Declaratieformulier reiskostenvergoeding

Je kunt reiskosten declareren die te maken hebben met je 'plan van aanpak'. Alleen voor de workshop ‘Rechten en Plichten’ en je intakegesprek kun je geen reiskostenvergoeding krijgen. 

Reiskosten worden vergoed indien de reisafstand van woonadres naar de plaats van oproeping 7,5 kilometer of meer is. Bij een reisafstand van minder dan 7,5 kilometer worden de reiskostenvergoeding niet vergoed.

De reiskostenvergoeding met de auto bedraagt € 0,19 per kilometer. De reisafstand wordt vastgesteld aan de hand van de ANWB-Routeplanner. Er wordt uitgegaan van de kortste reisafstand.

Maakt je gebruik van het openbaar vervoer?
Dan worden de reiskosten vergoed op basis van de gemaakte OV-kosten. Bij je declaratie voeg je jouw transactieoverzicht OV-chipkaart of het papieren vervoersbewijs toe.

Werkzaak betaalt de reiskostenvergoeding binnen een week uit. Bij een dienstverband betaalt Werkzaak de reiskostendeclaraties en dienstreizen gelijk met je salaris uit.

Vragen over reiskostenvergoeding? Neem dan contact op met je werkcoach.

Download hieronder het formulier:

Het formulier kun je sturen aan: info@werkzaakrivierenland.nl