Declaratieformulier reiskostenvergoeding

Je kunt reiskosten declareren die te maken hebben met je 'plan van aanpak'. Hier horen ook het intakegesprek, de groepsbijeenkomst Werk & Inkomen, deelname aan sociale activering, deelname aan een werkervaringsplaats en noodzakelijke scholing bij. Je mag al je kilometers declareren. De reiskosten in verband met een proefplaatsing vergoeden we niet.

Kilometervergoeding voor de auto aangepast vanaf 7 juni 2024

De reiskostenvergoeding met de auto bedraagt tot en met 6 juni 2024  € 0,19 per kilometer.
Vanaf 7 juni 2024 wordt dit € 0,23 per kilometer.
LET OP dat je in verband met deze data verschillende declaratieformulieren moet invullen! 

De reisafstand wordt vastgesteld aan de hand van de ANWB-Routeplanner. Er wordt uitgegaan van de kortste reisafstand.

Openbaar vervoer

Dan worden de reiskosten vergoed op basis van de gemaakte OV-kosten. Bij je declaratie voeg je jouw transactieoverzicht OV-chipkaart of het papieren vervoersbewijs toe.

Iedere maand indienen

Dien je reiskosten uiterlijk binnen 3 maanden in. En aan het einde van het jaar, de maanden november en december zo snel mogelijk in januari. Als je het te laat indient, betalen we het niet meer uit. 

Uitbetaling

Werkzaak betaalt de reiskostenvergoeding binnen een week uit. Bij een dienstverband betaalt Werkzaak de reiskostendeclaraties en dienstreizen gelijk met je salaris uit.

Vragen over reiskostenvergoeding? Neem dan contact op met je werkcoach.

LET OP: kies hieronder het juiste declaratieformulier:
 

Declaratieformulier tot en met 6 juni 2024
Declaratieformulier vanaf 7 juni 2024

Stuur je ingevulde formulier naar: info@werkzaakrivierenland.nl