Voor Inwoners van West Maas en Waal

Kaart West Maas en Waal

Inkomensondersteuning en Schuldhulpverlening voor inwoners van West Maas en Waal
 

1. Inkomensondersteuning

Woon je in de gemeente West Maas en Waal en wil je meer weten over inkomensondersteuning door je gemeente of direct ondersteuning aanvragen? Dan kun je bij Werkzaak terecht. 

Heb je een laag inkomen? Is het vaak lastig om rond te komen? Dan is het goed om te weten dat er regelingen zijn om je te ondersteunen. Mogelijk kun je bij Werkzaak Rivierenland extra geld aanvragen voor jou en je gezinsleden. Werkzaak voert deze regelingen alleen voor inwoners van gemeente West Maas en Waal uit. Er zijn 3 soorten minimaregelingen:

a. Bijzondere bijstand

Heb je door bijzondere omstandigheden extra kosten? Kun je die  niet betalen? Dan kun je soms een vergoeding aanvragen. Zo'n vergoeding heet bijzondere bijstand. Je mag bijzondere bijstand voor jezelf of voor iemand anders aanvragen.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden voor bijzondere bijstand.

 • Je hebt een laag inkomen en weinig vermogen;
 • Je hebt noodzakelijke kosten gemaakt in een bijzondere situatie. Je krijgt bijvoorbeeld geen bijzondere bijstand voor normale kosten zoals boodschappen en huur;
 • Je hebt de kosten in Nederland gemaakt;
 • Je kunt de kosten niet vergoed krijgen uit een andere regeling;

Je kunt het volgende aanvragen:

 • Medische kosten (bijvoorbeeld bril, tandartskosten, hulpmiddelen, etc.)
 • Eigen bijdrage in de kosten van CAK
 • Kosten van bewindvoering, mentorschap of curatele
 • Kosten van de eigen bijdrage van een advocaat (rechtsbijstand)
 • Extra kosten door een plotselinge, noodzakelijke verhuizing of echtscheiding (bijvoorbeeld verhuiskosten, kosten voor wooninrichting, hoge hypotheek)
 • Andere kosten

Je vraagt bijzondere bijstand aan via Mijn Werkzaak. Je hebt DigiD nodig.

b. Individuele inkomenstoeslag

Heb je al langere tijd een laag inkomen en verwacht je hierin geen verbetering? Dan kun je misschien een aanvulling krijgen. Dit heet individuele inkomenstoeslag. Dit is een jaarlijkse toeslag als aanvulling op je inkomen. 

Om in aanmerking te komen voor een individuele inkomenstoeslag moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent ouder dan 21 jaar maar jonger dan de AOW-leeftijd;
 • Je hebt geen of weinig inkomen en vermogen;
 • Je hebt geen of heel weinig kans op een baan of op hogere inkomsten.

Je kunt Individuele inkomenstoeslag aanvragen via Mijn Werkzaak. Je hebt DigiD nodig.

c. Minimaregelingen

De minimaregelingen zijn divers:

 • Chronisch zieken regeling
 • Waardebonnenactie
 • Compensatie Ziektekostenverzekering
 • Meedoen-regeling
 • Sport- en recreatieregeling
 • Computerregeling
 • Witgoedregeling
 • Voortijdige- en vroegschoolse educatie

Je kunt de verschillende minimaregelingen aanvragen via Mijn Werkzaak. Je hebt DigiD nodig.

d. Energietoeslag

Aan degene die een bijstandsuitkering via Werkzaak krijgen of een regeling hebben waarvan het draagkrachtjaar nog loopt, is de energietoeslag op 13 mei 2022 automatisch uitbetaald. Je hoeft de energietoeslag dus niet aan te vragen. 

Zit je inkomen onder de 120% van het bijstandsniveau? Dan kun je wel energietoeslag aanvragen. 

Je kunt de energietoeslag aanvragen via Mijn Werkzaak. Je hebt je DigiD nodig

2. Schuldhulpverlening

Heb je zorgen over geld? Heb je moeite met het rondkomen met je inkomen of met het betalen van je rekeningen? Of misschien is er al sprake van een schuldsituatie, en neem je nu de stap om hulp te zoeken? En woon je in West Maas en Waal?

VraagWijzer West Maas en Waal kan je helpen. Samen met jou kijkt VraagWijzer wat er nodig is om uw problemen aan te pakken en op te lossen.

Er kan bijvoorbeeld een maatschappelijk werker worden ingeschakeld. Of VraagWijzer brengt je in contact met PLANgroep, die de schuldhulpverlening voor gemeente West Maas en Waal uitvoert.

VraagWijzer kan je ook helpen met het zelf orde op zaken krijgen. Door bijvoorbeeld met je te kijken naar de adviezen op de website van het NIBUD. Of je bezoekt één van de andere websites met veel informatie over geldzaken en (hulp bij) schulden.