Statushouders: samen werken aan inclusie en inburgeren in Rivierenland

Afbeelding statushouders achter naaimachines

Met veel enthousiasme en betrokkenheid zijn er dit jaar weer stappen gezet om statushouders naar onderwijs, werk of een combinatie daarvan te leiden en beter te laten participeren.

Wij hebben er een mooi online magazine van gemaakt met veel verhalen van onze professionals, samenwerkingspartners en de statushouders zelf.

In dit online magazine lees je over:

  • Hoe Werkzaak werelden bij elkaar brengt
  • Onze voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering
  • Succesvolle projecten rond empowerment van vrouwen, vaktaal leren, vergroten slagingskans voor heftruckcertificaat en meer...
  • Ervaringen van vluchtelingen
  • Wat Werkzaak heeft bereikt
Wil jij ook invulling geven aan inclusief werkgeverschap? Onze adviseurs helpen je graag!

Succesverhalen

Successverhalen