Checklist gegevens-overdracht Loonkostensubsidie

Overdragen werknemer door verhuizing

Wil je als gemeente een werknemer waarvoor je loonkostensubsidie (LKS) aan de werkgever betaalt aan Werkzaak Rivierenland overdragen?  

Wij hebben deze gegevens van je nodig: 

  1. Persoonsgegevens werknemer (BSN, naam, adres)
  2. Arbeidscontract werknemer, met apart de duur van het arbeidscontract vermelden en het aantal uren dat de medewerker werkt.
  3. Getekende beschikking toekenning LKS
  4. Loonwaarderapportage, met de afloopdatum apart genoemd
  5. Laatste verslag Werkcoach (indien aanwezig)
  6. Gegevens van de accountmanager of consulent van jouw gemeente of uitvoeringsorganisatie (naam, telefoon, email)
  7. Gegevens van de werkcoach van jouw gemeente (naam, telefoon, email)
  8. Gegevens werkgever en contactpersoon werkgever (naam bedrijf, adres bedrijf, contactpersoon werkgever, emailadres contactpersoon, KVK nummer en Bankgegevens)
  9. Brief aan werkgever dat het overgedragen gaat worden (indien aanwezig)
  10. Overzicht van eventuele extra voorzieningen zoals jobcoach/werkbegeleider, een vervoersvoorziening en/of andere voorzieningen op de werkplek of vergoedingen.

Versturen en vragen

Mail deze gegevens versleuteld naar: werkgevers@werkzaakrivierenland.nl Ook jouw vragen kunnen naar dit mailadres.