Werkzaak brengt samen met Gispen circulaire economie in de praktijk

afbeelding 5 mensen bij uitleg over een stoel

Werkzaak heeft een prachtige opdracht uitgevoerd met Gispen: het refurbishen van bureaustoelen. Werkzaak slaat de brug tussen werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers. En wil dat ook in de toekomst doen. Daarom startte Werkzaak samen met Gispen een pilot voor het refurbishen van kantoormeubilair. De stoelen zijn weer als nieuw. 

Accountmanager Wendy Arendsen vertelt:

'"Dit werk is 'uitbesteed' bij Werkzaak. Het gaf ons de mogelijkheid om te leren en mee te denken met de klant."

De stoelen kregen een mooi label waarop het verhaal van de stoel en Werkzaak staat.

Nieuwe werkgelegenheid in circulaire economie

Refurbishen is een enorme kans voor het creëren van nieuwe werkgelegenheid voor onze talenten wat volledig aansluit bij de strategische thema’s uit het meerjarenbeleidsplan 2024- 2027 van Werkzaak. 

Wat is de circulaire economie?

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. 

Het circulaire systeem kent twee kringlopen van materialen:

  1. Een biologische kringloop, waarin reststoffen na gebruik veilig terugvloeien in de natuur.
  2. Een technische kringloop, waarvoor product(onderdelen) zo zijn ontworpen en vermaakt dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw gebruikt kunnen worden. Hierdoor blijft de economische waarde zoveel mogelijk behouden. 

Met Gispen samen

Voor Gispen hebben we dus kantoormeubilair gerefurbished. Je kunt denken aan demontage en montage van zittingen en bladen, innovatie en scheiden van restmateriaal. Het gaat om eenvoudig handmatig werk.

Eenvoudig handwerk biedt kansen

Bij deze werkgevers liggen kansen voor handmatig en machinaal werk en een actievere rol van Werkzaak bij bewustwording, en het leveren van een positieve bijdrage aan het milieu en de maatschappij door participatie van onze doelgroep. De werkzaamheden kunnen een opstap zijn in het werkproces, bijdragen aan “werkfit” worden van werkzoekende. De werkzaamheden zijn leerbaar en bieden continuïteit. Het werken in de regio, met lokale partners, levert een bijdrage in verbondenheid, en vermindering van transport.

Wil jij werk aan Werkzaak uitbesteden?

Succesverhalen

Successverhalen
Nieuwsbrief voor werkgevers ontvangen?

Wil je de twee-maandelijkse nieuwsbrief ontvangen over o.a. sociaal ondernemen, technologie voor inclusie, omgaan met cultuurverschillen en nog veel meer?