Voor Inwoners van West Maas en Waal

afbeelding landkaart West Maas en Waal

Inkomensondersteuning en Schuldhulpverlening voor inwoners van West Maas en Waal
 

- Inkomensondersteuning -

Woon je in de gemeente West Maas en Waal en heb je een laag inkomen? Dan is het goed om te weten dat er regelingen zijn om je te ondersteunen. Mogelijk kun je bij Werkzaak Rivierenland extra geld aanvragen voor jou en je gezinsleden.

Wat is een laag inkomen?

Een laag inkomen is het bedrag van de bijstandsnorm. Voor sommige minimaregelingen mag je inkomen 110% of 120% van de bijstandsnorm zijn.  

De bijstandsnorm voor 2023 is:

€ 1.195,66 per maand voor een alleenstaande of alleenstaande ouder inclusief 5% vakantiegeld.
€ 17.08,08 per maand voor gehuwden inclusief 5% vakantiegeld.

Toegestaan eigen vermogen is:

Voor een alleenstaande is dat € 7.605,00.
Voor een alleenstaande ouder of gehuwden is dat € 15.210,00.

Alleen voor inwoners van West Maas en Waal

Werkzaak voert deze regelingen alleen uit voor inwoners van gemeente West Maas en Waal. Dit zijn de kernen: Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel.

Woon je hier niet? Vraag deze regelingen dan aan bij je eigen gemeente. 

Er zijn 4 soorten minimaregelingen:

1. Bijzondere bijstand

Heb je door bijzondere omstandigheden extra kosten? Kun je die  niet betalen? Dan kun je soms een vergoeding aanvragen. Zo'n vergoeding heet bijzondere bijstand. Je mag bijzondere bijstand voor jezelf of voor iemand anders aanvragen.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden voor bijzondere bijstand.

 • Je hebt een laag inkomen en weinig vermogen, wij doen daarvoor een draagkracht berekening;
 • Je hebt noodzakelijke kosten gemaakt in een bijzondere situatie. Je krijgt bijvoorbeeld geen bijzondere bijstand voor normale kosten zoals boodschappen en huur;
 • Je hebt de kosten in Nederland gemaakt;
 • Je kunt de kosten niet vergoed krijgen uit een andere regeling;

Je kunt het volgende aanvragen:

 • Medische kosten (bijvoorbeeld bril, tandartskosten, hulpmiddelen, etc.)
 • Eigen bijdrage in de kosten van CAK
 • Kosten van bewindvoering, mentorschap of curatele
 • Kosten van de eigen bijdrage van een advocaat (rechtsbijstand)
 • Extra kosten door een plotselinge, noodzakelijke verhuizing of echtscheiding (bijvoorbeeld verhuiskosten, kosten voor wooninrichting, hoge hypotheek)
 • Andere kosten

Je vraagt bijzondere bijstand aan via Mijn Werkzaak. Je hebt DigiD nodig.

2. Individuele inkomenstoeslag

Heb je al langere tijd een laag inkomen en verwacht je hierin geen verbetering? Dan kun je misschien een aanvulling krijgen. Dit heet individuele inkomenstoeslag. Dit is een jaarlijkse toeslag als aanvulling op je inkomen. 

Om in aanmerking te komen voor een individuele inkomenstoeslag moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent ouder dan 21 jaar maar jonger dan de AOW-leeftijd;
 • Je hebt geen of weinig inkomen (niet hoger dan de bijstandsnorm) en vermogen;
 • Je hebt geen of heel weinig kans op een baan of op hogere inkomsten.

Je kunt Individuele inkomenstoeslag aanvragen via Mijn Werkzaak. Je hebt DigiD nodig.

3. Minimaregelingen

De minimaregelingen zijn divers:

 • Chronisch zieken regeling (Je inkomen is minder dan 120% van de bijstandsnorm)
 • Waardebonnenactie (Je inkomen is minder dan 120% van de bijstandsnorm).
 • Compensatie Ziektekostenverzekering (Je inkomen is minder dan 120% van de bijstandsnorm).
 • Meedoen-regeling (Je inkomen is minder dan 120% van de bijstandsnorm)
 • Maatschappelijke participatie regeling (Je inkomen is minder dan 120% van de bijstandsnorm)
 • Sport- en recreatieregeling (Je inkomen is minder dan 120% van de bijstandsnorm)
 • Computerregeling voor gezinnen met kinderen in het basisonderwijs of computerregeling voor gezinnen met kinderen in het voortgezet, middelbaar of hoger onderwijs (Je inkomen is minder dan 110% van de bijstandsnorm).
 • Witgoedregeling (Je inkomen is minder dan 110% van de bijstandsnorm).
 • Voortijdige- en vroegschoolse educatie (Je inkomen is minder dan 120% van de bijstandsnorm)

Je kunt de verschillende minimaregelingen aanvragen via Mijn Werkzaak. Je hebt DigiD nodig.

4. Energietoeslag

Vanaf 1 januari 2023 kun je géén energietoeslag meer aanvragen voor 2022.
Meer informatie over een energieregeling voor 2023 kun je hier halverwege 2023 vinden.

Aan degene die een bijstandsuitkering via Werkzaak krijgen of een regeling hebben waarvan het draagkrachtjaar nog loopt, is de energietoeslag van 2022 automatisch uitbetaald. 
 

- Schuldhulpverlening -

Heb je zorgen over geld? Heb je moeite met het rondkomen met je inkomen of met het betalen van je rekeningen? Of misschien is er al sprake van een schuldsituatie, en neem je nu de stap om hulp te zoeken? En woon je in West Maas en Waal?

VraagWijzer West Maas en Waal kan je helpen. Samen met jou kijkt VraagWijzer wat er nodig is om je problemen aan te pakken en op te lossen.

Er kan bijvoorbeeld een maatschappelijk werker worden ingeschakeld. Of VraagWijzer brengt je in contact met PLANgroep, die de schuldhulpverlening voor gemeente West Maas en Waal uitvoert.

VraagWijzer kan je ook helpen met het zelf orde op zaken krijgen. Door bijvoorbeeld met je te kijken naar de adviezen op de website van het NIBUD. Of je bezoekt één van de andere websites met veel informatie over geldzaken en (hulp bij) schulden.

Heb je vragen? Bel met VraagWijzer van West Maas en Waal