Inkomensondersteuning

Deel deze pagina:

U kunt bij Werkzaak Rivierenland terecht als u (tijdelijk) inkomen nodig heeft. Niet iedereen komt in aanmerking voor extra inkomensondersteuning. Er gelden wel voorwaarden.

 • Inkomensondersteuning van Werkzaak

  Bijstandsuitkering aanvragen

  Kunt u (nog) niet zelfstandig volledig in uw inkomen voorzien?
  Werkzaak kan dan in bepaalde gevallen een bijstandsuitkering uitkeren. We bekijken samen of u in aanmerking komt voor een uitkering.


  Bbz aanvragen (Ondernemers en Besluit bijstandverlening zelfstandigen)

  Bent u zelfstandig ondernemer?
  Dan kunt u in bepaalde gevallen bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft.


  IOAW-uitkering aanvragen

  Bent u na uw 50e werkloos geworden en heeft u de maximale WW- duur ontvangen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAW-uitkering.


  IOAZ-uitkering aanvragen

  Heeft u een eigen bedrijf of een zelfstandig beroep gehad en was u genoodzaakt hiermee te stoppen?
  Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering.


  Individuele studietoelage

  Studenten met een arbeidshandicap kunnen onder bepaalde voorwaarden een individuele studietoeslag aanvragen.


  Wijzingsformulieren en vakantie aanvragen

  Hieronder vindt u een aantal formulieren die u kunt downloaden om wijzigingen door te geven.
  Vergeet niet om de formulieren te voorzien van een datum en een handtekening.

 • Inkomensondersteuning van uw gemeente

  Ook de gemeente waar u woont, heeft een aantal regelingen op het gebied van inkomensondersteuning. Deze regelingen zorgen voor een extra aanvulling op uw inkomen.

  • De bijdrageregeling maatschappelijke activiteiten
  • Collectieve ziektekostenverzekering
  • Hulp bij schulden
  • Individuele bijzondere bijstand
  • Individuele inkomenstoeslag

  Wilt u meer weten over deze mogelijkheden? Neem dan contact op met uw gemeente.

 Naar boven