Publicaties

Deel deze pagina:

Folders

Laaggeletterdheid

Werkzaak Rivierenland tekende eind 2017 met inmiddels 46 andere organisaties het Taalakkoord Rivierenland 2018-2020. Werkzaak bestrijdt op verschillende manieren laaggeletterdheid. Om onze medewerkers goed te informeren en te inspireren maakten we een Magazine laaggeletterden. Dit Magazine is ook voor andere professionals en geïnteresseerden in de regio Rivierenland interessant.

Privacy

Werkzaak Rivierenland hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Bijvoorbeeld voor de beantwoording van vragen of voor onze online dienstverlening.

Privacyverklaring

Privacyreglement

Cookieverklaring

Spelregels geluidsopnamen Werkzaak Rivierenland

Verordeningen

De onderstaande verordeningen zijn door de gemeenten In Rivierenland vastgesteld voor Werkzaak Rivierenland.

Wilt u een verordening bekijken? Kijk dan op de website van de gemeente waar u ingeschreven staat.

  • Afstemmingsverordening
  • Re-integratieverordening
  • Verordening individuele studietoeslag
  • Verordening tegenprestatie
  • Verordening loonkostensubsidie
  • Verordening cliëntenparticipatie
 Naar boven