Informatie voor raadsleden

Talent werkt voor Rivierenland

Als mensontwikkelbedrijf werkt Werkzaak Rivierenland voor jouw gemeente en de 7 andere gemeenten in Rivierenland. Wij voeren de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening uit. 

Werkzaak ondersteunt ruim 3500 mensen

 • Werkzaak begeleidt in Rivierenland rond de 2500 mensen naar werk en voorzien hen van een (gedeeltelijke) bijstandsuitkering.
 • Daarbij detacheren we 700 Rivierenlanders bij bedrijven in de regio, zij krijgen daar ook begeleiding. Steeds vaker nemen werkgevers deze mensen in vaste dienst en wordt de werkvloer echt inclusiever.
 • In onze eigen productiehallen werken circa 400 mensen in een veilige omgeving.

Al deze Rivierenlanders hebben ieder om hun eigen reden een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben tijdelijk of blijvend ondersteuning nodig om aan het werk te komen of te blijven. Werkzaak ondersteunt ook werkgevers die met inzet van deze mensen hun bedrijf draaiend houden.

Onderscheidende aanpak met resultaat

In de afgelopen 6 jaar hielp Werkzaak honderden mensen aan een baan en een eigen inkomen. Onze aanpak is onderscheidend. Wij presteren beter dan gemiddeld in Nederland. Dat bespaart jouw gemeente geld (een uitkering kost circa 15.000 per jaar) en zorgt voor belangrijke maatschappelijke impact.

Voor de inwoners van jouw gemeente maar ook alle andere gemeentes is de bonus van een baan hebben groei van zelfvertrouwen, financiële onafhankelijkheid, waardering en hoop voor de toekomst van hun kinderen en de mensen in hun omgeving. Dit levert de maatschappij betrokken inwoners op die zelf in hun onderhoud voorzien. Mensen die weer meedoen naar hun vermogen zijn meer in verbinding en in staat zijn om zich verder te ontwikkelen. Zij komen tot bloei en dat zien we ook terug in de Rivierenlandse maatschappij.

Lees hier meer over onze ambitie en waarden.

Dit doen wij met werkzoekenden

Op basis van onder andere een vragenlijst en gesprekken met de werkcoach past een werkzoekende in een van onze vier groepen van klanten die een beroep doen op de Participatiewet. Iedere groep heeft een ander ondersteuningsbehoefte. Dit zijn de vier groepen:

1. Meteen werken

Werkzoekende die binnen 3 maanden naar een baan kan uitstromen op minimaal het niveau van het wettelijk minimumloon en voldoende digitaal vaardig is of is te maken met 1 training, om zelfstandig via het digitale verkeer te solliciteren, workshops te volgen en dergelijke.

2. Tijdelijk begeleiding op weg naar werk

Werkzoekende die tijdelijk minder dan 100% van het wettelijk minimumloon kan verdienen of onvoldoende digitaal vaardig is om zelfstandig het digitale proces in te kunnen om binnen 3 maanden aan werk te komen. In korte tijd kan er voldoende werknemersvaardigheden opgedaan worden en krijgt deze klant perspectief om binnen 12 maanden werk te vinden met minstens het wettelijk minimumloon.

3. Intensieve begeleiding op weg naar werk

Werkzoekende die binnen 12 tot 24 maanden kan werken met een loonwaarde van 20-80% van het wettelijk minimumloon (werken naar vermogen). Werknemersvaardigheden en belastbaarheid zijn (duurzaam) beperkt en er is vaak sprake van Multi-problematiek.

4. Afstand is heel groot

Mensen die geen uitzicht hebben op werk met een loonwaarde van minimaal 20% van het wettelijk minimumloon. Zij zijn vaak aangewezen op zorg. Hun belastbaarheid is zeer beperkt. Werkzaak verzorgt hun bijstandsuitkering. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de zorg voor deze mensen. Deze zorg kan in een pluspakket bij Werkzaak neergelegd worden. In West Maas en Waal loopt een pilot die de meerwaarde onderzoekt. Lees in BEN de tussentijdse ervaringen.

Mensen in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw): detachering of beschut

Een aparte groep zijn mensen die rechten ontlenen aan de Wet sociale werkvoorziening. De Wsw was actief tot 2015. Daarna zijn er geen nieuwe mensen meer die onder de Wsw vallen. Bij Werkzaak zie je dan ook dat deze groep Wsw afneemt, mensen gaan met pensioen of hebben zich ontwikkeld en vinden een baan bij een werkgever. 

