Organisatie

Deel deze pagina:

Iedereen doet mee in de samenleving. Daar gelooft Werkzaak Rivierenland in. Werkzaak begeleidt mensen bij het vinden en behouden van werk. Wij versterken werkzoekenden, medewerkers en werkgevers bij het ontdekken, benutten en vergroten van talenten. Als het nodig is bieden we inkomensondersteuning of werk in een aangepaste omgeving.

 • Organisatiestructuur

  Elfriede Boer is directeur van Werkzaak Rivierenland. De organisatie bestaat uit 11 teams.

  1.    Beleid en Advies
  2.    Werkgeversdienstverlening 
  3.    Onderzoek en Ontwikkeling
  4.    Groepsplaatsingen 
  5.    Regioteam 1
  6.    Regioteam 2
  7.    Inkomen 1
  8.    Inkomen 2
  9.    BIV
  10.  Administraties
  11.  Facilitaire diensten

 • Onze ambitie

  Iedereen doet mee in de samenleving. Daar gelooft Werkzaak Rivierenland in. Werkzaak begeleidt mensen bij het vinden en behouden van werk. Wij versterken werkzoekenden, medewerkers en werkgevers bij het ontdekken, benutten en vergroten van talenten. Als het nodig is bieden we inkomensondersteuning of werk in een aangepaste omgeving.

  Ons talent werkt graag voor u. Bekijk de film.

 • Het bestuur

  Werkzaak Rivierenland wordt bestuurd door een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB). Het AB bestaat uit één lid per deelnemende gemeente. Het AB bestaat uit acht leden, waaronder de voorzitter. Het DB bestaat uit drie leden, waaronder de voorzitter.

  Algemeen Bestuur
  Het AB stelt de kaders, waarbinnen de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland dient te functioneren en houdt hierop toezicht. 
  Het algemeen bestuur bestaat uit:

  •     Collin Stolwijk (wethouder Culemborg, voorzitter)
  •     Niko Wiendels (wethouder Buren)
  •     Ton van Maanen (wethouder West Betuwe)
  •     Anita Sørensen (wethouder Maasdriel)
  •     Herma van Dijkhuizen  (wethouder Neder-Betuwe)
  •     Ben Brink (wethouder Tiel)
  •     Rob Reuvers (wethouder West Maas en Waal)
  •     Kees Zondag (wethouder Zaltbommel)

  Dagelijks bestuur

  • Collin Stolwijk (wethouder Culemborg)
  • Anita Sørensen (wethouder Maasdriel)
  • Ben Brink (wethouder Tiel)

  Werkzaak werkt voor 8 gemeenten
  Werkzaak werkt voor maar liefst 8 gemeenten in Rivierenland: Tiel, Culemborg, West Maas en Waal, West Betuwe, Zaltbommel, Maasdriel, Neder-Betuwe en Buren.

  Voor de gemeente Buren en Neder-Betuwe voert Werkzaak alleen de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit. Voor een bijstandsuitkering kunnen inwoners bij de gemeente terecht.

 • Cliëntenraad Werkzaak Rivierenland

  In de Participatiewet en de Wet sociale Werkvoorziening (Wsw) is geregeld dat de mensen op wie deze wetten betrekking hebben, worden betrokken bij de uitvoering hiervan. Werkzaak Rivierenland koos ervoor een Cliëntenraad in te richten.

  Gevraagde en ongevraagde adviezen
  De Cliëntenraad geeft advies aan Werkzaak: gevraagd en ongevraagd. De adviezen gaan over uitvoering en beleid. De Cliëntenraad overlegt tenminste vier maal per jaar met het Dagelijks Bestuur.

  Minstens zeven leden
  De Cliëntenraad bestaat uit ten minste zeven personen. Een aantal leden gebruikt zelf de Participatiewet of de Wsw. Anderen leden zijn vertegenwoordigers die de belangen behartigen. Bij de samenstelling streeft de Cliëntenraad naar 2 leden per deelnemende gemeente waarvoor Werkzaak Rivierenland de Participatiewet uitvoert en 2 leden die de Wsw populatie vertegenwoordigen.

  Benoemd voor vier jaar
  Het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland benoemt de leden voor vier jaar. Deze vier jaar komt overeen met  de zittingsperiode van de gemeenteraden. Iemand kan maximaal twee periodes lid zijn.

  Link met lokale Cliëntenraden sociaal domein
  De leden van de Cliëntenraad zijn meestal ook lid van de lokale gemeentelijke Cliëntenraden Sociaal domein. Dit zorgt voor de verbinding tussen werk & inkomen en andere onderwerpen in het sociale domein. Gemeenten zorgen voor de uitvoering van die andere onderwerpen. Zoals maatschappelijke ondersteuning en schuldhulpverlening.

  Contact
  Heeft u vragen aan de Cliëntenraad van Werkzaak Rivierenland? Mail de voorzitter Carel Romijn en/of secretaris Geors Spanjer

 Naar boven