Mensen met een psychische kwetsbaarheid succesvol aan het werk

afbeelding: Man bij lopendeband

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het starten met betaalde arbeid grote positieve effecten heeft op de mentale gezondheid. Werkgevers zijn huiverig om mensen met een psychische kwetsbaarheid aan te nemen. Maar als je hen een kans geeft verbetert hun situatie snel. 

Door onze methode 'Individuele Plaatsing en Steun (IPS)' kunnen veel mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk. De werkgevers die hier aan meewerken krijgen zelf ook advies.  

Psychische kwetsbaarheid een stigma?

Naast dat veel werkgevers huiverig zijn ervaren 90% van de mensen met een psychische kwetsbaarheid dit ook zelf als een stigma. Bij hen leidt dit vaak tot verlies van motivatie en zelfvertrouwen bij het vinden van (betaald) werk. Tijd om hier iets aan te doen!

Wetenschappelijk onderzocht: mensen worden beter van werk

Hoogleraar Lex Burdorf liet in zijn onderzoek zien dat bij cliënten met een ernstig psychische aandoening die meer dan 32 uur gingen werken de mentale gezondheid met 36% toenam en de mate van geluk met 47% over een periode van 2 jaar. Werk biedt hen structuur, sociale contacten en draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde. Het verbetert de psychische en fysieke gezondheid. Het vergroot de controle over het eigen leven en de zelfwaardering waardoor ze ook beter presteren. 

Project Sterk door werk (met IPS methode) is succesvol

Met dit wetenschappelijke inzicht zocht Werkzaak het afgelopen jaar de samenwerking met gemeenten, UWV en GGZ-instellingen in de regio op in het project Sterk door werk.

We spraken af dat we jaarlijks zo’n 100 mensen met een (ernstige) psychische aandoening duurzaam willen begeleiden naar werk met de methode individuele Plaatsing en Steun (IPS). IPS is tot nu toe de enige doeltreffende arbeidsre-integratiemethodiek voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Wat houdt IPS in?

Binnen deze methodiek zijn behandeling bij GGZ, intensieve begeleiding van een IPS trajectbegeleider en ondersteuning bij het vinden en behouden van werk met elkaar verbonden. Een IPS traject kan zowel vanuit Werkzaak als het UWV ingezet worden.

De capaciteiten en wensen van de werkzoekende zijn hierbij uitgangspunt. De trajectbegeleider fungeert als spin in het web. Deze is betrokken bij overleggen van het behandelteam in de GGZ en heeft nauw contact met de werkgever. Op alle momenten staat de werkzoekende centraal.

Werkgever krijgt hulp bij de begeleiding van de medewerker

Ook mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben talenten en kunnen bijdragen aan jouw organisatie. Dit is dus een mooie manier om aan nieuw personeel te komen. Misschien kost het je wat extra tijd of werken mensen minder hard, maar daar staan weer subsidies en regelingen tegenover.

Door het contact tussen werkzoekende, zorg, IPS trajectbegeleider en werkgever, kunnen partijen goed inspelen op eventuele knelpunten en deze tijdig opvangen. Maatwerk en persoonlijk begeleiding zijn de kern van de aanpak.

Je krijgt bijvoorbeeld uitleg over wat je doet met een medewerker met faalangstig gedrag, met een zwakke concentratie of met impulsief gedrag. Dit kun je ook lezen in het werkboek van onze gratis training MentorWijs. De IPS trajectbegeleider begeleidt de werkgevers.

We zijn enorm trots op deze nieuwe, nog groeiende samenwerking en worden in Nederland al als 'best practice' voor de andere arbeidsmarktregio’s gezien.

Bekijk ook ons Magazine met nog meer informatie over de succesvolle re-integratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Vragen over het aannemen van mensen met een psychische kwetsbaarheid?

Succesverhalen

Successverhalen