Declaratieformulier Loonkostensubsidie

Loonkostensubsidie declareren

Per 1 juli 2023 is er een nieuw proces voor loonkostensubsidie in voor medewerkers die vallen onder de Participatiewet

Sociale Werkvoorziening (SW) wel via dit formulier declareren

Als jouw medewerker valt onder de Sociale Werkvoorziening (SW) blijft het oude proces ook na 1 juli 2022 nog van toepassing. We werken eraan om de SW medewerkers ook mee te nemen in de nieuwe werkwijze. Onze planning is om het in het tweede kwartaal van 2023 gereed te hebben. Uiteraard informeren we je als het zover is.  

Heb je vragen? Mail naar: werkgevers@werkzaakrivierenland.nl 

Download hieronder het formulier:

Mail het formulier met de loonstroken van de medewerker aan Werkzaak: crediteuren@werkzaakrivierenland.nl 

Lees hier meer over wat loonkostensubsidie is.