Personeel behouden door Jobcrafting werkt!

afbeelding productielijn in fabriek

Heb je medewerkers die niet meer zo gemotiveerd of productief zijn? Die aangeven dat ze hun werk niet zo leuk meer vinden? Om ze toch te behouden voor je bedrijf kan jobcrafting een goede oplossing zijn.

Je gaat dan onderzoeken wat er in hun werk kan veranderen zodat het weer beter aansluit bij hun competenties, talenten en behoeftes. Je laat ze zelf aan de slag gaan om te kijken hoe hun baan moet veranderen om er weer enthousiast over te kunnen zijn.

Jobcrafting is een interessante optie voor medewerkers die:

  • Door de routine en dagelijkse sleur het plezier in hun werk zijn kwijtgeraakt
  • Het gevoel hebben dat ze hun talent niet voldoende kunnen  benutten
  • Hun sterke kanten verder willen ontwikkelen
  • Erover denken om op zoek te gaan naar een andere baan

Vier soorten jobcrafting

Je kunt 4 soorten dingen doen, of deze combineren: 

  • Veranderingen aan het takenpakket en de taakinhoud, zoals de hoeveelheid of  het soort taken aan te passen 
  • Veranderingen in interacties, relaties en samenwerkingsvormen die je medewerker heeft, intern en extern. Zoals meer, minder of andere relaties onderhouden of in een ander team werken. 
  • Veranderingen in de manier waarop iemand zijn bijdrage ervaart en interpreteert. Je maakt de betekenis en waarde van iemands werk concreter met behulp van de doelen van de organisatie. 
  • Veranderingen in de fysieke werkomgeving, zoals aanpassingen aan de plek en inrichting van de werkplek of de werktijden.​

Wat zijn de voordelen van jobcrafting?

Uit meerjarige praktijkonderzoeken blijkt dat jobcrafting een positief effect heeft op het welzijn en de prestaties van werknemers. Door zelf de regie te nemen en de baan te kunnen creëren die je energie geeft en perfect bij je past, voelen medewerkers zich niet alleen gelukkiger maar ook meer verbonden met de organisatie. Ook voeren zij hun werk vaak beter uit, zijn productiever, gemotiveerder en worden ze minder vaak ziek. Nog een groot voordeel van jobcrafting: medewerkers die tevreden zijn, gaan niet zo snel op zoek naar een andere werkgever.

Bron: Artikel van Randstad

Zoek jij medewerkers en wil je een kosteloos adviesgesprek?

Succesverhalen

Successverhalen