Werkzaak brengt samen met Gispen circulaire economie in de praktijk

uitleg stoel

Werkzaak heeft een prachtige opdracht binnen van opdrachtgever Gispen. Na een pilot van 66 bureaustoelen gaan we nu volop aan de slag met het refurbishen van ruim 1500 bureaustoelen. Werkzaak slaat de brug tussen werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers. En wil dat ook in de toekomst doen. Daarom startte Werkzaak in januari samen met Gispen een pilot voor het refurbishen van kantoormeubilair. De eerste klus: 66 stoelen weer als nieuw maken doorstonden we met elkaar met vlag en wimpel. En dat leverde een prachtige vervolgopdracht op.

Accountmanager Wendy Arendsen vertelt superblij:

'Ik heb zojuist met Robbert de Jonge, adviseur circulaire economie, bij Gispen gesproken en we hebben de aanvraag binnen! We starten nu met de optie “uitbesteden” bij Werkzaak en gaan na een half jaar weer evalueren. Dat geeft ons de mogelijkheid om te leren en mee te denken met de klant. 

Werkzaak gaat nu met de volgende circa 1500 stoelen aan de slag. De stoelen krijgen straks een mooi label waarop het verhaal van de stoel en Werkzaak staat.

Nieuwe werkgelegenheid in circulaire economie

Een enorme kans voor het creëren van nieuwe werkgelegenheid voor onze talenten wat volledig aansluit bij de strategische thema’s uit het meerjarenbeleidsplan 2020- 2023 van Werkzaak. Met deze succesvolle pilot op zak gaan we dus de volgende stap zetten.  

Wat is de circulaire economie

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. Het circulaire systeem kent twee kringlopen van materialen. Een biologische kringloop, waarin reststoffen na gebruik veilig terugvloeien in de natuur. En een technische kringloop, waarvoor product(onderdelen) zo zijn ontworpen en vermaakt dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw gebruikt kunnen worden. Hierdoor blijft de economische waarde zoveel mogelijk behouden. Het systeem is dus ecologisch en economisch gezien ‘restauratief’.

Met Gispen samen

Voor Gispen gaan we dus kantoormeubilair refurbishen. Je kunt denken aan demontage en montage van zittingen en bladen, innovatie en scheiden van restmateriaal. Het gaat om eenvoudig handmatig werk.

Eenvoudig handwerk biedt kansen

Bij deze werkgevers liggen kansen voor handmatig en machinaal werk en een actievere rol van Werkzaak bij bewustwording, en het leveren van een positieve bijdrage aan het milieu en de maatschappij door participatie van onze doelgroep. De werkzaamheden kunnen een opstap zijn in het werkproces, bijdragen aan “werkfit” worden van werkzoekende. De werkzaamheden zijn leerbaar en bieden continuïteit. Het werken in de regio, met lokale partners, levert een bijdrage in verbondenheid, en vermindering van transport.

Wil jij ook invulling geven aan inclusief werkgeverschap? Bel vrijblijvend met één van onze adviseurs.