Ondersteuning bij jouw werk

Man werkt met robotarm

Welke ondersteuning in je baan kun je van Werkzaak Rivierenland krijgen?

Door een ziekte of beperking is het soms lastig om een baan te vinden. Bijvoorbeeld omdat je daardoor minder snel kunt werken. Of omdat je extra ondersteuning nodig hebt.

Werkzaak Rivierenland wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De werkgever kan hiervoor subsidie aanvragen bij Werkzaak, de zogenaamde loonkostensubsidie. Daarnaast kan de werkgever ook andere vergoedingen of hulpmiddelen aanvragen.

Wanneer kan je werkgever loonkostensubsidie of andere ondersteuning aanvragen?

Een werkgever kan loonkostensubsidie krijgen voor medewerkers die in het doelgroepregister staan. Het doelgroepregister is een landelijke lijst van UWV van mensen met een arbeidsbeperking.

Wel of niet zichtbaar in doelgroepregister?
Werkgevers en Werkzaak kunnen opzoeken of je in het register staat.

  • Vind je het goed dat ze in het doelgroepregister je naam kunnen zien? Dan hoef je niets te doen.
  • Wil je niet dat werkgevers of Werkzaak je kunnen vinden in het doelgroepregister? Ga dan op de website www.uwv.nl naar ‘Mijn UWV’. Log daar in met je DigiD en vink dan de volgende optie aan: ‘niet zichtbaar in doelgroepregister’.

Hoe vraagt een werkgever loonkostensubsidie aan?

Stap 1 – Aan het werk

Als je ergens gaat werken, begin je meestal met een proefperiode. Zo kan de werkgever zien of het werk bij je past.

Stap 2 – Aanvraag subsidie

Wil je werkgever graag dat je blijft en krijg je een contract? De werkgever kan dan loonkostensubsidie aanvragen bij Werkzaak. Voor deze aanvraag geeft de werkgever informatie over jou aan Werkzaak.

Stap 3 – Onderzoek 

Er komt iemand langs om te onderzoeken hoe goed jij je werk kunt doen. Deze onderzoeker bepaalt je ‘loonwaarde’. Je loonwaarde is een ander woord voor hoe je werkt, hoe snel je werkt en hoeveel dagen per week je kunt werken.

Stap 4 - Gesprek met Werkzaak

Iemand van Werkzaak komt langs op je werk. Samen met je werkgever bespreken jullie de uitkomst van het onderzoek.

Welke mogelijkheden zijn er voor extra ondersteuning van Werkzaak?

Als je in het doelgroepregister staat, kan je werkgever naast loonkostensubsidie ook andere vormen van ondersteuning aanvragen bij Werkzaak. 

Ondersteuning bij je werk 

Moet je werkplek worden aangepast? Dan kan je werkgever een vergoeding aanvragen. Bijvoorbeeld voor de kosten van een aangepaste bureaustoel, speciale schoenen of een brailleleesregel.

Vergoedingen werkgever 

Je werkgever kan een aantal vergoedingen aanvragen als hij iemand in dienst neemt die in het doelgroepregister staat:

  • De werkgever kan een extra verzekering aanvragen. Met deze no-riskpolis krijgt je werkgever een vergoeding voor de uren dat je ziek bent.
  • Werkgevers kunnen jaarlijks geld krijgen voor medewerkers met een laag salaris. Dit is het lage-inkomensvoordeel.
  • Werkgevers kunnen jaarlijks geld krijgen als ze medewerkers in dienst nemen die moeilijk aan het werk komen. Dit is het loonkostenvoordeel.