Inkomensondersteuning

Deel deze pagina:

 • Inkomensondersteuning van Werkzaak Rivierenland

  Bijstandsuitkering 

  Bij Werkzaak kun je een bijstandsuitkering aanvragen als je in de gemeente Culemborg, Maasdriel, West Maas en Waal, West Betuwe, Tiel of Zaltbommel woont. Woon je in de gemeente Buren of Neder Betuwe? Neem dan contact op met je eigen gemeente.

  Kun je (nog) niet zelfstandig volledig in je inkomen voorzien? Werkzaak kan dan in bepaalde gevallen een bijstandsuitkering uitkeren. We bekijken samen of je in aanmerking komt voor een uitkering.

  Wanneer heb je (mogelijk) recht op een uitkering?

  • Als je Nederlander of EU-onderdaan bent of een geldig verblijfsdocument hebt
  • Als je tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd bent
  • Als je niet genoeg inkomen hebt om van te leven:

   - alleenstaande 21 jaar en ouder  € 1.075,44
   - gehuwd of samenwonend  € 1.536,34

  • Als je geen andere uitkering kunt krijgen:

   - Langer dan 26 weken aaneengesloten gewerkt > vraag dan eerst een WW-uitkering aan bij het UWV
   - Ben je ziek uit dienst gegaan vraag dan een Ziektewet uitkering aan bij het UWV

  • Als je geen of een bescheiden vermogen hebt:

   - Alleenstaande: € 6.295,00
   - Alleenstaande ouder of gehuwd of samenwonend: € 12.590,00

  • Voor meer informatie klik op de volgende link https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

   Heb je niet voldoende inkomen en (tijdelijk) een bijstandsuitkering nodig, vul dan het meldingsformulier in via bijstandsuitkering via Werkzaak  .


  Bbz aanvragen (Ondernemers en Besluit bijstandverlening zelfstandigen)

  Ben je zelfstandig ondernemer?
  Dan kun je in bepaalde gevallen bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld als je een bedrijf wilt starten of als jouw bedrijf financiële problemen heeft.

  IOAZ-uitkering aanvragen

  Heb je een eigen bedrijf of een zelfstandig beroep gehad en was je genoodzaakt hiermee te stoppen?
  Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering.


  Individuele studietoelage 

  Studenten met een arbeidshandicap kunnen onder bepaalde voorwaarden een individuele studietoeslag aanvragen.
  Meer informatie over individuele studietoeslag 

  Vakantie aanvragen, reiskosten declareren of wijzigingen doorgeven?

  Hieronder vind je een aantal formulieren die je kunt downloaden om wijzigingen door te geven.
  Vergeet niet om de formulieren te voorzien van een datum en een handtekening.

  • Wijzigingsformulier
   Wijzigingen die van belang kunnen zijn voor het recht op uitkering of de hoogte van je uitkering geef je zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven.
    
  • Aanvraag verblijf buitenland of vakantie
   Als je een uitkering ontvangt en je verblijft elders of je gaat op vakantie, dan moet je altijd van te voren toestemming vragen.
    
  • Reiskostendeclaratieformulier
   Met dit formulier kun je reiskosten declareren bij Werkzaak Rivierenland
    
  • Algemeen declaratieformulier
   Dit formulier is enkel bestemd voor kosten, welke gemaakt zijn in overleg met de werkcoach, in het kader van het participatiebudget.

  Je kunt bovenstaande ook regelen via: Mijn Werkzaak

  Baan gevonden?

  Je gaat aan het werk. Van harte gefeliciteerd met je baan! Als je werkt, ontvang je loon. Je hebt hierdoor mogelijk geen recht meer op bepaalde toeslagen. Lees hier welke zaken je door moet geven aan Werkzaak en de Belastingdienst.

  Aan het werk

 • Inkomensondersteuning van uw gemeente

  Ook de gemeente waar u woont, heeft een aantal regelingen op het gebied van inkomensondersteuning. Deze regelingen zorgen voor een extra aanvulling op uw inkomen.

  • De bijdrageregeling maatschappelijke activiteiten
  • Collectieve ziektekostenverzekering
  • Hulp bij schulden
  • Individuele bijzondere bijstand
  • Individuele inkomenstoeslag

  Wilt u meer weten over deze mogelijkheden? Neem dan contact op met uw gemeente.

  Alleen voor inwoners West Maas en Waal

  Minimaregelingen

  Woont u in de gemeente West Maas en Waal en wilt u meer weten over inkomensondersteuing door uw gemeente of direct ondersteuning aanvragen? Dan kunt u bij Werkzaak terecht. Kijk hier voor meer informatie en de digitale aanvraagformulieren.

  TONK

  Inwoners van West Maas en Waal kunnen in verband met corona de tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten aanvragen, afgekort TONK. Werkzaak regelt dit voor Inwoners van West Maas en Waal. 

  Deze tijdelijke regeling is voor huishoudens die vanwege het coronavirus minder inkomen hebben en daardoor hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. De TONK is bedoeld als een tegemoetkoming in de woonkosten, zoals uw huur, hypotheek en gas, water en licht. 

  De TONK is verlengd tot 1 oktober 2021!

  Dit zijn de meest belangrijke voorwaarden voor de TONK.

  • u hebt een laag inkomen en minder vermogen dan € 15.000,00;
  • u hebt in de periode van januari 2020 en januari 2021 een inkomensterugval gehad van tenminste 25%;
  • u kunt (tijdelijk) uw woonlasten (hypotheek, huur, gas/water/licht) niet betalen;
  • Het aandeel van de woonlasten is minimaal 40% van het huidige (gezins)inkomen;
  • u kunt de kosten niet vergoed krijgen uit een andere regeling;

   Hier vindt u de voorwaarden en het aanvraagformulier.

  Het aanvraagformulier vult u digitaal in. Daarbij upload u bewijsstukken.

  Informatie over TONK op Rijksoverheid

  Schuldhulpverlening

  Woont u in West Maas en Waal? Heeft u zorgen over geld? Heeft u moeite met het rondkomen met uw inkomen of met het betalen van uw rekeningen? Of misschien is er al sprake van een schuldsituatie, en neemt u nu de stap om hulp te zoeken?

  VraagWijzer West Maas en Waal kan u helpen. Samen met u kijkt VraagWijzer wat er nodig is om uw problemen aan te pakken en op te lossen.

  Er kan bijvoorbeeld een maatschappelijk werker worden ingeschakeld. Of VraagWijzer brengt u in contact met PLANgroep, die de schuldhulpverlening voor gemeente West Maas en Waal uitvoert.

  VraagWijzer kan u ook helpen met het zelf orde op zaken krijgen. Door bijvoorbeeld met u te kijken naar de adviezen op de website van het NIBUD. Of u bezoekt één van de andere websites met veel informatie over geldzaken en (hulp bij) schulden.

 Naar boven