Loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking

afbeelding man achter bureau in productieruimte

Wat is loonkostensubsidie?

Wanneer je als werkgever een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst neemt, kun je mogelijk aanspraak maken op loonkostensubsidie (LKS). Dit geeft jou de financiële ruimte om iemand in dienst te nemen die, door zijn beperking minder dan 80-100 % productief is. Als werkgever betaal je dan alleen voor iemands ‘loonwaarde’ doordat je de loonkostensubsidie (LKS) via Werkzaak Rivierenland ontvangt. De loonwaarde is de daadwerkelijke arbeidsproductiviteit (uitgedrukt in een percentage) van het werk dat een medewerker kan verrichten. 

Hoe werkt het?

 • Loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand in dienst nemen of minder dan 6 maanden in dienst hebben, die door een ziekte of handicap een arbeidsbeperking heeft. Het gaat om medewerkers die door hun arbeidsbeperking een structureel lagere productiviteit hebben.
 • Ook een werknemer kan jou als werkgever vragen loonkostensubsidie aan te vragen.
 • Voordat je een dienstverband aanbiedt of binnen 6 maanden, kun je als werkgever loonkostensubsidie aanvragen voor een medewerker die minder dan het wettelijk minimumloon kan verdienen.
 • Een loonwaarde-deskundige stelt op de werkplek de loonwaarde van de medewerker vast.
 • De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en het minimumloon. Het is bedoeld voor medewerkers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen plus mensen die van voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PRO) komen en Nuggers.
 • Je vraagt de loonkostensubsidie aan bij Werkzaak. 
 • Loonkostensubsidie is nooit meer dan 70% van het wettelijk minimumloon.
 • Loonkosten boven het wettelijk minimumloon zijn voor rekening van de werkgever.

Wanneer kun je het aanvragen? 

 • De werknemer woont in een gemeente die valt onder Werkzaak Rivierenland.
 • De werknemer heeft geen Wajong-uitkering van het UWV
 • De werknemer is nog niet of minder dan 6 maanden in dienst
 • Één van deze twee situaties van toepassing is:
  1. De werknemer nam 6 maanden voor de dienstbetrekking deel aan voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PRO) of een MBO entree-opleiding,
  2. De werknemer viel 6 maanden voor de dienstbetrekking onder de doelgroep van de Participatiewet (Dit houdt in dat hij of zij een uitkering had op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Algemene nabestaandenwet, of –uitkeringsgerechtigd was, of niet-uitkeringsgerechtigd was (Nugger) met registratie als werkzoekende bij het UWV.)

Je kunt zelf de loonkostensubsidie berekenen via dit handige rekentool.

Hoe vraag je loonkostensubsidie aan?

Contact met Werkzaak

Werkzaak informeert je door persoonlijk contact met onze adviseurs over de verschillende typen loonkostensubsidie. Je kunt de aanvraag indienen via het aanvraagformulier loonkostensubsidie of, als je al bij ons bekend bent via je Compas Cloud account.  

pijl

Aanvraag

Werkzaak heeft bepaalde gegevens van je nodig om onder meer de duur en de hoogte van de subsidie vast te stellen. Jij als werkgever levert de arbeidsovereenkomst en overige noodzakelijke informatie aan. Werkzaak neemt vervolgens de aanvraag in behandeling. 

Als je nog niet bij ons bekend bent maakt Werkzaak na het invullen van je aanvraagformulier een Compas Cloud account voor je aan. Compas Cloud is het digitale punt waarop je alles rondom loonkostensubsidie kunt regelen en terugvinden.

pijl

Start van de medewerker, of medewerker is al gestart

Als de medewerker nog moet starten met werken ontvangt de werkgever tijdens de eerste maanden totdat de loonwaarde is gemeten van Werkzaak forfaitaire loonkostensubsidie. Het percentage van forfaitaire loonkostensubsidie is altijd 50 procent.

Als de medewerker al gestart is met werken, ontvangt de werkgever nadat de loonwaarde is gemeten, de loonkostensubsidie van Werkzaak. 

pijl

Bezoek loonwaarde-deskundige

In overleg met Werkzaak komt een loonwaarde-deskundige langs om de loonwaarde van de medewerker te meten. Het rapport met de loonwaarde wordt besproken tijdens een gesprek met jou, Werkzaak en de medewerker. Na dit gesprek ontvang je een schriftelijk besluit over de subsidieaanvraag (beschikking).

pijl

Uitbetaling

Bij een positief besluit ontvang je automatisch maandelijks de subsidie. Dit geldt alleen voor medewerkers die vallen onder de Participatiewet. Wanneer deze medewerker een contract heeft met variabele uren, moet je maandelijks de loonstroken bij Werkzaak aanleveren via Compas Cloud. Heb je nog recht op loonkostensubsidie over de periode vóór 1 juli 2022? Hiervoor geldt nog de oude regeling. Lever daarvoor een declaratieformulier bij ons aan.

Voor medewerkers die vallen onder de Sociale Werkvoorziening (SW) is het oude proces van maandelijks declareren nog van kracht. We werken eraan om de SW medewerkers ook zo snel mogelijk mee te nemen in de nieuwe werkwijze.

streep

Verhuizing werknemer doorgeven

Verhuist een werknemer naar een gemeente die onder Werkzaak valt zodat wij de loonkostensubsidie aan de werkgever moeten overnemen? Bekijk dan hier de checklist van wat wij nodig hebben van jouw gemeente of uitvoeringsorganisatie. 

Andere regelingen en voorzieningen

Als je voor een medewerker loonkostensubsidie ontvangt, zijn mogelijk ook andere regelingen interessant.

Als je hier meer over wilt weten, klik dan op de naam van de regeling of neem contact op met onze adviseurs om te bespreken welke regeling of voorziening voor jou van toepassing is.

Proefplaatsing

Na toestemming van Werkzaak werkt de werknemer maximaal 2 maanden met behoud van uitkering. Je kunt dan bekijken of iemand geschikt is voor de functie.

No-riskpolis

Voor veel mensen met een beperking geldt automatisch de no-riskpolis als zij gaan werken. Als een medewerker (tijdelijk) uitvalt en er is een no-riskpolis, het UWV betaalt jou als werkgever een Ziektewetuitkering.

Aanpassing werkplek

Voor een werknemer met een ziekte of handicap kunt u een vergoeding aanvragen voor eventuele kosten voor aanpassingen op de werkplek of hulpmiddelen.

Loonkostenvoordeel

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers. Binnen 3 maanden na aanvang dienstverband moet een doelgroepverklaring worden aangevraagd. De termijn voor de tegemoetkoming is max. 3 jaar.

Lage-inkomensvoordeel

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon.

Heb je vragen of wil je hulp rond loonkostensubsidie of andere regelingen of voorzieningen?

Succesverhalen

Successverhalen
Nieuwsbrief voor werkgevers ontvangen?

Wil je de twee-maandelijkse nieuwsbrief ontvangen over o.a. sociaal ondernemen, technologie voor inclusie, omgaan met cultuurverschillen en nog veel meer?