Informatie over 2 onderzoeken: All@work en MKBA

Afbeelding: vergrootglas op kleurig gestreepte ondergrond

Hoe doet Werkzaak zijn werk? Wat levert dat op voor onze 3 klanten: werkzoekenden, werkgevers en gemeenten?

De resultaten van onze aanpak brengen we op verschillende manieren in beeld:

 • We gebruiken dagelijks ons dashboard met actuele cijfers.
 • We meten met Klantwaarde onderzoek de klanttevredenheid wat leidt tot verbeteracties. Van de werkzoekenden kregen we in 2022 gemiddeld een 7,8. Van Werkgevers een 7,7.
 • Er is de landelijk benchmark van Divosa die onze uitstroom naar werk en aantal uitkeringsgerechtigden vergelijkt met circa 300 andere gemeenten in Nederland.
 • En Werkzaak liet afgelopen halfjaar 2 brede onderzoeken doen: All@work en Maatschappelijk kosten baten analyse. 

Deze laatste twee onderzoeken worden binnenkort afgerond. We vertellen je nu wat ze inhouden en informeren je later over de uitslag en het vervolg.

All@work

Een onderzoek naar de resultaten van Werkzaak en in welke mate we waarde toevoegen voor werkzoekenden, werkgevers en gemeenten. All@work is een concept voor een zakelijke en bedrijfskundige aanpak die leidt tot participeren naar vermogen. Werkzaak hanteerde dit concept bij de oprichting in 2015.

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA):

Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) geeft antwoord op de vraag wat het financiële en maatschappelijke rendement van de aanpak van Werkzaak is.

Het vervolgproces

Inmiddels zijn de onderzoeksteams bezig met de afronding van hun onderzoeken. Na oplevering van de rapportages ziet het proces er als volgt uit:

 • September
  Aanbieden van de onderzoeksrapporten aan het bestuur
 • Oktober – december
  Half oktober bespreken we de strategische beleidskeuzes met het bestuur. In de daaropvolgende maanden vindt uitwerking plaats. De uitgewerkte strategische beleidskeuzes gaan als voorstellen naar het bestuur.
 • Januari 2023
  Het bestuur besluit over de strategische keuzes. We delen dan met de organisatie welke acties hieruit voortkomen.   

Succesverhalen: de juiste persoon op de juiste plek

Successverhalen