Rivierenland verwacht meer werkzoekenden met complexe problematiek

De groep die een beroep doet op de dienstverlening van Werkzaak zal in de toekomst toenemen. Dit is een voorspelling van de landelijke overheid en geldt voor heel Nederland. Dit komt doordat nieuwe groepen zoals jonggehandicapten met arbeidsvermogen en mensen die vroeger in de sociale werkvoorziening terecht kwamen nu ook onder de Participatiewet vallen. Een deel van hen komt als beschut in de bijstand, een ander deel als regulier. Deze kwetsbare groepen hebben het in de moderne arbeidsmarkt moeilijk.

Meer intensieve begeleiding nodig

Door de gunstige arbeidsmarkt vinden veel mensen uit de 1e en de 2e groep zelf werk. De mensen die bij Werkzaak komen vallen steeds meer in de groep die intensieve begeleiding nodig heeft om aan het werk te kunnen gaan ( groep 3). De begeleiding van deze mensen is complexer omdat er sprake is van meerdere problemen. Bijvoorbeeld schulden, taalachterstand en psychische kwetsbaarheid. Voor deze kwetsbare groep van mensen is de stap naar werk heel groot. Zij stromen niet of moeilijk uit naar duurzaam aan het werk.

Investeren in mensen loont

Deze ontwikkeling - die een logisch gevolg is van de invoering van de Participatiewet - zien we nu echt terug in de praktijk. Er zijn zeker mogelijkheden om deze groep samen met werkgevers en de juiste inzet van  instrumenten ook een plek te geven op de arbeidsmarkt. Onze  investeringen op ontwikkeling (in kleine stappen) en ondersteuning zijn de sleutel waardoor  mensen wel werk vinden. Investeren in je  inwoners loont!

Bekijk onze infographic waar je het pad ziet dat werkzoekenden, ieder op een eigen manier, doorlopen bij Werkzaak. Klik op de vraagtekens voor extra uitleg:

Praatplaat thumpnail

Dit doen wij met werkgevers

Wij spannen ons constant in om de samenwerking met werkgevers in de regio te blijven versterken. Wij willen zo voor elkaar krijgen dat onze klanten duurzaam uitstromen naar werk én we willen de inclusieve arbeidsmarkt in de regio verbeteren.

Werkgevers zien in deze tijd van arbeidskrapte steeds beter de mogelijkheden van onze talenten als onderdeel van de oplossing voor hun bedrijfsvoering en groei in de toekomst. Zij zoeken steeds meer zelf de samenwerking met ons op voor het vinden van strategische personeelsoplossingen.

 • Wij zoeken samen met werkgevers naar manieren om personeel te binden te boeien en te ontwikkelen.
 • Wij adviseren werkgevers over het inrichten van een meer inclusieve werkomgeving.
 • We zoeken werkgevers die een strategische partner willen worden waarbij het werk intern en extern uitgevoerd kan worden.
 • Bij werkgevers waarmee we al samenwerken zetten we in op uitbreiding van de dienstverlening. 
 • Met enkele werkgevers onderzoeken we de meerwaarde van technologische ontwikkelingen in hun werkprocessen waardoor meer werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt bij hen aan het werk kunnen.

Dit zijn de financieringsstromen van de inclusieve arbeidsmarkt

Het uitvoeren van de Participatiewet wordt betaald vanuit drie budgetten.

Infographic financieringsstromen

Bekijk hier de jaarrekening 2022 van Werkzaak Rivierenland:

afbeelding man sorteert kleding jaarrekening 2022

Bekijk hier ons Meerjarenbeleidsplan 2024-2027:

Cover meerjarenbeleidsplan 2024 - 2027

Hoe informeren wij je?

 • Maandelijkse digitale nieuwsbrief
 • Informatiebijeenkomsten voor gemeenteraden
 • Volg ons op LinkedIn, of Twitter
 • Bekijk hier de zienswijzen die Werkzaak aan raden beschikbeer heeft gesteld

Succesverhalen: de juiste persoon op de juiste plek

Successverhalen

Bekijk video's bij werkgevers

Itho Daalderop
Climate for life
Zorgcentra De Betuwe
Seniorenzorg
H&S Coldstores
Opslag - Proces - Distributie
Simon Loos
Logistieke dienstverlener
Cambium College
Voortgezet onderwijs
Metaglas
Glas- en metaalconstructie
Avri
Afval en openbare ruimte
Jarno Goesten
Champignons
Vonk & Co
Transportbedrijf witgoed
Kuehne + Nagel
Logistieke dienstverlener
Kok
Millieuopslagsystemen
Albert Heijn
Tiel-Passewaaij
Fair Plaza
Inkoop Home en Living
Van Zandwijk
Transport materieel
Visscher
Automobielbedrijven