Interessante weblinks

Algemeen

Informatie sociale zekerheid     

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage - alimentatie         

Nationaal Instituut Budgetvoorlichting

Overheid.nl

Rechtwijzer 

Startpunt geldzaken

Belastingdienst

Inkomen

Informatie over bijstand

Recht op bijstand

Recht op minima voorzieningen

Nationaal instituut budgetvoorlichting

Schuldsanering; Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)

Sociale Verzekeringsbank; voert sociale verzekeringen uit        

Belastingdienst

Gemeenten die samenwerken in Werkzaak Rivierenland

Gemeente Buren

Gemeente Culemborg

Gemeente Maasdriel

Gemeente Neder-Betuwe

Gemeente Tiel 

Gemeente West-Betuwe

Gemeente West Maas en Waal

Gemeente Zaltbommel

Werk zoeken

UWV particulieren

Werk.nl - UWV Werkzoekenden

Leren

Leerwerkloket Rivierenland

Werkgevers

WerkgeversServicepunt Werkzaak Rivierenland

UWV Werkgevers

Werk.nl - UWV Werkgevers

Op naar de 100.000 banen; banenafspraak en participatiewet

Greenport Gelderland - netwerkorganisatie tuinbouwbedrijven Duurzaam doen!

Kandidatenverkenner Banenafspraak UWV

Initiatieven waarin Werkzaak participeert en mee samenwerkt

Cirtex

UWV Werkgevers

Regionaal Werkbedrijf & Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Rivierenland (RW POA)

Prestatieladder Socialer Ondernemen Nederland (PSO)

ROC Rivor

Regionale Mobiliteitsteam Rivierenland (RMT)

Werkgeversservicepunt Werkzaak Rivierenland

Leerwerkloket Rivierenland

Greenport Gelderland

In de logistiek Rivierenland

Rivierenland Logistic Valley

Fruitdelta Rivierenland

Regio Rivierenland

Cedris (landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt)

Divosa (vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein)

SBCM (Kenniscentrum en Arbeidsmarkt- & Opleidingsfonds voor de sociale werkgelegenheid)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid