Bijstandsuitkering aanvragen

Deel deze pagina:

 • Hoe werkt het?

  Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?
  Heeft u niet voldoende inkomen? Een bijstandsuitkering kan dan een tijdelijke oplossing zijn.

  Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor een uitkering?

  Wanneer heeft u recht op een uitkering?
  Bij Werkzaak kunt u een bijstandsuitkering aanvragen als u:

  • in de gemeente Culemborg, Maasdriel, West Maas en Waal, West Betuwe, Tiel of Zaltbommel woont

  Woont u in de gemeente Buren of Neder Betuwe? Neem dan contact op met uw eigen gemeente.

  • Nederlander of EU-onderdaan bent of een geldig verblijfsdocument hebt
  • tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd bent
  • niet genoeg inkomen hebt om van te leven
  • geen andere uitkering kunt krijgen
  • geen of een bescheiden vermogen hebt

 • Wat heb ik nodig?

  Bewijsstukken om uw aanvraag te beoordelen

  Om uw aanvraag te beoordelen hebben we bewijsstukken nodig. U ontvangt een brief van Werkzaak waarin de uiterste inleverdatum van de gevraagde bewijsstukken wordt aangegeven. Hoe sneller u deze bewijsstukken inlevert, hoe sneller wij uw aanvraag kunnen behandelen.

  Stuurt u de gevraagde bewijsstukken te laat op? Dan kan Werkzaak de behandeling van de aanvraag stoppen. We laten u dit dan schriftelijk weten.
  Soms kunt u bepaalde informatie buiten uw schuld niet op tijd aanleveren. Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan degene die uw aanvraag in behandeling heeft.

  Levert u de bewijsstukken niet volledig en/of niet op tijd in? Dan kunnen wij uw aanvraag niet verder behandelen. U kunt dan een nieuw verzoek indienen voor de aanvraag van een uitkering.

 • Hoe lang duurt het?

  Een maand

  Werkzaak streeft ernaar binnen een maand nadat u de aanvraagformulieren compleet ingevuld heeft opgestuurd een antwoord  te geven.
  Werkzaak stuurt u een brief waarin staat of u wel of niet een uitkering krijgt. Deze brief met daarin het besluit heet een 'beschikking'.

 • Aanvullende informatie

  Voorschot aanvragen
  Het kan even duren voordat u uw uitkering krijgt. Betekent dit voor u dat u dan geen geld heeft om van te leven? Dan kunt u een voorschot aanvragen.
  U moet dan aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • het is vrijwel zeker dat u recht heeft op een uitkering van Werkzaak
  • u hebt alle bewijsstukken, waarvan u gevraagd is deze mee te brengen, ingeleverd
  • het is langer dan 4 weken geleden sinds u de uitkeringsaanvraag heeft ingediend

  Betaaldata uitkeringen
  Werkzaak zorgt dat u de maandelijkse uitkering voor levensonderhoud uiterlijk de 10e van elke maand op uw rekening ontvangt.
  Wij maken uw uitkering alleen over als u al uw gegevens op tijd bij ons heeft ingeleverd.

  Jonger dan 27 jaar?
  Dan gelden er een paar andere regels voor het aanvragen van een bijstandsuitkering.
  Werkzaak verwacht van u dat u eerst zelf op zoek gaat naar werk. En u bent verplicht te onderzoeken of u (weer) een opleiding kunt doen. Deze zoekperiode duurt vier weken. Is het niet gelukt om werk of een opleiding te vinden in deze periode? Dan keurt Werkzaak uw aanvraag goed.

 Naar boven