Ik heb een medewerker waarvoor ik loonkostensubsidie ontvang van Werkzaak

In Compas Cloud kun je:

1. Jouw betalingen inzien

Onder ‘Mijn Facturen’ in Compas Cloud kun je jouw loonkostensubsidie betalingen terugvinden en inzien.

2. Een wijzigingen doorgeven

Verandert er iets in de arbeidsovereenkomst van jouw medewerker? Geef deze wijziging dan door aan Werkzaak voor de loonkostensubsidie. Bijvoorbeeld een urenwijziging, functiewijziging of een verlenging of beëindiging van een contract. Bekijk hier de handleiding voor het doorgeven van wijzigingen.

3. Een loonstrook indienen

Werkt jouw medewerker variabele uren? Dien dan maandelijks bij Compas Cloud een loonstrook in voor de correcte uitbetaling van de loonkostensubsidie. Bij een medewerker met een contract met vaste uren is dit niet nodig. Bekijk in de video hoe je dit doet:

4. Een loonwaardemeting aanvragen

Loopt de loonwaardemeting van jouw medewerker af? Vraag dan via Compas Cloud een nieuwe meting aan zodat de loonkostensubsidie kan blijven doorlopen. Bekijk in de video hoe je dit doet:

Heb je vragen of wil je hulp rond loonkostensubsidie of andere regelingen of voorzieningen?