Bijstandsuitkering aanvragen

Deel deze pagina:

 • Hoe werkt het?

  Bij Werkzaak kun je een bijstandsuitkering aanvragen als je in de gemeente Culemborg, Maasdriel, West Maas en Waal, West Betuwe, Tiel of Zaltbommel woont. Woon je in de gemeente Buren of Neder Betuwe? Neem dan contact op met je eigen gemeente.

  Wanneer heb je recht op een uitkering?

  • Nederlander of EU-onderdaan bent of een geldig verblijfsdocument hebt
  • tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd bent
  • niet genoeg inkomen hebt om van te leven
  • geen andere uitkering kunt krijgen
  • geen of een bescheiden vermogen hebt

  Heb je niet voldoende inkomen? Een bijstandsuitkering kan dan een tijdelijke oplossing zijn. Vul het meldingsformulier in. 

 • Wat heb ik nodig?

  Bewijsstukken om uw aanvraag te beoordelen

  Om  jouw aanvraag te beoordelen heeft Werkzaak bewijsstukken nodig. Je ontvangt een brief van Werkzaak waarin de uiterste inleverdatum van de gevraagde bewijsstukken wordt aangegeven. Hoe sneller je deze bewijsstukken inlevert, hoe sneller wij je aanvraag kunnen behandelen.

  Stuurt je de gevraagde bewijsstukken te laat op? Dan kan Werkzaak de behandeling van de aanvraag stoppen. We laten je dit dan schriftelijk weten.
  Soms kun je bepaalde informatie buiten je schuld niet op tijd aanleveren. Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan degene die jouw aanvraag in behandeling heeft.

  Lever je de bewijsstukken niet volledig en/of niet op tijd in? Dan kunnen wij je aanvraag niet verder behandelen. Je kunt dan een nieuw verzoek indienen voor de aanvraag van een uitkering.

 • Hoe lang duurt het?

  Een maand

  Werkzaak streeft ernaar binnen een maand nadat je de aanvraagformulieren compleet ingevuld heeft opgestuurd een antwoord  te geven.
  Werkzaak stuurt je een brief waarin staat of  je wel of niet een uitkering krijgt. Deze brief met daarin het besluit heet een 'beschikking'.

 • Aanvullende informatie

  Voorschot aanvragen
  Het kan even duren voordat u jouw uitkering krijgt. Betekent dit voor jou dat je dan geen geld heeft om van te leven? Dan kun je een voorschot aanvragen.Je moet dan aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • het is vrijwel zeker dat je recht heeft op een uitkering van Werkzaak
  • je hebt alle bewijsstukken, waarvan je gevraagd is deze mee te brengen, ingeleverd
  • het is langer dan 4 weken geleden sinds je de uitkeringsaanvraag hebt ingediend

  Betaaldata uitkeringen
  Werkzaak zorgt dat je de maandelijkse uitkering voor levensonderhoud uiterlijk de 10e van elke maand op je rekening ontvangt.
  Wij maken jouw uitkering alleen over als je al je gegevens op tijd bij ons heeft ingeleverd.

  Jonger dan 27 jaar?
  Dan gelden er een paar andere regels voor het aanvragen van een bijstandsuitkering.
  Werkzaak verwacht van je dat u eerst zelf op zoek gaat naar werk. En u bent verplicht te onderzoeken of je (weer) een opleiding kunt doen. Deze zoekperiode duurt vier weken. Is het niet gelukt om werk of een opleiding te vinden in deze periode? Dan keurt Werkzaak uw aanvraag goed.

 Naar boven