Declaratieformulier reiskostenvergoeding

Je kunt reiskosten declareren die te maken hebben met je 'plan van aanpak'. Vanaf 1 januari 2023 horen hier ook het intakegesprek en de groepsbijeenkomst Werk & Inkomen bij.

Vanaf 1 januari 2023 mag je ook al je kilometers declareren (dit was voorheen vanaf 7,5 kilometer). 

Kilometervergoeding voor de auto

De reiskostenvergoeding met de auto bedraagt € 0,19 per kilometer. De reisafstand wordt vastgesteld aan de hand van de ANWB-Routeplanner. Er wordt uitgegaan van de kortste reisafstand.

Openbaar vervoer

Dan worden de reiskosten vergoed op basis van de gemaakte OV-kosten. Bij je declaratie voeg je jouw transactieoverzicht OV-chipkaart of het papieren vervoersbewijs toe.

Uitbetaling

Werkzaak betaalt de reiskostenvergoeding binnen een week uit. Bij een dienstverband betaalt Werkzaak de reiskostendeclaraties en dienstreizen gelijk met je salaris uit.

Vragen over reiskostenvergoeding? Neem dan contact op met je werkcoach.

Download hier het declaratieformulier

Stuur je ingevulde formulier naar: info@werkzaakrivierenland.nl