Technologie maakt Rivierenland inclusiever

afbeelding Man werkt met robotarm

Werkgevers ervaren krapte in hun personeelsbestand. Tegelijk is er onbenut talent. Technologie biedt mogelijkheden om het onbenutte talent te benutten. Werkzaak onderzoekt hoe.

Werkzaak combineert haar expertise over het onbenutte talent (werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt) met de kennis van innovatieve ontwikkelaars en wetenschappers. Robotisering, digitalisering, big data, kunstmatige intelligentie en biotechnologie helpen onze samenleving vooruit.

We benutten deze positieve kansen van technologie voor het inclusiever maken van de Rivierenlandse arbeidsmarkt. Zo realiseren we ook een oplossing voor de structurele krapte op de arbeidsmarkt van nu en de toekomst.

Proberen, leren en delen

We proberen technologieën uit en leren daarvan. We werken volgens een plan en met expertise vanuit de wetenschap. We werken van klein naar groot. Technologische oplossingen die goed blijken te werken voor de inclusieve arbeidsmarkt implementeren we. We delen geleerde lessen met werkgevers en andere belanghebbenden in Rivierenland.

Een voorbeeld

We onderzochten in 2021 de mogelijkheden van vertaalapparaten. Het onderzoeksresultaat gaf voldoende positieve effecten. De volgende stap was de aanschaf van 15 vertaalapparaten. Werkcoaches zetten deze nu in bij de begeleiding van statushouders naar werk. Het overbrugt de eerste taalbarrière en versnelt het traject richting werk. Enkele statushouders gebruiken het apparaat ook om zelf sneller de taal te leren en daarmee sneller aan het werk te kunnen. We onderzoeken ook weer het effect van het gebruik in de dagelijks praktijk.

Persoongebonden technologieën accepteren op de werkvloer

Op vergelijkbare wijze zijn we gestart met voorleesbrillen, een Stress-monitoring app, de Virtual Reality bril voor beroepsoriëntatie, en microlearnings om werknemersvaardigheden te oefenen, een cobot. En we gaan door met de implementatie van het exoskelet.

Deze persoongebonden technologieën zijn als technologische vernieuwing al bewezen. Wij richten ons nu op het gebruik op de werkvloer. We gaan ontdekken hoe je ze geaccepteerd krijgt door de gebruikers, de werkzoekenden en de werkgevers.

Productie gebonden technologieën bij werkgevers

Met enkele werkgevers zijn we in gesprek over productie gebonden technologieën. Deze werkgevers willen met ons en TNO ontdekken hoe zij op hun werkvloer voordeel kunnen hebben met de inzet van 'augmented reality'. Deze technologie helpt een medewerker zijn werk uitvoeren dat anders bijvoorbeeld te moeilijk is. Zo kunnen meer onbenutte talenten van Werkzaak bij deze werkgevers aan het werk.

Oplossingen schaalbaar maken

Ons ultieme doel voor de langere termijn is alle opgedane kennis bij elkaar te brengen en breed in Rivierenland te delen. Delen is belangrijk omdat veel oplossingen schaalbaar en inspirerend kunnen zijn. We denken na over een vorm waarin we de expertise(ontwikkeling) toegankelijk kunnen maken voor alle werkgevers. Technologie biedt eindeloos veel mogelijkheden voor de inclusieve arbeidsmarkt van de toekomst.

Meer weten?

Heb je interesse om technologie toe te passen in jouw organisatie? Neem contact op met programmamanager Malinda Janssen, 0614235569 of mjanssen@werkzaakrivierenland.nl en kijk op TINT Rivierenland waar Werkzaak een onderdeel van is.

Zoek jij medewerkers en wil je een kosteloos adviesgesprek?

Succesverhalen

Successverhalen
Nieuwsbrief voor werkgevers ontvangen?

Wil je de twee-maandelijkse nieuwsbrief ontvangen over o.a. sociaal ondernemen, technologie voor inclusie, omgaan met cultuurverschillen en nog veel meer?