Privacy

Deel deze pagina:

Werkzaak Rivierenland hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Bijvoorbeeld voor de beantwoording van vragen of voor onze online dienstverlening.

Bekijk hier meer informatie:

Privacyverklaring

Privacyreglement

Cookieverklaring

Geluidsopname maken van gesprek met Werkzaak Rivierenland
Wij vinden het goed als u van een gesprek tussen u en een medewerker van Werkzaak Rivierenland een geluidsopname maakt.  Wij volgen hierin het advies op van de Nationale Ombudsman die in 2014 adviseerde om het maken van geluidsopnamen, met in acht neming van een aantal spelregels:

Spelregels geluidsopnamen Werkzaak Rivierenland

Afhandeling e-mail
Op deze website kunt u via contact of afspraak maken. Vragen stellen aan de medewerkers van Werkzaak Rivierenland en een afspraak maken met een medewerker van Werkzaak Rivierenland. Werkzaak Rivierenland  is verantwoordelijk van deze verzoeken. We sluiten echter iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending van informatie.

Gekoppelde internetsites
Wij wijzen u erop dat andere internetsites waarmee u verbinding maakt vanaf deze website, privacybepalingen kunnen bevatten die afwijken van de bepalingen die hier zijn vermeld. Uiteraard proberen wij u naar de beste internetsites te verwijzen.

 Naar boven