Publicaties

Deel deze pagina:

Jaarverslag Werkzaak Rivierenland

Privacy

Werkzaak Rivierenland hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Bijvoorbeeld voor de beantwoording van vragen of voor onze online dienstverlening.

Privacyverklaring

Privacyreglement

Cookieverklaring

Spelregels geluidsopnamen Werkzaak Rivierenland

Laaggeletterdheid

Werkzaak Rivierenland tekende eind 2017 met inmiddels 46 andere organisaties het Taalakkoord Rivierenland 2018-2020. Werkzaak bestrijdt op verschillende manieren laaggeletterdheid. Om onze medewerkers goed te informeren en te inspireren maakten we een Magazine laaggeletterden. Dit Magazine is ook voor andere professionals en geïnteresseerden in de regio Rivierenland interessant.

OR

kwaliteitsrapportage

Jaarlijks toetst Cedris alle leden op de kwaliteitscode. Deze kwaliteitscode laat zien dat de leden van Cedris professionele organisaties en goede werkgevers zijn. Ze zorgen voor een prettige werkomgeving waar medewerkers zich veilig voelen en waar zij veilig kunnen werken. Ze stimuleren gezond werken, zijn transparant in
hun resultaten en het belangrijkste: leden van Cedris dragen actief bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers in hun arbeidsleven.

Lees de Cedris kwaliteitsrapportage 2019 van Werkzaak.

Besluitenlijst Algemeen Bestuur

Januari 2020

Februari 2020

Meerjarenbeleidsplan 2020-2023

Het meerjarenbeleidsplan is ook in print beschikbaar. Je kunt dit bestellen door een mailtje te sturen naar kcc@werkzaakrivierenland.nl. Geef aan dat je het boekje meerjarenbeleidsplan wil ontvangen en vermeld naam en adres.

Folders

Verordeningen

De onderstaande verordeningen zijn door de gemeenten In Rivierenland vastgesteld voor Werkzaak Rivierenland.

Wilt u een verordening bekijken? Kijk dan op de website van de gemeente waar u ingeschreven staat.

  • Afstemmingsverordening
  • Re-integratieverordening
  • Verordening individuele studietoeslag
  • Verordening tegenprestatie
  • Verordening loonkostensubsidie
  • Verordening cliëntenparticipatie
 Naar boven