Advies en informatie

Deel deze pagina:

Elke personeelsvraag begint met een goed advies. Zoekt u personeel en wilt u invulling geven aan sociaal ondernemen? Heeft u interesse in een leerwerktraject of bent u benieuwd naar de subsidies voor werkzoekenden die graag willen werken? WerkgeversServicepunt Werkzaak Rivierenland werkt met veel verschillende werkgevers uit de regio. Onze ervaren adviseurs staan voor u klaar.

 • Onderwerpen bij aanname

  Onderwerpen waar we over kunnen adviseren bij het aannemen van talent zijn onder andere:   

  Neem contact op met een adviseur voor advies op maat! Wij kunnen u ook adviseren door een presentatie, training of workshop bij u op de werkvloer te geven.

  HRM vraagstukken

  Personeel en organisatie is een belangrijk onderdeel binnen een bedrijf. Uw accountmanager kan u adviseren over:

  • Ziekteverzuim
  • Functionerings- en beoordelingsgesprekken
  • Ontslag
  • Faillissement
  • ARBO
  • Naleving CAO
  • Competentiebeleid
  • Diversiteitsbeleid

  Werving en selectie

  Het juiste personeel op de juiste plaats en de talenten van uw medewerkers optimaal benutten. Maar hoe doet u dat?

  • Werkzaak kan u de werving - en selectieprocedure kosteloos uit handen nemen. We komen graag bij u langs om uw behoeften te inventariseren en te bespreken op welke wijze u de procedure het beste kunt inzetten. Onze adviseur bespreekt de mogelijkheden zoals werving via het UWV,  de gemeente of andere instanties. In overleg bepalen we welke kanalen we kunnen inzetten en welke vervolgstappen u kunt nemen.
  • Ook kunnen we u direct in contact brengen met geschikte kandidaten die u zelf kunt benaderen voor uw vacature.
  • Heeft u meerdere vacatures binnen uw bedrijf ? Dan bekijken we met u of het mogelijk is om een wervingscampagne op te zetten.

  Opleiding en scholing

  De snel veranderende technologische en economische omstandigheden maken het soms lastig om uw positie te behouden of te versterken. Snel inspelen op deze veranderingen is dan nodig. De kwaliteit en het opleidingsniveau van uw medewerkers spelen hierbij een cruciale rol. Door uw medewerkers scholing aan te bieden kunt u de concurrentiekracht, arbeidsproductiviteit en het innovatievermogen van uw bedrijf verbeteren. In nauwe samenwerking met Servicepunt Leren en Werken Rivierenland kunnen wij u ondersteunen met het opzetten van op maat gemaakt plan voor een professioneel opleidingsbeleid.

  Subsidiemogelijkheden

  Uit de praktijk blijkt dat werkgevers niet altijd op de hoogte zijn van alle subsidievormen om werkgevers te stimuleren of te belonen. Dat is jammer want hierdoor kunt u financiële voordelen mislopen.

  Wij kunnen u adviseren over subsidies, maar ook wijzen op handige tools.

  • www.werk.nl
   met informatie over subsidies en regelingen die u als werkgever kunt inzetten bij het aannemen van nieuwe medewerkers.
  • www.subsidiecalculator.nl
   deze online subsidiecalculator presenteert regelingen en subsidies voor een nieuwe of pas in dienst getreden medewerker. Naast de hoogte van de bedragen geeft de calculator achtergrondinformatie over de subsidies en regelingen en de te ondernemen acties. Deze site linkt door naar organisaties waar u de subsidie of regeling kunt aanvragen.
  • Regelhulp Premiekorting
   met deze tool kunt u als werkgever snel en makkelijk bepalen of u recht hebt op premiekortingen als u iemand in dienst neemt met een afstand tot de arbeidsmarkt.

  Arbeidsmarktinformatie

  Hoe ontwikkelt de regionale arbeidsmarkt zich en wat zijn de kansen voor werkzoekenden? En wat betekent dit voor het arbeidsmarktbeleid? Door intensief samen te werken met UWV zijn onze accountmanagers goed geïnformeerd over de actuele arbeidsmarktinformatie en kunnen zij u ook op dit vlak met een goed advies terzijde staan.

  UWV publiceert diverse producten die inzicht geven in ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Op www.werk.nl van het UWV vindt u de meest actuele arbeidsmarktinformatie.

 Naar boven