Het sociaal werkbedrijf van Werkzaak: Onderzoek & Ontwikkeling

Afbeelding: Vrouw aan krimplijn

Een belangrijk onderdeel van Werkzaak Rivierenland is ons sociaal werkbedrijf genaamd Onderzoek & Ontwikkeling. Het zijn productiehallen en een magazijn waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Het is een goed presterend bedrijf. Onze aanpak valt op in Nederland en daar zijn wij trots op! Als jij werk wilt outsourcen, neem dan contact met ons op. 

Ons doel is om onze medewerkers zichzelf zo te laten ontwikkelen dat zij bij reguliere werkgevers aan de slag kunnen. We hebben gemiddeld 300 medewerkers in dienst die uiteenlopende producten maken. Van technische hoogstandjes die handmatig gemaakt kunnen worden met behulp van geavanceerde machines, tot eenvoudiger inpak-, ompak-, sticker- seal of (de)montagewerk. Wij krijgen de opdrachten daarvoor uit het bedrijfsleven. 

Hoe werken wij?

Ons sociaal werkbedrijf functioneert als een gezond commercieel bedrijf: we maken kwalitatieve producten en leveren kwalitatieve diensten tegen een fatsoenlijke prijs. We hebben onder andere een ISO 9001 certificaat, wat inhoudt dat we processen en prestaties continu succesvol verbeteren gebaseerd op de behoeften van onze klanten. We werken volgens Lean en hebben een strenge controle. We leveren onder andere onderdelen voor de automotive industrie. Kortweg, ons sociaal werkbedrijf Onderzoek & Ontwikkeling is een volwaardig bedrijf met volwaardige medewerkers.

Unieke combinatie van productie plus ontwikkelen van mensen

Het merendeel van de mensen die hier werken heeft een arbeidsbeperking. Zodra mensen bij ons binnen komen focussen wij op het onderzoeken en ontwikkelen van deze mensen.

We maken dus producten en tegelijkertijd onderzoeken en ontwikkelen we mensen. Onze opdrachtgever werken indirect dus ook mee aan het sociale aspect. Hun opdracht wordt gewoon goed gedaan. Het vak van onze praktijkbegeleiders en werkcoaches is om iedere medewerker zich te laten ontwikkelen of zijn of haar arbeidspotentieel te laten behouden. Onze focus bij deze ontwikkeling is om met de medewerker te verkennen wat deze maximaal kan. Het uiteindelijke doel is dat de medewerker een blijvende werkplek bij een reguliere werkgever krijgt. Natuurlijk lukt dat niet bij iedereen. Voor sommige mensen blijven bij ons intern aan de slag.  

Onze bijzondere aanpak vergroot prestaties en werkgeluk

Vaak wordt voor mensen met een arbeidsbeperking bepaald wat zij wel of niet kunnen. Dit wordt op een specifiek moment in hun leven besloten en vastgelegd voor een periode van meerdere jaren. Wat onze aanpak bijzonder maakt, is dat wij dit opvatten als een momentopname.

Investeren loont

Wij hebben een scherp oog voor de menselijke kant. Onze expertise is dat we in staat zijn met (buitengewone) mensen veel werk te verrichten. We krijgen ze aan het werk, we houden ze aan het werk en we proberen met hen een volgende stap in hun werk te zetten.

Wat kan wel?

Door samen met de medewerker te focussen op de mogelijkheden vergroten wij de prestaties én het werkgeluk van mensen. Wij kijken samen met hen naar wat zij wél kunnen. Natuurlijk verliezen we de (on)mogelijkheden niet uit het oog. Die zien we niet als een belemmering maar als een gegeven. Met die blik realiseren we het maximale met de medewerkers.

Zelf ontdekken waar je goed in bent

We onderzoeken wat iemand kan door praktijkobservatie waarbij we die persoon verschillende taken geven. We laten medewerkers dingen proberen, laten hen proeven aan nieuw werk, leren hen nieuwe vaardigheden, etc. Bij Werkzaak, in dit geval Onderzoek & Ontwikkeling, creëren we een werkomgeving waarbij je zelf mag en kunt ontdekken waar je goed in bent en waar je blij van wordt. We gaan in gesprek met de persoon achter de indicatie ‘arbeidsbeperking’ en werken onder andere nauw samen met allerlei werkgevers waar ‘gesnuffeld’ mag worden op andere werkplekken. Deze manier van werken leidt tot goede resultaten.

Ons doel

Ons doel is om elke medewerker een gevoel van meerwaarde te geven en zo volledig mogelijk te laten participeren in de samenleving.

Goede samenwerking is de basis voor de inclusieve arbeidsmarkt

Een ander uniek element aan Onderzoek & Ontwikkeling is de bijna naadloze samenwerking tussen de werkcoaches, die de lange termijn ontwikkeling van de medewerkers borgen, en de praktijkbegeleiders, die de medewerkers dagelijks begeleiden. Maar niet alleen intern werken we zo vloeiend mogelijk samen. Deze samenwerking proberen we ook met externe partijen te realiseren.

Samenwerken met scholen

We werken bijvoorbeeld met VSO-jongeren in het laatste jaar van hun opleiding op locatie. Op die manier krijgen scholen sneller een completer beeld van de leerlingen en krijgt Werkzaak mogelijke medewerkers eerder in beeld.

Samenwerken met werkgevers

Ook de samenwerking met bepaalde werkgevers, onze strategische partners, is intensief. We hebben bijvoorbeeld een trainingslijn bij een overslagbedrijf. Deze trainingslijn wordt  aangestuurd door medewerkers van Werkzaak. Op die manier kunnen onze medewerkers wennen aan de overstap naar een reguliere werkgever en dat uitproberen bij een bekende leidinggevende.

Samenwerken in speciale projecten

Tot slot hebben we verschillende probeer- en ontwikkelplekken waar medewerkers, onder intensieve begeleiding, werk kunnen uitproberen en ervaren. Dat varieert van het inpakken van kerstpakketten via een stage bij een zorginstelling tot het meedraaien bij de horeca.

Wat doen we nog meer?

Sociaal werkbedrijf Onderzoek & Ontwikkeling geeft hiernaast ook adviezen aan leidinggevenden (intern en extern) door het maken van een werkgeverinstructie over een specifieke medewerker. En wij zijn een vangnet voor medewerkers die zijn uitgevallen en moeten re-integreren. Ze starten bij ons weer met werken en bouwen dat op.

Werkzaak Rivierenland is altijd opzoek naar werkgevers die werk willen uitbesteden aan onze productielocatie of die onze mensen tijdelijk of blijvend willen inhuren of een baan aanbieden. Neem daarvoor contact op met de adviseurs van Werkzaak Rivierenland.

Wil je werk uitbesteden of zoek je (tijdelijk) personeel? Onze adviseurs helpen je graag verder.

Succesverhalen

Successverhalen