Kennis delen

Deel deze pagina:

Ontdek samen met uw Werkzaak-adviseur welke slimme personeelsoplossingen bij uw bedrijf passen. Dan hoort u vanzelf welke subsidiemogelijkheden daarbij horen. Onze adviseurs weten precies welke regelingen en subsidies interessant zijn voor u.

 • Met een proefplaatsing kunt u ervaren of er sprake is van een goede match.
 • Loonkostensubsidie scheelt in de loonkosten van nieuwe medewerkers.
 • Een jobcoach kan een medewerker met een arbeidsbeperking op de werkvloer begeleiden. Dit scheelt u tijd en verkleint de kans op uitval.
 • De no-riskpolis verzekert personeel met een arbeidsbeperking tegen uitval door ziekte. Zo loopt u minder risico.
 • Workshop volgen

  We hebben een aantal interessante workshops voor u ontwikkeld. De workshops kunnen ook op uw bedrijfslocatie plaatsvinden. U kunt ook uw (netwerk)partners uitnodigen om deel te nemen. Schrijf u direct in voor een workshop of vraag naar de mogelijkheden

  Voorbeeld van een workshop:

  Flexibele schil en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) dat gaat (niet) samen.

  Voor elke organisatie is de verhouding tussen de flexibele schil en vaste kern personeel verschillend. De organisatie van de toekomst moet in staat zijn om de vaste kern medewerkers zo flexibel mogelijk te maken en de flexibele schil zo veel mogelijk aan zich te binden. Kan dit samen met een MVO-beleid op het onderdeel People? En maakt het uw organisatie wendbaarder?

  Tijdens deze workshops wordt u uitgedaagd om na te denken over hoe u uw flexibele personeelsschil inricht. Waar zit uw behoefte en kunt u deze behoefte invullen met werknemers die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben?

  Mentorwijs

  De afgelopen jaren hebben we veel positieve ervaring opgedaan met de training Mentorwijs. Inmiddels zijn ruim honderd leidinggevenden van diverse bedrijven uit de regio u voorgegaan. Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereiding van een nieuw programma voor de training Mentorwijs. Deze bestaat uit vijf bijeenkomsten inclusief een intake. Hiermee willen we nog beter aansluiten bij uw wens en leervraag als werkgever.

  Op hoofdlijnen komen de volgende onderwerpen aan bod:
  - Voorbereidingen voor de komst van een nieuwe medewerker
  - Communicatie en stijlen van leidinggeven
  - Observeren en competenties
  - Weerstand en feedback
  - Psychische beperkingen

  Tijd
  We starten om 17:00 uur met een maaltijd.De training is van 17:30 – 20:00 uur.
  Locatie: Werkzaak Rivierenland, Poppenbouwing 18 Geldermalsen.

  Meer informatie over Mentorwijs

 • Actuele onderwerpen

  Wet Werk en Zekerheid

  Sinds 1 januari 2015 zijn de regels voor werk, ontslag en WW veranderd door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor u als werkgever:

  • Andere regels voor proeftijd
  • Geen concurrentiebeding in tijdelijk contract
  • Uitzendbeding beperkt verlengen
  • Aanzegplicht: wel of geen verlenging contract
  • Oproepkrachten en nul-urencontracten: loon doorbetalen
  • Bescherming bij ontslag voor payrollwerknemers

  Veranderingen per 1 juli 2015 voor werkgevers:

  • Eerder recht op vast contract
  • Transitievergoeding bij ontslag
  • Duidelijke ontslagroute
  • Ontslag in de sector Overheid en Onderwijs

  Meer informatie

  Banenafspraak: U doet toch ook mee?

  Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de Banenafspraak. Samen zetten we ons hiervoor in omdat we willen dat iedereen in Nederland mee kan doen. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid. In Nederland zijn 360.000 ondernemers. Samen gaan we voor de 100.000 banen. U toch ook?

  Aantal banen per jaar

  De Banenafspraak gaat uit van de volgende planning voor het creëren van de banen :

  •  6.000 banen in 2015
  •  8.000 banen in 2016
  •  9.000 banen per jaar vanaf 2017
  •  100.000 banen in totaal in 2026

  Mensen vinden

  In de Banenafspraak geven we kansen aan:

  • mensen die onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig 100 procent van het minimumloon kunnen verdienen;
  • mensen met een Wsw-indicatie;
  • Wajongers met arbeidsvermogen;
  • mensen met een WIW- of ID-baan.

  De mensen om wie het gaat, staan in het doelgroepregister. Het UWV beheert dit register. U kunt bij hen navragen of een kandidaat in dit register staat. Bij ‘Hoe vind ik een geschikte kandidaat’ vindt u organisaties die u hierbij kunnen helpen.

  Wat levert het mijn onderneming op?

  Werken met mensen met een arbeidsbeperking is een verrijking van uw organisatie:

  • Door een bepaald takenpakket te geven aan mensen met een arbeidsbeperking (jobcarving), hebben bestaande medewerkers meer tijd voor bijvoorbeeld acquisitie, research & development en klantcontact.
  • Steeds meer aanbestedingen, zeker van overheden, vragen om social return on investment.
  • Er zijn verschillende ondersteuningsmiddelen, zowel financiële tegemoetkomingen als begeleiding in natura.
  • U kunt een medewerker specifiek voor uw bedrijf opleiden en heeft dan een loyale werknemer die voor u door het vuur gaat.

  Regelingenoverzicht van de Banenafspraak

  Alles over de Banenafspraak

  In 8 stappen

  Arbeidsmarktinformatie

  De arbeidsmarkt is continu in beweging. Is er veel vraag naar personeel in uw branche? Welke talenten zijn er beschikbaar in uw regio?

  Vraag uw accountmanager van Werkzaak Rivierenland naar de trends en ontwikkelingen in de regio Rivierenland.

  UWV werkt de ontwikkelingen op de (regionale) arbeidsmarkt uit in grafieken en cijfers. U krijgt informatie over de vraag (vacatures) en aanbod (talenten met een WW-uitkering) en over de verhouding tussen vraag en aanbod (spanningsindicator): Werk.nl

  Blijf op de hoogte van de meest recente (regionale) arbeidsmarktcijfers en publicaties via: Werk.nl

  Bron: UWV.nl

 • Veelgestelde vragen

  1. Het doelgroepregister, wat is dat?
   Kijk op www.uwv.nl

  2. Wat is het Regionaal Werkbedrijf Rivierenland (RWR)?

   Het Regionaal Werkbedrijf Rivierenland (RWR) is opgericht om de banenafspraak een succes te laten zijn in de regio Rivierenland. Het RWR is een bestuurlijk platform dat is ingesteld op grond van de P-Wet (Particiaptiewet). Het RWR is een netwerkorganisatie, waarin bedrijfsleven, gemeenten, UWV, onderwijs en (werknemers)bonden verenigd zijn. Op 28 mei 2015 is het samenwerkingsconvenant 'regionaal Werkbedrijf Rivierenland' gesloten. De afspraken die in het Regionaal Werkbedrijf Rivierenland gemaakt worden, zijn qua uitvoering vanaf 1 januari 2016 de verantwoordelijkheid van Werkzaak Rivierenland samen met werkgevers en UWV.
    

  3. Wanneer telt iemand mee voor de banenafspraak?
   Kijk op www.uwv.nl

  4. Welke ondersteuning kan ik krijgen?
   Kijk op www.uwv.nl
 Naar boven