IOAZ-uitkering

afbeelding: schoonmaker

Ben je zelfstandig ondernemer en 55 jaar of ouder en wil je stoppen met je bedrijf? Dan kun je misschien een IOAZ-uitkering aanvragen. De IOAZ staat voor 'Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen'.

Deze uitkering vult je inkomen en dat van je eventuele partner aan tot bijstandsniveau. De uitkering duurt zolang dat nodig is, maar uiterlijk tot je de AOW-leeftijd hebt bereikt.

Wat zijn de voorwaarden voor de IOAZ-uitkering?

Je kunt een beroep doen op een IOAZ-uitkering als je bedrijf onvoldoende opbrengt om van te leven. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • Je bent 55 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd.
  • Je hebt de afgelopen 10 jaar onafgebroken gewerkt, waarvan de laatste 3 jaar als zelfstandig ondernemer. Daarvoor werkte je 7 jaar als zelfstandig ondernemer of in loondienst.
  • Je hebt 1.225 uur of meer per jaar in je eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week. 
  • De inkomsten (de winst) uit het bedrijf zijn de laatste 3 jaar gemiddeld minder geweest dan € 27.493. Bij de inkomsten worden ook eventuele andere inkomsten gerekend. Als je partner meewerkt in het bedrijf dan tellen deze inkomsten mogelijk mee. Dit geldt voor de meewerkvergoeding (boven de € 5.000) en het winstaandeel. Andere inkomsten van je partner, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.
  • Voor de toekomst verwacht je een inkomen van minder dan € 30.854. Werkzaak Rivierenland zal dit onderzoeken.
  • Het inkomen per maand is, na beëindiging van het bedrijf, lager dan de toepasselijke uitkeringsnorm.
  • Je partner wordt als zelfstandige aangemerkt en heeft zelf recht op IOAZ als deze 55 jaar of ouder is, maar de AOW leeftijd nog niet heeft bereikt. En minimaal 525 uur per jaar meewerkt in het bedrijf.
  • Je moet de IOAZ-uitkering aanvragen voordat je met je bedrijf stopt. Als de aanvraag wordt toegekend beëindig je het bedrijf binnen een periode van 18 maanden. Het recht op een IOAZ-uitkering ontstaat niet eerder dan dat het bedrijf beëindigd is.

Wat is het verschil tussen de Participatiewet-uitkering en de IOAZ-uitkering?

Het verschil met de Participatiewet-uitkering is onder andere dat je een groter eigen vermogen mag hebben. Binnen de IOAZ is het eigen vermogen (bijvoorbeeld een eigen huis) vrijgesteld tot een bedrag van € 167.116. Als je een pensioen hebt is dat vrijgesteld tot € 149.002. Dit geld hoeft niet in een pensioenvoorziening te zitten, maar mag ook op een spaarrekening staan of nog in het bedrijf zitten. Als je meer vermogen hebt, dan houden wij elk jaar 2% van dat vermogen in op je IOAZ-uitkering.

Ga je weer aan het werk?

Zodra de IOAZ-uitkering ingaat, krijg je een werkcoach via Werkzaak Rivierenland.  Deze bespreekt met je hoe je zo snel mogelijk weer aan het werk kunt.

Wil je weten of of je in aanmerking komt voor een (tijdelijk) financiële ondersteuning? 

Doe dan eerst de check:

Hoe vraag je een IOAZ-uitkering aan?

Je kunt IOAZ aanvragen via Mijn Werkzaak door het formulier 'Heb ik recht op financiële ondersteuning zelfstandig ondernemers' in te vullen. Je kunt hier ook een vraag aan ons stellen. Wij nemen daarna contact met je op of je de definitieve aanvraag kunt doen. Je logt in met DigiD.