Mijn talent ontwikkelen

Deel deze pagina:

Werkzaak Rivierenland ondersteunt je bij het vinden van werk. Dat doen we niet alleen door op zoek te gaan naar passend werk. Werkzaak biedt je ook trainingen en andere diensten aan om je talenten en vaardigheden te vergroten. Dat kunnen individuele trainingen zijn of groepsbijeenkomsten met andere werkzoekenden.

 • Leerwerkroutes

  Met leerwerkroutes krijg je de kans om een vak te leren in een echte werkomgeving van een enthousiaste leermeester. Je kiest zelf je route naar een baan, Werkzaak Rivierenland coacht. In de werkomgeving leer en groei je: je talent wordt (her)ontdekt. De werkcoach volgt samen met de leermeester je ontwikkeling. Werkgevers bieden de werkplek in de echte werkomgeving.

  Kansen op een baan nu en in de toekomst
  Er zijn veel banen nu en in de toekomst.

  De 8 leerwerkroutes:
  •    Horeca
  •    Schoonmaak
  •    Transport en logistiek
  •    Groen
  •    Zorg
  •    Techniek
  •    Klantcontactcentrum
  •    ICT

  Leerwerkroute Schoonmaak | Zorg jij voor de uitstraling van het bedrijf?

  Leerwerkroute Groen | Veel meer dan alleen schoffelen

  Leerwerkroute Zorg | Van thuiszorg tot zorgcentra

  Leerwerkroute Horeca | Ook op reguliere werktijden mogelijk

  Leerwerkroute Transport & Logistiek | Afwisselend

  Leerwerkroute Techniek | Ontdek wat jij kunt worden

  Na afloop van de leerwerkroute ben je in voldoende mate toegerust om de stap naar betaald werk met ondersteuning (loonkostensubsidie P-wet) te maken.

  Vraag je werkcoach om meer informatie!

  .-

  .x 

 Naar boven