Loonwaarde bepalen

afbeelding senior op kantoor achter laptop

Hoe bepaalt Werkzaak Rivierenland de loonwaarde?

Als de productiviteit van een medewerker lager ligt dan een gemiddelde werknemer kun je als werkgever hiervoor een compensatie krijgen in de vorm van loonkostensubsidie. Je krijgt dan een percentage van het uurloon vergoed.

De hoogte van de loonkostensubsidie wordt vastgesteld door een onafhankelijke loonwaardedeskundige. Deze doet een loonwaardemeting.

Wat is de loonwaarde?

De loonwaarde is de arbeidsproductiviteit van een medewerker in een bepaalde functie, uitgedrukt in een percentage. Dit percentage wordt vastgesteld door een loonwaardedeskundige.

Hoe ziet een loonwaardemeting eruit?

Bij een loonwaardemeting bepaalt de loonwaardedeskundige wat de arbeidsprestatie van een medewerker binnen een bepaalde functie is op basis van de elementen werktempo, kwaliteit en netto werktijd.

  • Werktempo
    Onder tempo verstaan we het (gemiddeld) aantal geproduceerde eenheden of diensten per uur, over een relevante periode, in vergelijking met het gangbare (normfunctie) aantal geproduceerde eenheden of diensten in dezelfde tijd. Tempo wordt uitgedrukt in een percentage van de output van de normfunctie.
  • Kwaliteit
    Bij kwaliteit gaat het over het (gemiddeld) aantal geproduceerde eenheden dat direct bruikbaar is en voldoet aan de gestelde kwaliteit, over een relevante periode, in vergelijking met de gangbare kwaliteit.
  • Netto werktijd
    Netto werktijd is de tijd die de werknemer feitelijk besteedt aan het maken van goederen of het verrichten van diensten, dus aan het uitvoeren van zijn hoofdtaken. Het gaat om de netto productietijd van de werknemer ten opzichte van de reguliere, vergelijkbare medewerker.

Bij de loonwaardemeting wordt dus de arbeidsprestatie van de medewerker waarvoor we de loonwaardemeting uitvoeren afgezet tegen de prestatie van de reguliere kracht in een soortgelijke functie. Deze laatste heet de normfunctie.  

Daarna wordt het percentage vastgesteld van de verminderde productiviteit van de medewerker. Hierbij maakt de loonwaardedeskundige gebruik van een taak-urenanalyse. Hierin worden per hoofdtaak binnen de functie de percentages afgewogen als basis voor het vaststellen van het totale loonwaardepercentage.

Het rapport met de loonwaarde wordt vervolgens met jou als werkgever en de medewerker besproken. Na dit gesprek ontvang je een schriftelijk besluit over de subsidieaanvraag (beschikking).

Hoe vraag je een loonwaardemeting aan?

1.  Via een aanvraag loonkostensubsidie

Wanneer je als werkgever een medewerker in dienst neemt met een arbeidsbeperking kun je bij Werkzaak Rivierenland een aanvraag doen voor loonkostensubsidie. Aan de hand van deze aanvraag komt een loonwaarde-deskundige automatisch een loonwaardemeting uitvoeren.

Als je al bekend bent bij ons en een Compas Cloud account hebt, kun je daar de aanvraag voor loonkostensubsidie indienen. Ben je nog niet bekend bij ons? Vraag dan de loonkostensubsidie aan via dit formulier.

2.  Via een aanvraag herhaalmeting

Wanneer je een medewerker in dienst hebt waarbij de loonwaardemeting afloopt, kun je via jouw Compas Cloud account een nieuwe loonwaardemeting aanvragen zodat de loonkostensubsidie kan blijven doorlopen.

Heb je vragen of wil je hulp rond loonkostensubsidie of andere regelingen of voorzieningen?
Nieuwsbrief voor werkgevers ontvangen?

Wil je de twee-maandelijkse nieuwsbrief ontvangen over o.a. sociaal ondernemen, technologie voor inclusie, omgaan met cultuurverschillen en nog veel meer?