzaak werkt voor 8 gemeenten in Rivierenland: Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Voor de gemeentes Buren en Neder-Betuwe voert Werkzaak alleen de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit. Voor een bijstandsuitkering kunnen inwoners bij de gemeente terecht.

Afbeelding
over-ons-werkgebeid

Organisatie

Om wendbaar en innovatief te zijn, werken wij volgens het uitgangspunt van ‘dienend leiderschap’. Bij ons hebben de medewerkers autonomie en wij sturen op doelen behalen. Dit maakt de betrokkenheid groot en we kunnen snel reageren op veranderingen. Het versterkt de onderlinge verbondenheid en samen voelen wij ons verantwoordelijk om onze ambitie voor elkaar te krijgen.

Directie en bestuur

Elfriede Boer is directeur van Werkzaak Rivierenland. De organisatie bestaat uit 12 teams.

Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur besturen Werkzaak Rivierenland.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bepaalt de kaders, waarbinnen de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland functioneert en houdt hierop toezicht. Het algemeen bestuur heeft één lid per deelnemende gemeente.

Het algemeen bestuur bestaat uit:

 • Martine de Bas (wethouder Buren)
 • Daphne Bijvoet (wethouder Culemborg)
 • Anita Sørensen (wethouder Maasdriel)
 • Herma van Dijkhuizen (wethouder Neder-Betuwe)
 • Dave Verbeek (wethouder Tiel)
 • Jan de Geus (wethouder West Betuwe)
 • Rob Reuvers (wethouder West Maas en Waal)
 • Karima Bouchtaoui (wethouder Zaltbommel)

Dagelijks bestuur

 • Anita Sørensen (wethouder Maasdriel) (Voorzitter)
 • Dave Verbeek (wethouder Tiel)
 • Jan de Geus (wethouder West Betuwe)

Cliëntenraad Werkzaak

De Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) regelt dat de mensen op wie deze wetten betrekking hebben, de uitvoering kunnen beïnvloeden. Werkzaak koos ervoor een cliëntenraad in te richten.

Het dagelijks bestuur van Werkzaak benoemt de leden voor vier jaar. De Cliëntenraad geeft advies aan Werkzaak: gevraagd en ongevraagd. De adviezen gaan over uitvoering en beleid. De cliëntenraad overlegt tenminste vier maal per jaar met het dagelijks bestuur en bestaat uit tenminste zeven personen.

De leden van de cliëntenraad zijn meestal ook lid van de lokale gemeentelijke cliëntenraden Sociaal domein. Dit zorgt voor verbinding. Als je vragen hebt aan de cliëntenraad van Werkzaak mail dan de voorzitter Carel Romijn of secretaris Geors Spanjer via c.p.romijn@casema.nl of georsspanjer@gmail.com