Loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking

Loonkostensubsidie

Wat is loonkostensubsidie?

Wanneer je als werkgever een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst neemt, kun je mogelijk aanspraak maken op loonkostensubsidie (LKS). Dit geeft jou de financiële ruimte om iemand in dienst te nemen die, door zijn beperking, minder dan 80-100 % inzetbaar is. Als werkgever betaal je dan alleen voor iemands ‘loonwaarde’ doordat je de LKS via Werkzaak Rivierenland ontvangt. De loonwaarde is de daadwerkelijke arbeidsproductiviteit (uitgedrukt in een percentage) van het werk dat een medewerker kan verrichten. 

Hoe werkt het?

  • Loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand in dienst nemen die door een ziekte of handicap een arbeidsbeperking heeft. Het gaat om medewerkers die door hun arbeidsbeperking een structureel lagere productiviteit hebben.
  • Voordat je een dienstverband aanbiedt kun je als werkgever loonkostensubsidie aanvragen voor een medewerker die minder dan het wettelijk minimumloon kan verdienen.
  • Een loonwaarde-deskundige stelt op de werkplek de loonwaarde van de medewerker vast.
  • De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en het minimumloon. Het is bedoeld voor medewerkers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen.
  • Je vraagt de loonkostensubsidie aan bij de Werkzaak. 
  • Loonkosten boven het wettelijk minimumloon zijn voor rekening van de werkgever.
  • Loonkostensubsidie is nooit meer dan 70% van het wettelijk minimumloon.

Hoe vraag je loonkostensubsidie aan?

 

Contact met Werkzaak

Werkzaak informeert je door persoonlijk contact met onze adviseurs over de verschillende typen loonkostensubsidie. Je kunt de aanvraag indienen via het aanvraagformulier loonkostensubsidie of, als je al bij ons bekend bent via je Compas Cloud account.  

pijl

Aanvraag

Werkzaak heeft bepaalde gegevens van je nodig om onder meer de duur en de hoogte van de subsidie vast te stellen. Jij als werkgever levert de arbeidsovereenkomst en overige noodzakelijke informatie aan. Werkzaak neemt vervolgens de aanvraag in behandeling. 

Als je nog niet bij ons bekend bent maakt Werkzaak na het invullen van je aanvraagformulier een Compas Cloud account voor je aan. Compas Cloud is het digitale punt waarop je alles rondom loonkostensubsidie kunt regelen en terugvinden.

pijl

Start van de medewerker

De medewerker start met werken. Tijdens de eerste maanden totdat de loonwaarde is gemeten ontvangt de werkgever van Werkzaak forfaitaire loonkostensubsidie. Het percentage van forfaitaire loonkostensubsidie is altijd 50 procent.

pijl

Bezoek loonwaarde-deskundige

In overleg met Werkzaak komt een loonwaarde-deskundige langs om de loonwaarde van de medewerker te meten. Het rapport met de loonwaarde wordt besproken tijdens een gesprek met jou, Werkzaak en de medewerker. Na dit gesprek ontvang je een schriftelijk besluit over de subsidieaanvraag (beschikking).

pijl

Uitbetaling

Bij een positief besluit ontvang je automatisch maandelijks de subsidie. Dit geldt alleen voor medewerkers die vallen onder de Participatiewet. Wanneer deze medewerker een contract heeft met variabele uren, moet je maandelijks de loonstroken bij Werkzaak aanleveren via Compas Cloud. Heb je nog recht op loonkostensubsidie over de periode vóór 1 juli 2022? Hiervoor geldt nog de oude regeling. Lever daarvoor een declaratieformulier bij ons aan.

Voor medewerkers die vallen onder de Sociale Werkvoorziening (SW) is het oude proces van maandelijks declareren nog van kracht. We werken eraan om de SW medewerkers ook zo snel mogelijk mee te nemen in de nieuwe werkwijze.

streep

Andere regelingen en voorzieningen

Als je voor een medewerker loonkostensubsidie ontvangt, zijn mogelijk ook andere regelingen interessant.

Als je hier meer over wilt weten, klik dan op de naam van de regeling of neem contact op met onze adviseurs om te bespreken welke regeling of voorziening voor jou van toepassing is.

Proefplaatsing

Na toestemming van Werkzaak werkt de werknemer maximaal 2 maanden met behoud van uitkering. Je kunt dan bekijken of iemand geschikt is voor de functie.

No-riskpolis

Voor veel mensen met een beperking geldt automatisch de no-riskpolis als zij gaan werken. Als een medewerker (tijdelijk) uitvalt en er is een no-riskpolis, het UWV betaalt jou als werkgever een Ziektewetuitkering.

Aanpassing werkplek

Voor een werknemer met een ziekte of handicap kunt u een vergoeding aanvragen voor eventuele kosten voor aanpassingen op de werkplek of hulpmiddelen.

Loonkostenvoordeel

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers. Binnen 3 maanden na aanvang dienstverband moet een doelgroepverklaring worden aangevraagd. De termijn voor de tegemoetkoming is max. 3 jaar.

Lage-inkomensvoordeel

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon.

Heb je vragen of wil je hulp rond loonkostensubsidie of andere regelingen of voorzieningen?

Succesverhalen

Successverhalen